Kielce v.0.8

Cywilizacja
Ponad jedna trzecia Polaków nie zauważyła wyborów do PE!

 drukuj stronę
Cywilizacja Polska
Wysłano dnia 21-08-2009 o godz. 15:54:24 przez rafa 3038

Pomimo, że od ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego upłynęło zaledwie dwa miesiące, znaczna część polskiego społeczeństwa nie jest świadoma, że 7 czerwca tego roku obywatele wybierali swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego.

W sondażu zrealizowanym dla Instytutu Spraw Publicznych w dniach 6-9 sierpnia na ogólnopolskiej losowej, reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski, na pytanie o sposób wyłaniania posłów do PE jedynie 57% ankietowanych potrafiło prawidłowo odpowiedzieć, że wybierają ich w wyborach wszyscy Polacy. Co piąty ankietowany był zdania, że posłowie ci są wybierani przez rodzimy Parlament.

Liczna osób, które udzieliły prawidłowej odpowiedzi wzrosła od kwietnia 2009 r. (kiedy ISP przeprowadził wcześniejsze badanie) zaledwie o 5 punktów procentowych. Jest to przyrost stosunkowo niewielki, zważywszy na poprzedzającą wybory dwumiesięczną kampanię wyborczą oraz na fakt wyboru Jerzego Buzka na Przewodniczącego Parlamentu, o czym szeroko informowały polskie media.


Komentarze

Ocena: 3.2/5 (31)

W temacie Cywilizacja

Spadkowe abecadło

''Wszystko o Miriam'' - reality show

10 sposobów na dobry sen

Marihuana dla każdego

Historia z kanarem i milicyją, czyli współczesny bareizm

74-678 exam products is that they can enable the candidates to get certified in 200-125 pdf 200-125 70-483 200-125 exam 642-999 300-210 pdf cism  |  200-125 IIA-CIA-PART3  |  cca-500  |  gpen  |  you can enjoy the full refund of purchasing fees policy. 70-534  |  cissp  |  300-101 pdf 1z0-062  |  200-125 pdf 210-260