WATCH DOCS 2018

WATCH DOCS to jedna z dwóch największych na świecie imprez filmowych poświęconych prawom człowieka, prezentujących filmy dokumentalne, w których zaangażowanie na rzecz praw człowieka łączy się ze sztuka filmową.WATCH DOCS to wybitne filmy odzwierciedlające obraz współczesnego świata, mające walor świadectwa i unikalną siłę oddziaływania.
WATCH DOCS to wydarzenia artystyczne, a przede wszystkim dyskusje panelowe z udziałem ekspertów, obrońców praw człowieka, publicystów, filmowców, miłośników filmu.

PROGRAM 5-9 czerwca 2018

Wtorek , 5 czerwca(Hala Lejnicza)
17:00 - UROCZYSTE OTWARCIE FESTIWALU
17.15 - Wernisaż wystawy prac konkursu „Mały i duży ”.Rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego : „Mały i duży” – Prawa człowieka w świecie dziecka, wręczenie nagród
Halo! Tu Ziemia (Kino Kotłownia)
17:30 Film: Strażnicy ziemi reż.Filip Antoni Malinowski; Austria, Niemcy 2017; 85’
19.00 Gość: dr Tomasz Gajewski - politolog, ekspert w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa UJK w Kielcach
19.45 Recital: Kamil Urbański – fortepian (laureat nagrody muzycznej Fryderyk 2013)

Środa, 6 czerwca Kto ma w tym interes ?
17.30 Film: 1. Odpady nr 1 Pieniądze reż. Jan Ijäs Finlandia; Zimbabwe 2017; 17’
2. Ryzyko reż. Laura Poitras; USA, Niemcy 2016; 92’
19.30 Gość: dr Bartłomiej Zapała - doktor nauk politycznych w zakresie stosunków międzynarodowych, wykładowca UJK w Kielcach
20.15. Koncert: KiniorReagae Sound& Sylwia Nadgrodkiewicz

Czwartek, 7 czerwca Jesteśmy obok (?)
17.30 Film: 1. Walka reż. Daniel Fallshaw, Violeta Ayala; Boliwia 2017; 30’
2. Art. 18reż. Bartosz Staszewski; Polska 2017; 75’
19.20 Gość: Adwokat Hubert Michalski - Naczelna Rada Adwokacka
20.00 Koncert: Studium Instrumentów Etnicznych

Piątek , 8 czerwca Zobacz. Zapamiętaj !
17.30 Film: 1. Mocniejszy od kulreż. MaryamEbrahimi; Szwecja 2017; 75’
2. Cichy front (tylkodlawidzówdorosłych!) reż. ManonLoizeau Francja, Szwajcaria; 2017; 72’
20.00 Gość: dr Andrzej Kościołek - socjolog, profesor UJK w Kielcach, reżyser telewizyjno-filmowy,
Czesław Kozłowski - n-l historii, filozof, mediator Sądu Okręgowego w Kielcach
20.40 Koncert: Małgorzata Markocka - didgeridoo, Tomasz Juchniewicz - gitara, śpiew

Sobota , 9 czerwcaTu i teraz
17.30 Film: 1. Polonezreż. Agnieszka Elbanowska; Polska 2016; 17’
2. Puszcza Białowieska reż. Robert Kowalski; Polska 2017; 50’
19.00 Spotkanie z gościem specjalnym - aktorem Janem Nowickim
Oprawa muzyczna: „2BraT”, Marcin Gęborek - saksofon, Rafał Gęborek - trąbka

Prezentacja filmów: Anita Utnik-Wawszczak

Imprezy towarzyszące:

I. Warsztaty dla młodzieży: 24.05 – 5.06.2018

Film: POLONEZ 17’ reż. Agnieszka Elbanowska
Temat: Patriotyzm – jak go czuję, jak go rozumiem.

I LO prowadząca: Anita Utnik - Wawszczak , nauczycielka j. polskiego
koordynator programu Filmoteka Szkolna i Nowych Horyzontów
Edukacji Filmowej, prowadząca Kino Konesera Helios,
II LO prowadząca: Renata Kasperkiewicz, nauczycielka j. polskiego,
III LO prowadząca: Ewa Sajór - Ruszczak , nauczycielka j. polskiego
koordynatorka projektu Forum Dialogu,
ZSZ nr 1 prowadząca: Grażyna Jabłońska, pedagog, dyrektor Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej,
ZSZ nr 2 prowadzący: Jarosław Ciepliński, nauczyciel historii i wos,
absolwent Szkoły Praw Człowieka w Helsińskiej Fundacji Praw
Człowieka,
ZSZ nr 3 prowadząca: Agnieszka Mikos, nauczycielka j. polskiego.

II. Konkurs plastyczny: 30.04. – 05.06.2018
Wojewódzki konkurs plastyczny „Mały i duży” – prawa człowieka w świecie dziecka skierowany do szkół i ośrodków kultury.
Współorganizator : Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna


Dyrektor festiwalu: Mirosław Gęborek
Rada programowa:
Przewodnicząca:
Anita Utnik - Wawszczak - nauczycielka j. polskiego i wiedzy o kulturze, koordynator programu Filmoteka Szkolna i Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej, prowadząca Kino Konesera Helios w Starachowicach
Członkowie:
Jarosław Ciepliński - nauczyciel historii i wos, absolwentSzkoły PrawCzłowieka w Helsińskiej FundacjiPraw Człowieka
Anna Gęborek- nauczycielka języka polskiego, inicjatorka szkolnego klubu filmowego w ramach programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
Grażyna Jabłońska - pedagog, dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej , prezes Stowarzyszenia „Zdrowa szkoła”
Paweł Kołodziejski – historyk , muzealnik, wieloletni dyrektor Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach
Czesław Kozłowski – mgr filozofii, nauczyciel historii, mediator Sądu Okręgowego w Kielcach

Przygotowanie graficzne: Arkadiusz Kania

Watch Docs


Data publikacji: 25-05-2018 o godz. 22:07:05, Temat: Cywilizacja

Artyku� pochodzi z serwisu Wici.Info Array
Link do artyku�u: Array/News,watch_docs_2018,13986,html