Edukacja umysłu wg profesora Gardnera

Po raz pierwszy w Polsce o teorii inteligencji wielorakich mówił jej twórca, profesor Howard Gardner z Uniwersytetu Harwarda w Stanach Zjednoczonych. W Kielcach rozpoczął się cykl konferencji projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, na którego zaproszenie gość da u nas w kraju trzy wykłady.Profesor Gardner jest uznanym na świecie autorytetem z zakresu psychologii kognitywnej
i psychologii nauczania. Według niego inteligencja człowieka nie jest jednolitą zdolnością poznawczą. Zasugerował istnienie dziewięciu zupełnie odmiennych rodzajów inteligencji, z których każdy różni się od pozostałych i związany jest z różnymi obszarami mózgu. Tak więc każdy z nas rodzi się mając inteligencję lingwistyczno-werbalną, logiczno-matematyczną, kinestetyczno-ruchową, muzyczną, wizualno-przestrzenną, interpersonalną, intrapersonalną, przyrodniczą i egzystencjalną. Różnimy się jednak między sobą wrodzonymi predyspozycjami do ich rozwijania.
- Założenia teorii inteligencji wielorakich były bazą merytoryczną projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy, który Grupa Edukacyjna S.A. z Kielc realizuje do 2008 roku. Wierzymy, że każde dziecko jest zdolne, a trzy lata pracy z ponad 142 tysiącami dziećmi pomogły nam stwierdzić, że mamy rację. Przekonaliśmy o tym również ponad 8,5 tysiąca nauczycieli w całej Polsce, którzy mieli okazję pracować w projekcie – mówi Piotr Treszczotko, prezes zarządu Grupy Edukacyjnej S.A.

Profesora zainteresowały działania Grupy Edukacyjnej S.A. w Polsce – wcześniej nie wiedział, że jego teoria jest wykorzystywana podczas prowadzenia lekcji w jednej piątej szkół podstawowych w naszym kraju. Zapytany o optymalny wiek dziecka rozpoczynającego naukę szkolną odpowiedział: - Każde dziecko jest inne, jedno będzie w stanie rozpocząć naukę już w wieku czterech lat, inne dopiero w wieku siedmiu lat. Dlatego to nauczyciel musi odkrywać możliwości dziecka – wyjaśniał.
Data publikacji: 06-10-2011 o godz. 17:31:56, Temat: Nauka Technika

Artykuł pochodzi z serwisu Wici.Info http://www.wici.info
Link do artykułu: http://www.wici.info/News,edukacja_umyslu_wg_profesora_gardnera,13067,html