Przedwiośnie 2010

Do 2 czerwca można osobiście składać prace na kolejną edycję przeglądu Przedwiośnie 2010.Przedwiośnie jest konkursem znanym nie tylko ze swego promocyjnego charakteru, ale także z wysokiego poziomu artystycznego prezentowanych prac. Stwarza możliwość corocznej dokumentacji najbardziej wartościowych dokonań plastycznych artystów z naszego regionu.

O początkach tego konkursu pisze Marainna Karpińska: „Pomysł plastycznego Przedwiośnia narodził się w 1975 roku w głowie ówczesnego prezesa Okręg Kieleckiego ZPAP – nieżyjącego już dziś artysty malarza - Antoniego Bieleckiego i ówczesnego dyrektora Muzeum Narodowego w Kielcach – Alojzego Obornego. Jego realizację powierzono wówczas pracownikowi wspomnianego muzeum – Marianowi Ruminowi. W roku 1976 doszło do otwarcia pierwszej pokonkursowej wystawy, a największe laury przypadły wtedy Zbigniewowi Kurkowskiemu – artyście malarzowi, którego ziemska wędrówka dobiegła niedawno kresu.

- Nie wiem, czy autorzy pomysłu tej plastycznej konfrontacji adresowanej do artystów regionu świętokrzyskiego, przewidzieli, że Przedwiośnie stanie się najważniejszym wydarzeniem w życiu tego środowiska, ale także w życiu miłujących sztuki piękne kielczan. Wiem natomiast, że dziś jest to jedna z niewielu, o tak długim trwaniu, imprez plastycznych w kraju.”

Do udziału w wydarzeniu zapraszani są profesjonalni artyści plastycy z Regionu Świętokrzyskiego. Mogą złożyć maksymalnie 5 prac w dowolnej technice wizualnej, które powstały w ciągu ostatnich dwóch lat i nie były wcześniej prezentowane ani nagradzane.

Warunki uczestnictwa oraz szczegółowy regulamin można znaleźć na stronie BWA Kielce:
http://www.bwakielce.wici.info/files/Regulamin_Przedwiosnie2010.pdf
Oceny prac dokona niezależne jury, złożone z artystów plastyków i krytyków sztuki spoza naszego regionu.
Otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się we wrześniu 2010 r.
Data publikacji: 21-05-2010 o godz. 13:26:11, Temat: Sztuki plastyczne

Artykuł pochodzi z serwisu Wici.Info http://www.wici.info
Link do artykułu: http://www.wici.info/News,przedwiosnie_2010_,12338,html