Pisarze związani z Kielecczyzną nagrodzeni międzynarodową nagrodą literacką

Zawiązany z Kielcami pisarz ks. Janusz Ihnatowicz, poeta, prozaik i tłumacz z USA został laureatem głównej Nagrody Literackiej Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie za rok 2011. Z kolei rodem z Dobromierza Edward Zyman z Kanady, poeta, krytyk, redaktor, otrzymał przyznaną przez to stowarzyszenie nagrodę im. Włady Majewskiej.Ks. dr Janusz Ihnatowicz nagrodzony został za całokształt twórczości, Edward Zyman - za opracowanie naukowo-badawcze, dotyczące literatury emigracyjnej, prof. dr Maria Delaperriere - za najlepszą książkę pisarza mieszkającego poza Polską – czytamy w oficjalnym komunikacie jury podpisanym przez: przewodniczącego Andrzeja Krzeczunowicza, prezesa Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie z siedzibą w Londynie, dra Ninę Taylor-Terlecką z Oxfordu, dra Aleksandrę Ziółkowską-Boehm z Wilmington, USA oraz dra Beatę Dorosz z Instytutu Badań Literackich w Warszawie. Tegoroczne nagrody, przyznane zostały w 60. rocznicę istnienia Nagrody Literackiej Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie.

Ksiądz dr Janusz Ihnatowicz, poeta, prozaik i tłumacz jest

emerytowanym profesorem University of St. Thomas w Houston w Teksasie w Stanach Zjednoczonych. Urodził się w 1929 r. w Wilnie. Na emigracji przebywa od 1946 r. W 1958 r., będąc już uznanym, oryginalnym poetą (publikował w pismach w Londynie i w Paryżu), powrócił do Polski i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Po przyjęciu święceń prezbiteratu z rąk biskupa Czesława Kaczmarka 17 czerwca 1962 r. pracował jako duszpasterz akademicki w Kielcach. Starał się o wyjazd na dalsze studia do Rzymu, a nie mogąc otrzymać paszportu, rozpoczął w 1964 r. studia z biblistyki na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

Ks. Ihnatowicz jest kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej w Kielcach. Wykładał gościnnie w WSD w Kielcach oraz w Collegium św. Tomasza z Akwinu w Moskwie. Choć mieszka na stałe w Huston, diecezję kielecką traktuje jako swój dom kościelny. Stara się spędzić w Kielcach cześć każdego roku. Korzysta z tego, że bp Kazimierz Ryczan i rektor ks. Władysław Sowa zachęcili go, by traktował kieleckie WSD jako swój dom.

W 1966 r. otrzymał paszport, wyjechał do Kanady, gdzie w Ottawie sfinalizował licencjat z teologii. Potem doktoryzował się w Rzymie rozprawą na temat ruchów ascetycznych wśród świeckich. W 1969 r. został zatrudniony w Houston w stanie Teksas na University of Saint Thomas, gdzie wykłada do chwili obecnej. Mając specjalizację dotyczącą teologii Ojców Kościoła, swoje badania naukowe koncentrował na formach życia konsekrowanego.

W 1997 r. otrzymał papieski Order św. Krzysztofa "Pro Ecclesia et Pontifice". Jest członkiem Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce z siedzibą w Nowym Jorku, Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie oraz krajowego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Debiutował jako poeta w 1954 r. w pismach londyńskich wierszami opublikowanymi w miesięczniku Studentów Polskich Zagranicą "Życie Akademickie" oraz prozą w katolickim tygodniku religijno-kulturalnym "Życie". Laureat nagrody Fundacji im. Kościelskich w Genewie w 1973 r., jest autorem siedmiu tomów poetyckich, takich jak "Pejzaż z postaciami" (Londyn 1972), "Displeasure" (1975), "Niewidomy z Betsaidy" (Warszawa 1991; "Wiersze wybrane" (Houston 1990); "Epigramat o nadziei i inne wiersze" (1992-2003) (Rzeszów 2004); "Od czasu kto nas wyzwoli?" Wiersze 1950-2006 (Toronto 2007). Znany jest też z przekładów z hebrajskiego i angielskiego. (Szerzej na temat ks. Janusza Ihnatowicza z okazji jego 80. urodzin pisałem w swym artykule pt. Pisanie wierszy - quod visum placet )

Edward Zyman. Poeta, prozaik, krytyk literacki, publicysta, wydawca

Ur. 20 maja 1943 roku w Dobromierzu (woj. kieleckie). Od 1983 mieszka w Kanadzie. Nagrodzony został, w kategorii opracowania naukowo-badawczego, dotyczącego literatury emigracyjnej, za książkę "Mosty z papieru”. O życiu literackim, sytuacji pisarza i jego dzieła na obczyźnie na przykładzie Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie w latach 1978-2008" (Toronto-Rzeszów: Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne "Fraza" 2010). Praca jest monograficznym opracowaniem trzydziestoletniej działalności Polskiego Funduszu Wydawniczego i jednocześnie pewną sumą refleksji o polskiej kulturze na obczyźnie, jej osiągnięciach w przeszłości i jej perspektywach na przyszłość wobec zmieniających się uwarunkowań politycznych i socjologicznych. Na temat tej niezwyklej książki napisałem recenzję pt. Trwałe i potrzebne mosty . W tym roku pisarz udzielił wywiadu specjalnie dla Wici.Info. Można go przeczytać zarówno w elektronicznej wersji wydania papierowego pod adresem Wici.Info nr43 i wydaniu internetowym pt. Jestem Polakiem w Kanadzie

