Rowerem przez świętokrzyskie

Na terenie województwa świętokrzyskiego istnieje ponad 2 tys km znakowanych szlaków rowerowych - wśród nich możemy wyróżnić trasy, które są wytyczone na obszarze jednej gminy lub powiatu, tworzące zamkniętą pętlę, trasy rowerowe mające charakter „liniowy”, prowadzące z miejsca do miejsca oraz szlaki rowerowe długodystansowe, obejmujące swym zasięgiem obszar niemalże całego województwa, liczące po paręset kilometrów długości.Przez województwo świętokrzyskie prowadzi z zachodu na wschód transwojewódzki szlak rowerowy wiodący z Berlina do Lwowa. Prezentujemy niektóre z nich.

Szlak rowerowy „Lasami wokół Włoszczowy” liczy ok. 80 kilometrów, ale można go podzielić na kilka krótszych odcinków. Przy nim znajduje się kilka miejsc odpoczynku, są na nich wiaty, kręgi ogniskowe, a także tablice informacyjne przygotowane przez miejscowych leśników. To dzięki nim poznaje się rośliny i zwierzęta, które spotyka się na szlaku.

Trasy rowerowe okolic Końskich prowadzą także terenami leśnymi, ale są również odcinki wiodące wśród pól i kwietnych łąk. Chętnie z nich korzystają wczasowicze wypoczywający w Sielpi, zwłaszcza że są to drogi o małym natężeniu ruchu samochodowego.

W okolicach Kielc znajduje się kilkanaście szlaków rowerowych. Są wytyczone w gminach: Zagnańsk, Piekoszów, Masłów i Bieliny.
W Cedzynie koło Kielc ma swój początek szlak prowadzący przez Góry Świętokrzyskie do Opatowa. Wiedzie przez Świętą Katarzynę, Bodzentyn i Nową Słupię.

Szlaki okolic Opatowa prowadzą do zamków w Tudorowie, Międzygórzu i Ujeździe. Ten ostatni wzbudza zachwyt prawie każdego turysty. Sandomierskie krajobrazy towarzyszą rowerzystom podczas wędrówki wśród sadów i żyznych pól.
Bardzo urozmaicone są trasy wokół Starachowic. Wśród atrakcji turystycznych jest klasztor Cystersów w Wąchocku, Wykus w Puszczy Świętokrzyskiej, zabytkowy kościół w Tarczku i zalew Lubianka.

Ze Skarżyska-Kamiennej prowadzi szlak „Śladami zabytków techniki doliną Kamiennej” do Ostrowca Świętokrzyskiego. Po drodze trzeba obejrzeć Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku.
Szlak miejski rowerowy wokół Ostrowca Świętokrzyskiego pozwala poznać stare i nowe dzielnice miasta.

Wytyczono kilka szlaków w pobliżu Bałtowa znanego z Parku Jurajskiego. Dzięki nim można poznać wiele ciekawych miejscowości położonych w dolinie rzeki Kamiennej: Podgrodzie, Ćmielów, Skarbkę i inne.

Również na Ponidziu wytyczone są trasy rowerowe. Na jednej z nich znajduje się słynny „Ogród na Rozstajach” w Młodzawach Małych.
Inny szlak na Ponidziu prowadzi do Grochowisk, miejscowości słynnej z bitwy w powstaniu styczniowym.

Dla bardziej zaawansowanych i dobrze przygotowanych turystów wytyczone są dwa długie szlaki: „Architektury obronnej” i pielgrzymkowy „Miejsca mocy”.
Pierwszy, liczący blisko 500 km, pozwala poznać liczne zamki i budowle obronne na terenie województwa świętokrzyskiego. Prowadzi między innymi przez: Chęciny, Sobków, Mokrsko, Pińczów, Stradów, Rytwiany, Szydłów, Sandomierz do Kielc.

Turysta jadący szlakiem pielgrzymkowym o długości 570 km odwiedza liczne świątynie i świętokrzyskie sanktuaria. Ma możliwość zobaczenia między innymi: Wiślicy, Piotrkowic, Kałkowa-Godowa, Piekoszowa, Nowej Słupi - skąd niedaleko do Świętego Krzyża i innych miejsc, do których od lat idą pielgrzymi.
Podczas wędrówek na rowerze można także dotrzeć do miejsc związanych z życiem Witolda Gombrowicza. Szlak prowadzi między innymi przez Małoszyce - miejsce urodzenia pisarza i Doły Biskupie, gdzie pracowała fabryka „Witulin”.
***

Na rowerowych szlakach odbywają się liczne imprezy turystyczne: rajdy i zloty, w czasie których organizowane są konkursy i zawody sprawnościowe. Na wszystkich szlakach znajduje się dobrze przygotowana baza noclegowa: hotele, domy wycieczkowe, schroniska i pola biwakowe. Daje to gwarancję, że uczestnicy rowerowych eskapad wyjadą z województwa świętokrzyskiego zadowoleni.

Opr. Apis


Data publikacji: 12-07-2010 o godz. 21:08:29, Temat: Turystyka i Podróże

Artyku� pochodzi z serwisu Wici.Info Array
Link do artyku�u: Array/News,rowerem_przez_świętokrzyskie,12430,html