Kielce v.0.8

Świętokrzyskie
Krzemionki na liście UNESCO?

 drukuj stronę
Świętokrzyskie Krzemionki Opatowskie,UNESCO,lista UNESCO,Cywilizacja Turystyka i Podróże
Wysłano dnia 15-02-2016 o godz. 12:15:48 przez rafa 6284

Od 15 grudnia 2015 roku Krzemionki – neolityczne kopalnie krzemienia znajdują się na prestiżowej polskiej Liście informacyjnej tworzonej przez Komitet do spraw Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce.Muzeum Historyczno-Archeologiczne w lutym 2016 otrzymało oficjalne potwierdzenie w tej sprawie. Lista informacyjna (Tentative List) jest to wykaz dóbr, które każde Państwo zamierza rozważyć jako kandydatury na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w najbliższych latach. Wpis na nią, będący etapem poprzedzającym nominację obiektu, był możliwy dzięki wieloletnim staraniom muzeum oraz wsparciu i współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Umieszczenie Krzemionek na polskiej Liście informacyjnej jest milowym krokiem i zarazem początkiem drogi do UNESCO. Obiekt, który ubiega się o nominację, musi spełnić szereg warunków – przede wszystkim udowodnić swoją unikatowość na tle innych podobnych obiektów w skali kraju, Europy i świata. Ponadto musi wykazać się właściwym poziomem zabezpieczenia zabytku i zarządzania oraz odpowiednim poziomem finansowania, adekwatnym do rangi miejsca oraz zabezpieczającym jego funkcjonowanie.

Muzeum od wielu lat czyni staranie o nominację Krzemionek do zaszczytnego grona obiektów znajdujących się na liście UNESCO. Jest to jednak proces długotrwały i złożony, wymagający kompleksowego i perspektywicznego podejścia do zabytku.

Obiekt, który pokona tą drogę i znajdzie się na prestiżowej liście Światowego Dziedzictwa, prócz potwierdzenia swojej unikatowości i wyjątkowości, liczyć może na wyjątkową ochronę oraz promocję na arenach międzynarodowych.


MHA

Krzemionki Opatowskie


...

  Album Krzemionki Opatowskie


Komentarze

Ocena: 4.0/5 (261)

Powiązane video

W temacie Świętokrzyskie

Park Jurajski w Bałtowie

Młyn w Morawicy popularnym miejscem weselnym

Tajemnice Świętego Krzyża

Bałtów - nie tylko dinozaury

Słopiec

74-678 exam products is that they can enable the candidates to get certified in 200-125 pdf 200-125 70-483 200-125 exam 642-999 300-210 pdf cism  |  200-125 IIA-CIA-PART3  |  cca-500  |  gpen  |  you can enjoy the full refund of purchasing fees policy. 70-534  |  cissp  |  300-101 pdf 1z0-062  |  200-125 pdf 210-260