Kielce v.0.8

Świętokrzyskie
Rybne historie w Maleńcu

 drukuj stronę
Świętokrzyskie Recenzje Cywilizacja
Wysłano dnia 28-06-2011 o godz. 15:35:36 przez rafa 4664

Już jutro, 29 czerwca, o godzinie 12.00 w Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu odbędzie się wernisaż wystawy eksponatów wypożyczonych z Muzeum Narodowego we Wrocławiu pt. „Rybołówstwo Drzewiej”.Wystawa obrazuje sprzęty i pomysłowość rybaków w ich konstruowaniu. Jest to sprzęt, bez którego rybak nie mógł wykonywać swojego zawodu. – mówi mgr. inż. Emilian Niemiec, p.o. dyrektora Zakładu Hutniczego.

Żałuje, że z niezwykle bogatego w tradycje rybackie regionu koneckiego, nie zachowały się żadne eksponaty. Mimo tego, Maleniec ma do pokazywania takich wystaw predyspozycje szczególne:

To w powiecie koneckim po okresie naturalnej eksploatacji łowisk i rzek w zbiornikach wodnych przy fryszerkach, młynach i papierniach nastąpił proces hodowli ryb. – kontynuuje dyrektor Niemiec - To w Rudzie Malenieckiej powstała Stacja Doświadczalna, którą założył i prowadził Franciszek Staff brat Leopolda stając się pierwowzorem udanego mariażu nauki i przemysłu. Dzisiaj takie przedsięwzięcia nazywamy klastrami. To w Rudzie Malenieckiej
wyhodowano Karpia Złocistego który do dzisiaj hodowany jest w Europie Zachodniej i Polsce. W naszym regionie powstało największe centrum hodowli narybku w tym narybku ryb rzadkich i ginących.


Warto więc jutro w „Galerii u Starosty” poznać  historie ryb i wędkarzy, którzy od niepamiętnych przecież czasów żyją w nierozerwalnym związku. Nie siłując się więcej z kurą i jajkiem, przynajmniej w tym wypadku jesteśmy pewni, że najpierw była ryba, a później wędka.


Grzegorz Rolecki


Komentarze

Ocena: 3.4/5 (285)

W temacie Świętokrzyskie

Park Jurajski w Bałtowie

Młyn w Morawicy popularnym miejscem weselnym

Tajemnice Świętego Krzyża

Bałtów - nie tylko dinozaury

Słopiec

74-678 exam products is that they can enable the candidates to get certified in 200-125 pdf 200-125 70-483 200-125 exam 642-999 300-210 pdf cism  |  200-125 IIA-CIA-PART3  |  cca-500  |  gpen  |  you can enjoy the full refund of purchasing fees policy. 70-534  |  cissp  |  300-101 pdf 1z0-062  |  200-125 pdf 210-260