Kielce v.0.8

Świętokrzyskie
Kolacja na hucie nagrodzona!

 drukuj stronę
Świętokrzyskie Kultura Sztuki plastyczne Świętokrzyskie
Wysłano dnia 18-05-2009 o godz. 03:00:00 przez rafa 1795

Jakub Słomkowski (pomysłodawca wydarzenia) z pomocą Stowarzyszenia Nie z tej Bajki zorganizował 5 października ubiegłego roku uroczystą kolację na gruzach montowni dawnego Starego Zakładu Huty Ostrowiec i zaprosił do niej gości z całej Polski. Oto jak Słomkowski wyjaśnia ideę akcji: „Spotkanie z cyklu Kolacja na Hucie ma na celu ożywienie Huty przy wykorzystaniu potencjału jaki drzemie w obiektach o fantastycznej architekturze. Kolacja w założeniu ma odbywać się corocznie a grono biorących w niej udział osób ma się powiększać. Pierwsze spotkanie odbyło się 11 XI 2007 roku i uwieńczone zostało zakopaniem kamienia węgielnego pod Hutę nie z tej bajki.”

Także podczas pierwszej „Kolacji...” powstał film, który został wyróżniony w konkursie „Wykluczone! 2008”. Główny temat konkursu to opuszczone, zdewastowane domy i obiekty przemysłowe. To wszystko, co straciło swoją społeczną funkcję i albo zyska nową, albo ulega ciągłej degradacji.Jury konkursu zdecydowało się wyróżnić film o hutniczej kolacji za „ludyczną interwencję animującą wykluczoną przestrzeń i bardzo dobrą jej dokumentację”. Autorem zdjęć do wyróżnionego filmu jest Marek Kucharski.

Film „Kolacja na hucie” wraz z całą pokonkursową wystawą „Wykluczone! 2008” zostanie pokazany w maju w Galerii Uwaga Schody w Ostrowcu Św. Wernisaż połączony z wystąpieniami dotyczącymi miejsc zdegradowanych odbędzie się 17 maja w ramach ostrowieckiej Nocy Muzeów.

Wojtek Mazan
www.nieztejbajki.art.pl


Komentarze

Ocena: 2.5/5 (8)

W temacie Świętokrzyskie

Park Jurajski w Bałtowie

Młyn w Morawicy popularnym miejscem weselnym

Tajemnice Świętego Krzyża

Bałtów - nie tylko dinozaury

Słopiec

74-678 exam products is that they can enable the candidates to get certified in 200-125 pdf 200-125 70-483 200-125 exam 642-999 300-210 pdf cism  |  200-125 IIA-CIA-PART3  |  cca-500  |  gpen  |  you can enjoy the full refund of purchasing fees policy. 70-534  |  cissp  |  300-101 pdf 1z0-062  |  200-125 pdf 210-260