Kielce v.0.8

Taniec
Tańce ludowe dawniej i dziś

 drukuj stronę
Taniec
Wysłano dnia 29-09-2010 o godz. 22:59:20 przez rafa 10485

Tańce ludowe tak, jak inne elementy folkloru, ulegają zapomnieniu. Ubywa wykonawców, którzy pamiętają tańce tradycyjne, umieją wykonywać je zgodnie z formą, stylem i przekazem.Aby ocalić tę wiedzę od zapomnienia i zainspirować nią młodsze pokolenia, powstał projekt wymiany kulturalnej i współpracy ekspertów w dziedzinie tańca i muzyki ludowej Polski i Norwegii. Realizują go: Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach i Norweska Rada ds. Tradycyjnej Muzyki i Tańca w Trondheim

Zakłada on wspólne prace badawcze, seminarium naukowe, wizyty studyjne powiązane z wymianą doświadczeń, warsztaty folklorystyczne (m.in. naukę tańców ludowych charakterystycznych dla Norwegii i Polski).

W ramach projektu odbyło się już Seminarium Ekspertów. Rozmowy uczestników pozwoliły naszkicować obraz sytuacji współczesnego folkloru w działalności instytucji kultury, szkolnictwie i edukacji artystycznej.

Kolejnym wydarzeniem towarzyszącym wymianie było uczestnictwo artystów norweskich w Buskich Spotkaniach z Folklorem. Obecność tancerzy i muzyków kultywujących tradycyjne tańce i muzykę Norwegii pozwoliła nawiązać nić porozumienia między artystami oraz wymienić cenne doświadczenia zarówno na polu muzyki i tańca, jak i na temat metod propagowania dziedzictwa ojców wśród kolejnych pokoleń młodych ludzi.

Wnioski zaczerpnięte z doświadczeń Norweskiej Rady ds. Tradycyjnej Muzyki i Tańca w Trondheim pozwoliły opracować strategię, która realizowana będzie w ramach projektu „Tańce ludowe dawniej i dziś”. Już latem rozpoczynają się prace badawcze na terenie Polski i Norwegii.


Marzena Słowik


Komentarze

Ocena: 3.7/5 (452)

Pokrewne linki

W temacie Taniec

Jesteśmy stolicą tańca!

Tajemnice kosmosu - Tranzyt Wenus

Bboying to styl życia

Tańce ludowe dawniej i dziś

Zwycięzcy II Otwartego Turnieju Tańca

74-678 exam products is that they can enable the candidates to get certified in 200-125 pdf 200-125 70-483 200-125 exam 642-999 300-210 pdf cism  |  200-125 IIA-CIA-PART3  |  cca-500  |  gpen  |  you can enjoy the full refund of purchasing fees policy. 70-534  |  cissp  |  300-101 pdf 1z0-062  |  200-125 pdf 210-260