Dymarki Świętokrzyskie

Już dziś mamy zaszczyt w imieniu organizatorów zaprosić na 51. Dymarki do Nowej Słupi, które zaplanowane zostały w dniach 12-13 sierpnia 2017 roku.Góry Świętokrzyskie to kolebka historii, kultury i turystyki w regionie świętokrzyskim. To na tym terenie znajduje się najstarsze sanktuarium – relikwii drzewa krzyża świętego – Święty Krzyż, który stanowi ważny element tożsamości kulturowej i narodowej Regionu. Poza wymiarem religijnym jest też unikatowym walorem turystycznym województwa świętokrzyskiego przyciągającym pielgrzymów i turystów nie tylko z całej Polski ale i świata. Góry Świętokrzyskie to miejsce wzajemnego przenikania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, unikalnego na skalę europejską. Sanktuarium położone jest na Łysej Górze – niezwykłym miejscu, drugim pod względem wysokości szczycie Łysogór – stanowiąc jednocześnie serce jednego z dwudziestu trzech parków narodowych naszego kraju. Osobliwości przyrodnicze puszczy jodłowej czy gołoborzy świętokrzyskich, które według podań są miejscem słynnych sabatów czarownic rozsławiają region na całym świecie. Jednym z najważniejszych miejsc naszego regionu jest miejscowość Nowa Słupia – znana w kraju i poza jego granicami z corocznie organizowanej imprezy p.n. Dymarki. Powstanie festynu związane jest z dziedzictwem zamieszkującej nasze tereny ludności, trudniącej się na przełomie starej i nowej ery hutnictwem żelaza, kiedy istniało tu największe centrum hutnicze ówczesnej Europy.

W tym roku mija 50 lat, odkąd organizowane jest to wspaniałe wydarzenie przyciągające turystów z Polski i z za granicy. Dymarki to wspaniałe połączenie nauki i rozrywki kierowanych dla wszystkich odbiorców, niezależnie od wieku. Podczas tegorocznych Dymarek, nazwanych już w latach 70 -tych - Świętokrzyskimi Dniami Kultury - również nie zabraknie atrakcji. Oprócz kontekstu naukowego, związanego z rekonstrukcją historyczną oraz próbą prezentacji uzyskiwania żelaza starożytną metodą- patronat nad którymi objęło Państwowe Muzeum Archeologiczne z Warszawy, pojawi się element rozrywkowy. Pokładamy nadzieję, że z Państwa pomocą uda nam się dotrzeć do jeszcze większej grupy odbiorców, aby móc chwalić się wspaniałą starożytną historią Gór Świętokrzyskich i lokalnym dziedzictwem o znaczeniu Europejskim.

Więcej informacji na http://dymarki.pl/dymarki-swietokrzyskie/,

Z turystycznym pozdrowieniem!
Piotr Sepioło
Dyrektor Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi
Data publikacji: 24-07-2017 o godz. 17:07:50, Temat: Nauka Technika

Artyku� pochodzi z serwisu Wici.Info Array
Link do artyku�u: Array/News,dymarki_Świętokrzyskie,13962,html