Świętokrzyska pięćdziesiątka

Świetokrzyski oddział PTTK zaprasza organizuje po raz 27 maraton turystyczny - Świętokrzyska 50-tka. Jeśli ukończyłeś 18 lat i cieszysz się dobrym zdrowiem ruszaj na świętokrzyskie szlaki.I. Cele imprezy:
Poznanie walorów turystycznych Ziemi Świętokrzyskiej,
Propagowanie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu,
Zdobycie punktów do weryfikacji odznak regionalnych i turystyki kwalifikowanej,

II. Termin i miejsce
Zbiórka uczestników nastąpi 4.06.2016r. o godz. 8.00 w siedzibie biura Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 29.
Rejestracja uczestników imprezy odbędzie się od godz. 8.00 do godz. 8.30 
w siedzibie biura Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach.
Start imprezy nastąpi w Kielcach pod siedzibą biura Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach,
Meta – Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łagowie – dojście bez szlaku zgodnie z oznakowaniem Organizatora. Meta czynna w godz. 16.00 – 24.00
Powrót uczestników po zakończeniu imprezy tj. 5.06.2016r. zapewnia organizator. Odjazd autokaru spod Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łagowie nastąpi 5.06.2016r. ok. godz. 10.00.
Uroczyste zakończenie imprezy nastąpi o godz. 9.00 w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Łagowie w dniu 5.06.2016r.

III. Trasa:
Trasa Maratonu przebiegać będzie: oznaczeniem organizatora: Kielce PTTK – Bukówka, niebieskim szlakiem turystycznym Bukówka - Daleszyce – Łagów.
Na starcie imprezy uczestnicy otrzymają czarno-białe mapki z zaznaczonym przebiegiem trasy. Istnieje możliwość przetransportowania przez organizatora bagażu uczestników.

IV. Uczestnictwo:
50-tka Świętokrzyska jest ogólnodostępną indywidualną imprezą turystyczno 
– wytrzymałościową. Trasa marszu przebiega terenem górzystym i wymaga 
od uczestników dobrej zaprawy w turystyce pieszej. Uczestnikiem może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i posiada dobry stan zdrowia. Do udziału w imprezie mogą być również dopuszczone osoby niepełnoletnie po uprzednim złożeniu oświadczenia podpisanego przez rodzica.

V. Zgłoszenia:
Wpisowe wynosi 65 zł (członkowie PTTK – 60zł), w cenie wpisowego organizator zapewnia transport oraz koszulki okolicznościowe dla wszystkich uczestników. Istnieje możliwość zamówienia noclegu za dodatkową opłatą w wysokości 30zł. Wypełnione karty zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 20.05.2016 r. w siedzibie Oddziału Świętokrzyskiego PTTK pod adresem; ul. Sienkiewicza 29, 25 – 007 Kielce, tel. 41 344 77 43, 530 650 079 e-mail: HYPERLINK "mailto:biuro@pttkkielce.pl" biuro@pttkkielce.pl.
Organizator przyjmuje zgłoszenia w terminie późniejszym, również na starcie imprezy, ale wówczas nie gwarantuje otrzymania wszystkich świadczeń. Koszulka okolicznościowa będzie dostępna tylko dla uczestników, którzy zarejestrowali się w terminie tj. do 20 maja 2016r.
Wpisowe jest bezzwrotne.
VI. Organizator zapewnia:
Pamiątkowy dyplom za udział w imprezie,
Okolicznościowy medal,
Ciepły posiłek na mecie,
Ciepły posiłek na punkcie kontrolnym w Daleszycach,
Koszulkę okolicznościową,
Nocleg w warunkach turystycznych za dodatkową opłatą w wysokości 30zł,
Ognisko turystyczne na mecie z kiełbaską,
Śniadanie turystyczne w dniu zakończenia,
Ubezpieczenie,
Miłą atmosferę i wspólną zabawę przy ognisku,
Transport autokarowy na trasie Łagów – Kielce,
Potwierdzenie GOT, OTP oraz odznak regionalnych.

VII. Obowiązki uczestników:
Posiadanie odpowiedniego ubioru i ekwipunku,
Przestrzeganie Karty Turysty, przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i ochrony przyrody,
Rejestracja na punktach kont ornych jest konieczna, nie zarejestrowanie się automatycznie dyskwalifikuje uczestnika z imprezy,
Istnieje możliwość przetransportowania bagażu na metę przez organizatora,
Stosowanie się do postanowień organizatorów.

VIII. Postanowienia końcowe:
Nie prowadzi się klasyfikacji za zajęte miejsce i uzyskany czas, ma to znaczenie tylko honorowe,
Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
W razie wyjątkowo uciążliwych warunków atmosferycznych start może być opóźniony, a trasa częściowo zmieniona,
Wszyscy uczestnicy XXVII 50-tki Świętokrzyskiej, biorą w niej udział na własne ryzyko, a organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy a także za mienie uczestników,
Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów i jest ostateczna,
Dotarcie na rozpoczęcie imprezy odbywa się we własnym zakresie. Informacje o imprezie dostępne są także na stronie HYPERLINK "http://www.pttkkielce.pl" www.pttkkielce.pl

IX. Kierownictwo:
Beata Milewicz tel. 530 650 079

PTTK


Data publikacji: 11-04-2016 o godz. 13:43:32, Temat: Turystyka i Podróże

Artyku� pochodzi z serwisu Wici.Info Array
Link do artyku�u: Array/News,Świętokrzyska_pięćdziesiątka,13914,html