Rowerowa polityka Kielc

Spotkanie poświęcone realizacji projektu "UrBike - rozszerzenie polityki rowerowej miast" odbyło się w Urzędzie Miasta. Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie dziewięciu miast europejskich: Florencji (Włochy), Drezna (Niemcy), Frederiksbergu (Dania), Eindhoven (Holandia), Budapesztu (Węgry), Xanti (Grecja), Itoni (Cypr), Sewilli (Hiszpania) jako partnera wiodącego oraz Kielc.Głównym celem projektu jest integracja działań i metod zarządzania w zakresie kreowania miejskiej polityki rowerowej z uwzględnieniem doświadczeń poszczególnych partnerów.

UrBike w 75 % współfinansowany jest z Inicjatywy Wspólnotowej Unii Europejskiej, Interreg III C, strefa południe, a 25 % środków zapewniają partnerzy projektu. Budżet projektu dla jego "kieleckiej" części wynosi 100 tys. euro, w tym dofinansowanie z UE to kwota 75 tys. euro.

W dyskusji wzięli udział m.in. przedstawiciele: magistrackich wydziałów, spółek miejskich, Policji, Politechniki Świętokrzyskiej, Polskiego Klubu Ekologicznego oraz Świętokrzyskiego PTTK.

Jednym z elementów projektu ma być opracowanie wspólnego, opartego na doświadczeniach przewodnika z zakresu usług rowerowych w mieście, realizacja badań i imprez służących wzmocnieniu działań w zakresie polityki rowerowej, jak i kreowanie przyjaznego podejścia mieszkańców do roweru jako sposobu na rekreację i środka transportu.

Projekt UrBike powinien być realizowany nie tylko w szerokim partnerstwie na szczeblu międzynarodowym, ale jego konstrukcja powinna opierać się na stworzeniu mniejszych, lokalnych i regionalnych projektów oraz partnerstw, które zapewnią realizację celu nadrzędnego.
Data publikacji: 12-02-2005 o godz. 15:44:39, Temat: Kielce

Artyku� pochodzi z serwisu Wici.Info Array
Link do artyku�u: Array/News,rowerowa_polityka_kielc,3856,html