Rusza konkurs Stara Tradycja

Zapraszamy do udziału w 3 edycji konkursu "Stara Tradycja". Konkurs adresowany jest do młodych muzyków, śpiewaków oraz kapel i jest okazją do prezentacji umiejętności gry i śpiewu wyrosłych na źródłach polskiej muzyki ludowej.Celem konkursu jest promowanie młodych muzyków i śpiewaków - kontynuatorów muzyki wiejskiej z konkretnych regionów Polski (współczesnych lub historycznych) oraz poszukiwanie formuł na obecność tej muzyki we współczesnej kulturze. Uczestników konkursu oceniać będą mistrzowie - wiejscy muzykanci starszego pokolenia - oraz eksperci - badacze żywego dziedzictwa muzycznego. Konkurs Stara Tradycja organizowany jest przez Fundację Wszystkie Mazurki Świata w ramach Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata.

REGULAMIN KONKURSU

1. UCZESTNICY
Uczestnikami Konkursu Stara Tradycja mogą być muzycy i zespoły, które nie mają jeszcze na swym koncie autorskiej publikacji płytowej. Uczestnikami mogą być zarówno soliści (śpiewacy i instrumentaliści), jak i zespoły - zarówno muzyczne (kapele), jak i śpiewacze. Laureaci trzech pierwszych miejsc edycji 2012 proszeni są o nie branie udziału w dwóch kolejnych edycjach konkursu (2013, 2014).

2. ZGŁOSZENIA
Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać 3 nagrania w formacie mp3 z utworami będącymi kontynuacją konkretnej tradycji muzycznej z terenu Rzeczpospolitej. Nagrania należy przesłać na adres stara.tradycja@festivalmazurki.pl Wraz z nagraniami należy przysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy (w załączniku, a także do pobrania na stronie Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata www.festivalmazurki.pl w zakładce Stara Tradycja). W formularzu należy podać źródła nadesłanych utworów (nazwiska muzykantów, od których pochodzą melodie, tytuły nagrań archiwalnych, publikacji itp.).

3. NAGRODY
Pierwsza trójka laureatów III edycji konkursu Stara Tradycja w 2013 otrzyma nagrody pieniężne w wysokości: 2000 zł (I miejsce), 1500 zł (II miejsce) oraz 1000 zł (III miejsce). Zdobywca I miejsca otrzyma także zaproszenie do gościnnego występu podczas jednego z koncertów na Festiwalu Nowa Tradycja organizowanego przez Program II Polskiego Radia (16-19 maja 2013, Warszawa). Spośród laureatów konkursu wybrani zostaną uczestnicy tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą (kategoria Folklor rekonstruowany).

4. JURY, OCENIANIE ZGŁOSZEŃ, WYŁANIANIE LAUREATÓW Zwycięzcy konkursu (I, II i III miejsce, nagroda publiczności) wyłonieni zostaną w głosowaniu jury (mistrzów i ekspertów) oraz publiczności. W Jury konkursu zasiadają wiejscy muzykanci z różnych regionów Polski oraz eksperci - badacze polskiej muzyki ludowej. Nazwiska jurorów-muzykantów zostaną ogłoszone po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń do konkursu. Dobór muzykantów będzie związany z charakterem zgłoszeń w zamyśle organizatorów w jury zasiadać powinni muzykanci reprezentujący różne regiony Polski, zdolni fachowo ocenić nagrania reprezentujące muzyczną tradycję tych regionów. Eksperci: Andrzej Bieńkowski, Piotr Kędziorek, Marcin Pospieszalski, Tomasz Nowak, Adam Strug.

W I etapie konkursu, na podstawie nadesłanych nagrań wyłonionych zostanie dziesięciu uczestników konkursu, którzy zostaną zaproszeni do udziału w koncercie finałowym. Wszystkie zgłoszenia zostaną zakodowane przez organizatora - jury oceniać będzie anonimowe nagrania.
Nadesłane utwory muszą zostać opatrzone dokładną informacją o pochodzeniu melodii (nazwiska muzykantów, nazwy kapeli, regionu i wsi lub tytuły wydawnictw, które stały się źródłem dla młodych muzyków). Koncert finałowy Stara Tradycja jest jednym z kluczowych wydarzeń Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata i łączy się z informacją i promocją całego Festiwalu. Jest on wydarzeniem zarówno jako finał konkursu jak i jako spotkanie jego uczestników. Organizatorzy zapewniają nocleg i wyżywienie uczestnikom zakwalifikowanym do udziału w koncercie finałowym (7 maja 2013, Warszawa).

ZGŁOSZENIA (formularz i nagrania) PROSIMY PRZESYŁAĆ DO 1 KWIETNIA 2013 NA ADRES: stara.tradycja@festivalmazurki.pl Michał Maziarz Koordynator Konkursu Stara Tradycja 2013 Fundacja Wszystkie Mazurki Świata www.festivalmazurki.pl
Data publikacji: 27-02-2013 o godz. 15:37:46, Temat: Muzyka

Artykuł pochodzi z serwisu Wici.Info http://www.wici.info
Link do artykułu: http://www.wici.info/News,rusza_konkurs_stara_tradycja,13554,html