Kielce v.0.8

Wici
Kielce Zim± - konkurs fotograficzny

 drukuj stronę
Wici Sztuki plastyczne
Wysłano dnia 09-01-2006 o godz. 00:20:56 przez pala1 8520

Dom ¦rodowisk Twórczych "Pałacyk Zielińskiego" w Kielcach oraz Fundacja Kultury Wici ogłaszaj± konkurs fotograficzny pod hasłem: "Kielce Zim±".

Czekamy na prace w dowolnej fotograficznej technice prezentuj±ce własne, oryginalne spojrzenie na Kielce w zimowej szacie. Tematem prac mog± być nie tylko budynki, architektura, przyroda naszego miasta, ale także jego mieszkańcy, zmagaj±cy się z codzienno¶ci± "przysypan± ¶niegiem".

Prace - maksymalnie trzy zdjęcia lub cykle zdjęć - można nadsyłać lub osobi¶cie dostarczyć do Domu ¦rodowisk Twórczych (Kielce, ul. Zamkowa 5) do dnia 30 marca 2006 roku.

Fotografie oceni jury w składzie:
Przewodnicz±cy:
Paweł Pier¶ciński - artysta fotografik - członek ZPAF.
Członkowie:
Marian Rumin - krytyk sztuki, dyrektor BWA w Kielcach,
Andrzej Borys - artysta fotografik - Prezes Okręgu ¦więtokrzyskiego ZPAF.

Na autorów wyróżnionych prac czekaj± nagrody pieniężne (pula nagród 3 tys.
złotych). Werdykt jury poznamy do 20 kwietnia, a już 1 maja w Domu ¦rodowisk Twórczych odbędzie się uroczysto¶ć wręczenia nagród i otwarta zostanie wystawa pokonkursowa - zimowy portret Kielc Anno Domini 2006, prezentuj±cy zwycięskie i wyróżnione prace.

Patronat honorowy nad konkursem obj±ł Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski.

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej
 Regulamin konkursu fotograficznego Kielce Zim±
 Karta zgłoszenia do konkursu


Komentarze

Ocena: 3.1/5 (479)

W temacie Wici

Drugi, czyli trzeci

Czy o tym wiesz?

Zapraszamy na Urodziny

¦wiat na opak w Wici.Info

Zaprojektuj swoj± pocztówkę

74-678 exam products is that they can enable the candidates to get certified in 200-125 pdf 200-125 70-483 200-125 exam 642-999 300-210 pdf cism  |  200-125 IIA-CIA-PART3  |  cca-500  |  gpen  |  you can enjoy the full refund of purchasing fees policy. 70-534  |  cissp  |  300-101 pdf 1z0-062  |  200-125 pdf 210-260