Anja Rubik wystąpiła w teledysku Mister D

Mister D. to muzyczne wcielenie Doroty Masłowskiej. Album to autor­ska, domowa mieszanka rapu, punka i muzyki tanecz­nej. W war­stwie tek­stowej to psychodeliczny zlep opowieści z popular­nej prasy, wyrażony statystycz­nie pol­skim językiem i właściwym mu spo­sobem rozumowania.Jak przy­znaje Masłowska, wyjście z literatury w świat piosenek stało się gestem otwierającym nie tylko nowe możliwości retoryczne, ale też uwalniającym:

Moim gatun­kiem macierzystym pozostaje słowo, ale literatura jako branża bardzo mnie zmęczyła. Uważam że pol­skie społeczeństwo jest bardzo niemiłe. Ale nie mogę o tym napisać książki, bo nienawidzę literatury zaangażowanej. A tu nagle mogłam wyrazić wszyst­kie swoje ponure reflek­sje o tirówkach, alfon­sach, hajsie i jeżdżeniu Audi. Czułam się wolna i szczęśliwa.
Debiutancki album Mister D. miał swoją premierę pod­czas wystawy “Społeczeństwo jest niemiłe”, której pozostaje integralną częścią. Pierw­szy kon­cert Mister D. odbył się 22 lutego 2014 roku w barze Studio w Warszawie.
Data publikacji: 26-03-2014 o godz. 09:58:10, Temat: Muzyka

Artyku� pochodzi z serwisu Wici.Info Array
Link do artyku�u: Array/News,anja_rubik_wystąpiła_w_teledysku_mister_d,13754,html