Edward Zyman ukończył studia socjologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Początkowo związał się z przemysłem, by następnie przejść do pracy w dziennikarstwie. Zastępca kierownika Redakcji Literackiej Polskiego Radia w Katowicach, kierownik literacki Zespołu Filmowego „Silesia”, redaktor wydawanego poza cenzurą „Tygodnika Katowickiego”, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” katowickiej Rozgłośni PR. Aresztowany z chwilą wprowadzenia stanu wojennego. Po rocznej izolacji w więzieniach i ośrodkach odosobnienia, usunięty z pracy w trybie specjalnym. W marcu 1983 r. emigruje do Kanady, gdzie kontynuuje działalność dziennikarską. Jest m.in. redaktorem miesięcznika „Dialogi” (1984) oraz „Głosu Polskiego” (1984–1988) i „Gazety” (1988–1989). Wiersze, prozę i prace krytyczno-literackie publikował m.in. na łamach „Akcentu”, „Frazy”, „Poezji”, „Odry”, „Współczesności”, „Nowego Wyrazu”, „Tygodnika Kulturalnego”, „Nowych Książek”, „Opola”, „Poglądów”, „Faktów”, Przemian”, „Odgłosów”, „Pulsu” , nowojorskiego „Przeglądu Polskiego” oraz w wielu antologiach i almanachach. Wydał kilka tomów wierszy m.in.: Dzień jak co dzień (Katowice 1978), Co za radość żyć (Katowice 1979), W czyim obcym domu (Katowice 1981), Jak noc, jak sen (Chicago 1987), Z podręcznego leksykonu (Toronto 2006), zbiór felietonów U Boga każdy błazen (Toronto 1987), tom pamfletów krytyczno-literackich Metamorfozy głębin Twoich. Polonijny parnas literacki (Toronto 2003), dwie książki biograficzne: Widzieć dalej niż dziś. Rozmowa z Jerzym Korey-Krzeczowskim (Toronto-Katowice 2003) i Przeznaczenie jest wyborem. Henryk Słaby czyli filozofia skutecznego działania (Katowice 2005), monografię Fundacji Władysława i Nelli Turzańskich Scalić oddalone (Toronto 2008) oraz ostatnio Mosty z papieru. O życiu literackim, sytuacji pisarza i jego dzieła na obczyźnie (Toronto-Rzeszów 2010) i nagrodzoną w konkursie wydawnictwa Telbit powieść dla młodzieży Ściana pełna jerzyków (Warszawa 2011). Współredaktor almanachu poezji i prozy Młody Śląsk Literacki (Katowice 1975) i tomu Podróż w głąb pamięci. O Wacławie Iwaniuku szkice, wspomnienia, wiersze (Toronto 2005). Redaktor kilkudziesięciu tomików poezji, tomów prozy i wspomnień. Jeden z członków założycieli działającej w Toronto Fundacji Władysława i Nelli Turzańskich. Prezes Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.


Prof. dr Maria Delaperriere z Francji

została uhonorowana Nagrodą im. Włady Majewskiej w kategorii za najlepszą książkę napisaną w języku polskim przez pisarza na stałe mieszkającego poza Polską za "Literaturę polska w interakcjach. Szkice porównawcze z literatury i kultury", opublikowanej przez Wydawnictwo Nertion w 2010. Prof. Delaperricre jest dyrektorem sekcji polonistyki w Institut National des Langues et Civilisations Orientales w Paryżu; ma w swoim dorobku szereg książek poświęconych literaturze polskiej w języku francuskim i polskim. Zdaniem jury, nagrodzona książka znakomicie wpisuje się w niezwykle aktualny dyskurs o tożsamości polskiej kultury i literatury w cywilizacji europejskiej.

Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie (ZPPO)

założony w 1945 w Londynie jest organizacją zrzeszająca pisarzy emigracyjnych. W latach 2005 - 2007 znany jako Związek Pisarzy Polskich za Granicą. Prowadzi działalność kulturalną i wydawniczą (publikował min. opracowania "Literatura polska na Obczyźnie" pod red. T. Terleckiego). Organizował pomoc materialną dla pisarzy. Od 1976 wydaje czasopismo "Pamiętnik Literacki". Przewodniczącym ZPPO jest od 2010 Andrzej Krzeczunowicz. Członkiem ZPPO jest Honorowy Obywatel Miasta Końskie ks. prof. Bonifacy Miązek. Pisałem na temat księdza w artykule pt. Kielce: spotkanie autorskie z Liborem Martinkiem oraz z ks. prof. Bonifacym Miązkiem
Nagroda Literacka Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie istnieje od 1951r. Zgodnie z jej regulaminem z 2008 r. przyznawana jest corocznie w dwu kategoriach:
Nagroda główna (za całokształt twórczości dla pisarza polskiego na stałe mieszkającego poza granicami kraju; albo za popularyzowanie literatury polskiej przez pisarza polskiego w kraju jego osiedlenia),
Nagroda Włady Majewskiej (za najlepszą książkę poprzedniego roku, napisaną w j. polskim przez pisarza mieszkającego na stałe poza krajem; lub za opracowanie naukowo-badawcze, dotyczące literatury emigracyjnej - bez względu na miejsce zamieszkania autora).

Laureatami nagrody byli m.in.: Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński, Marian Hemar, Gustaw Herling-Grudziński, Stanisław Baliński, Józef Garliński, Sławomir Mrożek, Bolesław Taborski, Aleksandra Ziółkowska-Boehm, Nina Karsov.

Andrzej Piskulak


Data publikacji: 10-10-2011 o godz. 13:30:29, Temat: Literatura

Artykuł pochodzi z serwisu Wici.Info http://www.wici.info
Link do artykułu: http://www.wici.info/News,pisarze_zwiazani_z_kielecczyzna_nagrodzeni_miedzynarodowa_nagroda_literacka,13074,html