Feryjne spotkania ze sztuką w Ziemowicie

Ośrodek Kultury Ziemowit zaprasza dzieci i młodzież na cykl warsztatów artystycznych w ferie zimowe."FERYJNE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ"

Warsztaty manualno-plastyczne pt. " PAPIEROWE SZALEŃSTWO "
Celem warsztatów jest:
- pokazanie, jak w prosty sposób można wykorzystać zwykłą kartkę papieru oraz co można z niej ciekawego stworzyć,
- wyrobienie zdolności manualnych, zręczności palców, pobudzenie fantazji, staranności, dokładności oraz koncentracji u dzieci i młodzieży.
Przewidywana ilość uczestników to 10 - 20 osób
Prowadzący: Krzysztof Kruk
Zajęcia prowadzone są w godzinach 10.00 - 11.30
Poniedziałek - 16. 02. 2009
Historia powstania papieru i jego produkcja (wytworzenie masy papierowej, wykonanie papieru czerpanego metodą domową)
Wtorek - 17. 02. 2009
- Poznanie właściwości papieru (mini ZOO - wykonanie różnych zwierząt metodą origami)
Środa - 18. 02. 2009
- Poznanie różnych rodzajów papieru w zależności od grubości oraz użytego materiału do produkcji (wykonanie ozdobnych ramek na zdjęcia z kartonu, tektury)
Czwartek - 19. 02. 2009
- Kolorowe koraliki jako materiał użyty do wykonania ozdobnych przedmiotów (wykonanie ciekawych gadżetów oraz zwierzątek w połączeniu kolorowych koralików z żyłką)
Piątek - 20. 02. 2009
- Filofun - poznanie wielu technik i metod wiązań żyłek i linek (wykonanie przedmiotów z kolorowych żyłek)

Warsztaty filmowe pt. "FILMOWE ŻYCIE W "ZIEMOWICIE"
Celem filmowych spotkań jest w prosty, atrakcyjny i ludyczny sposób przekazanie podstawowej wiedzy o filmie dziecięco - młodzieżowemu odbiorcy
Przewidywana ilość uczestników - do 26 osób
Prowadzący: Andrzej Kozieja
Zajęcia prowadzone w godzinach 12.00 - 13.30
Poniedziałek - 16. 02. 2009
- Etap literacki filmu - Od pomysłu do scenariusza, czyli wymyślamy film
- Filmowa niespodzianka
Wtorek - 17. 02. 2009
- Etap przygotowawczy filmu - Budowniczowie filmów, czyli kto tworzy świat ruchomych obrazów
- Filmowa niespodzianka
Środa - 18. 02. 2009
- Etap zdjęciowy filmu- Obraz, czyli wszystko, co w filmie najważniejsze
- Filmowa niespodzianka
Czwartek - 19. 02. 2009
- Etap montażu i udźwiękowienia filmu - Z części zbudować całość i wszystko doprawić muzycznym "sosem"
- Muzyczne teleturnieje
Piątek - 20. 02. 2009
- Jak patrzeć na film, czyli smakowanie "ożywionych obrazów"
- Filmowe niespodzianki, konkursy, rebusy i zagadki

Warsztaty muzyczne pt. "MUZYCZNE SPOTKANIA"
Celem warsztatów jest ukulturalnienie oraz uwrażliwienie dzieci i młodzieży na tę formę przekazu artystycznego, jakim jest sztuka muzyczna
Przewidywana ilość uczestników to 8 - 12 osób
Prowadzący: Łukasz Mazur
Zajęcia warsztatowe odbywać się będą w dwóch grupach,
w godzinach 10.00-11.30 oraz 12.00-13.30
Poniedziałek - 16. 02. 2009
- Co to jest muzyka? (melodia, harmonia, rytm)
- Podstawy zasad muzyki, muzyczny alfabet (nuty, wartości rytmiczne, pięciolinia, klucz, znaki chromatyczne, różne formy zapisu)
Wtorek - 17. 02. 2009
- Instrumenty (budowa, podział, zastosowanie; przykłady dźwiękowe)
- Pierwsze kroki młodego kompozytora (podstawy techniki kompozytorskich, budowa utworu, instrumentacja)
Środa - 18. 02. 2009
- Podsumowanie wiadomości, prezentacja nabytej wiedzy i umiejętności praktycznych (quiz z nagrodami, mini koncert - gra na instrumentach perkusyjnych)

Warsztaty taneczne pt. "TANECZNE RYTMY"
Zajęcia taneczno-ruchowe łączące elementy różnych technik tanecznych dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat
Zajęcia rozpoczną się od rozgrzewki w formie zabawy, a następnie prowadzona będzie nauka układów tanecznych
Przewidywana ilość uczestników - do 10 osób
Prowadzący: Karolina Ziółkowska
Terminy:
Poniedziałek, Wtorek, Środa - 16 - 18. 02. 2009 - godz. 14.00 - 15.30
Poniedziałek - 23. 02. 2009 - godz.10.00 - 11.30

