Kielce v.0.8

Sztuki plastyczne
Konkurs dla projektantów grafiki - identyfikacja wizualna - Visegrad Karma

 drukuj stronę
Sztuki plastyczne Visegrad Karma,
Wysłano dnia 25-03-2013 o godz. 11:27:21 przez rafa 2342

Węgierski Bakelit Multi Art Center oraz partner projektu Fundacja Kultury Wici zapraszają artystów, grafików, designerów do uczestnictwa we współtworzeniu Visegrad Karma poprzez zaprojektowanie jednolitej identyfikacji wizualnej projektu.Obejmuje ona elementy graficzne, które pojawiać się będą w sieci oraz poza nią takie jak:

- logo wystawy
- projekt plakatu promocyjnego wystawy
- projekt strony internetowej wystawy
- projekt profesjonalnej nawigacji wprowadzającej na wystawę

Wszystkie powyższe elementy muszą posiadać jednolitą strukturę i tworzyć spójną całość.
Projekt zwycięzcy będzie pojawiał się we wszystkich dokumentach związanych z wystawą Visegrad Karma zarówno w Internecie jak i poza nim, w czasie trwania całego projektu - począwszy od kwietnia 2013 roku

Nagrodą dla zwycięzcy – oprócz tego, że jego projekt pojawi się na wyżej wymienionych platformach komunikacyjnych w czasie w którym wystawa będzie podróżować po świecie – będzie honorarium wynoszącego 200 Euro.

Dodatkowo pięć najlepszych projektów plakatów przesłanych w odpowiedzi na aplikację zostanie pokazanych na wystawie objazdowej wraz z pozostałymi materiałami dotyczącymi Visegrad Karma.

Zgłoszenie powinno zawierać dane kontaktowe autora, portfolio, bądź linki do portfolio zamieszczonego w Internecie oraz ideę pomysłu identyfikacji Visegrad Karma.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem na adres: szinhaz@bakelitstudio.hu

Termin zgłoszeń upływa 29 marca o północy.

Opis Projektu


Kraje Grupy Wyszehradzkiej połączone są wspólną przeszłością i teraźniejszością… Prawdziwy obraz politycznej, społecznej i kulturowej sytuacji krajów grupy Wyszehradzkiej z czasów przemian związanych z upadkiem komunizmu, możemy otrzymać dzięki plakatom z tamtego okresu. Zadaniem wystawy jest przedstawienie zmian związanych z upadkiem ery reżimu w czterech krajach Europy Środkowej. Projekt ma również na celu ukazania jaki wpływa na kulturę i życie codzienne całego społeczeństwa, jak i pojedynczej jednostki, miały zmiany polityczne w krajach grupy Weszehradzkiej.
Dzieła sztuki pokazane na wystawie Visegrad Karma mówią więcej o sytuacji, jaka miała miejsce na Węgrzech, Słowacji, Republice Czeskiej i Polsce, niż większość badań historycznych z tego okresu.

Plakat w okresie upadku komunizmu odgrywał znaczącą rolę. Dzięki swojej łatwo identyfikowalnej symbolice oraz kreatywności miał duży wpływ na emocje osób uczestniczących w jego odbiorze. Jaki inny cel miał plakat w tamtym okresie, niż zaskoczyć, nadać animuszu, zmusić milczących widzów do okazania gniewu, zachęcić by zrezygnowali z samokontroli?

Przekaz, który pojawiał się na plakatach teatralnych, koncertowych czy festiwalowych wykonanych w okresie upadku komunizmu, oznaczały koniec pewnej epoki – wyznaczały możliwości nowej ery. Na plakatach, które będzie można zobaczyć na wystawie dostrzec można wyraźny przekaz – brak zgody na podporządkowanie się dyktaturze, konsekwentne zaangażowanie w wartość indywidualności, wolności i godności poszczególnego człowieka. Artyści często przedstawiają głębokie wartości poprzez autoironię i sarkastyczny humor. Chociaż wydarzenia związane z reżimem w krajach państw grupy Wyszehradzkiej przeminęły, na świecie jest nadal wiele miejsc, gdzie dyktatura istnieje, a komunikaty, które pojawiają się na plakatach z tamtych czasów, nie utraciły swojej aktualności.

Jednym z powodów współpracy państw Wyszehradzkich jest likwidacja pozostałości po systemie totalitarnym i obrona demokracji, nie tylko w sensie politycznym, ale także w sensie kulturowym. Głównym celem wystawy jest zwrócenie uwagi na konieczność kultywowania i praktykowania poszanowania wolności w zakresie praw człowieka i kultury.

Projekt Visegrad Karma na również na celu promowanie i przywrócenie roli zanikającemu gatunkowi komunikacji wizualnej, jakim jest plakat, nie tylko w krajach Grypy Wyszehradzkiej, ale na całym świecie.
W trakcie realizacji ww, projektu wystawę będzie można zobaczyć w czterech krajach grupy Wyszehradzkiej (Węgry, Słowacja, Czechy, Polska), w czterech różnych miastach (Budapeszt, Koszyce, Plzen, Kielce). W każdej z miejscowości wystawa będzie trwała przez okres jednego miesiąca.

Bakelit Wielu Art Center (Budapest)
19.05.2013. - 30.06.2013.

Tabacka Kulturfabrik (Kosice)
03.07.2013 -. 31.07.2013.

Fundacja Kultury Wici (Kielce)
03.08.2013 -. 31.08.2013.

Johan Centrum (Plzen)
03.09.2013 -. 30.09.2013.

Wyjątkowość projektu Visegrad Karma polega również na tym, że uczestniczące w nim plakaty (ok. 100 sztuk) nigdy wcześniej nie pojawiły się w podobnym zestawieniu. Wystawa węgierskich, słowackich, czeskich i polskich plakacistów pokazuje różne sposoby myślenia i tworzenia artystów z krajów grupy Weszehradzkich, dotyczące jednak wspólnego dla czterech państw tematu.


Komentarze

Ocena: 4.1/5 (358)

Powiązane video

W temacie Sztuki plastyczne

Cudak z Pławnej - Dariusz Miliński

Wystawa Leona Wyczółkowskiego

Toulous-Lautrec w cenie

Marek Cecuła: Kielce mnie nie ograniczają

Szczury wchodzą na mury

74-678 exam products is that they can enable the candidates to get certified in 200-125 pdf 200-125 70-483 200-125 exam 642-999 300-210 pdf cism  |  200-125 IIA-CIA-PART3  |  cca-500  |  gpen  |  you can enjoy the full refund of purchasing fees policy. 70-534  |  cissp  |  300-101 pdf 1z0-062  |  200-125 pdf 210-260