Warsztaty instrumentalne pt. "GITAROWE HARCE"
Celem warsztatów jest ukazanie wszechstronności instrumentu, jakim jest gitara
Przewidywana liczba uczestników : 10-12 osób
Prowadzący: Piotr Restecki
Warsztaty prowadzone będą w godzinach 14.00 - 15.30
Poniedziałek - 23. 02. 2009
- "Prehistoria Gitary" czyli historia rozwoju instrumentu na tle dziejów muzyki
Wtorek - 24. 02. 2009
- "W kręgu Gitary" - pokaz instrumentów strunowych szarpanych
Czwartek - 26. 02. 2009
- "Wielka improwizacja" - koncert uczestników

Warsztaty plastyczno-fotograficzne
pt. "DEZINTEGRACJA RZECZYWISTOŚCI - KREACJA MIASTA IDEALNEGO"

Celem warsztatów jest nauka aktywnej obserwacji i krytycznej analizy sytuacji zastanej w przestrzeni miejskiej.
Uczestnicy warsztatów poprzez działalność artystyczną, na którą składają się reportaż fotograficzny, a następnie dekonstrukcja części zebranego materiału i wtórna kreacja (metodą collagu) prac plastycznych oraz obiektów przestrzennych przedstawiających nową, "ulepszoną" rzeczywistość, wyrabiają w sobie wrażliwość estetyczną oraz uczą sie dostrzegać różnorodne aspekty przestrzeni miejskiej, począwszy od wizualności w kontekście pejzażu architektonicznego przez większą świadomość problemów społecznych zamieszkiwanego przez nich miasta.
Finał warsztatów stanowić będzie wystawa zestawiająca wykonane przez uczestników zdjęcia reportażowe z wytworami artystycznymi inspirowanymi fotografiami i podjętymi w nich tematami.
Warsztaty skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w wieku 10-18 lat
Organizator przewiduje ok. 10 uczestników
Uczestnicy pracują na własnym sprzęcie fotograficznym
Odpłatność - 30 zł (koszty pokrycia materiałów)
Prowadzący: Daria Maroń
Przebieg warsztatów:
Poniedziałek - 23. 02. 2009
10:00 Spotkanie - informacja o przebiegu warsztatów.
10:30 - 12:00 Plener fotograficzny w przestrzeni miejskiej. Instruktorzy oprowadzą uczestników wybranym szlakiem, podczas czego nakierują uwagę uczestników na pewne wizualne lub/i społeczno-miejskie aspekty odwiedzanych miejsc.
12:15-14:00 Korekta, analiza i wybór zdjęć do dalszej pracy.
Po odbyciu zajęć z uczestnikami warsztatów instruktorzy wywołują wybrane zdjęcia ( po 4 prace formatu 30x40 dla każdego uczestnika) do dalszej części warsztatów. W tym 2 prace zostaną nienaruszone, przeznaczone do ekspozycji podczas wystawy powarsztatowej, a 2 wykorzystane do kreacji prac plastycznych (także obiektów) metodą collagu podczas drugiego dnia warsztatów.
Środa - 25. 02. 2009
10:00 - 14:00 Zajęcia praktyczne w Ośrodku Kultury "Ziemowit"
Uczestnicy metodą destrukcji części zdjęć, a następnie ponownego scalenia w ramach nowej pracy plastycznej (obiektu artystycznego), także przy użyciu innych materiałów znalezionych podczas trwania pleneru fotograficznego oraz zapewnionych przez organizatora, uzyskują nową jakość artystyczną- wizualną i semantyczną.
Każdy z uczestników sporządzi krótką notkę opisującą jego działanie - np. argumentując wybór danego zagadnienia lub podającą swoją propozycję zmiany. Teksty te na wystawie będą towarzyszyły pracom uczestników.
Czwartek - 26. 02. 2009
11:00 - 13:00 Aranżacja wystawy powarsztatowej przez uczestników warsztatów.
Piątek - 27. 02. 2009
13:00 Wernisaż wystawy powarsztatowej.
Opieka merytoryczna i organizacyjna nad całością "Feryjnych Spotkań ze Sztuką":
Teresa Orlikowska - kierownik O.K. "Ziemowit"

OŚRODEK KULTURY "ZIEMOWIT"
Filia Domu Kultury "Zameczek"
Kielce, ul. Mieszka I 79
tel. 41/345-20-63

materiały organizatora


Data publikacji: 10-02-2009 o godz. 11:00:00, Temat: Sztuki plastyczne

Artyku� pochodzi z serwisu Wici.Info Array
Link do artyku�u: Array/News,feryjne_spotkania_ze_sztuką_w_ziemowicie,11299,html