ABC Huty

"ABC Huty" to najnowsze działanie Stowarzyszenia "Nie z tej Bajki". Chodzi o „rewitalizację” skweru na dawnym bunkrze, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonej przez Stowarzyszenie Pracowni Otwartej Kontrola Jakości, przy alei Solidarności 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim.Tego zadania podejmą się w najbliższy weekend (6-7 czerwca) Krzysztof Herman i dziesięć studentek z Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w ramach zajęć z przedmiotu "Rzeźba w ogrodzie i krajobrazie". Efektem działania będzie obiekt/obiekty, które zaaranżują przestrzeń nad bunkrem.

"ABC HUTY"
"Na bunkier za Pracownią Otwartą "Kontrola Jakości" spadła bomba alfabetyczna. W ziemię wbiły się litery, które dla uważnego i cierpliwego poszukiwacza - łamacza kodu, utworzą wyrazy. Planszę słownej gry stanowią fragmenty gruzu pomalowane kolorową farbą i rozłożone regularnie na płaskim terenie bunkra. To pozostałości budynków Huty. Szeregując i układając litery, odkrywamy znaczenia nawiązujące do historii miejsca i jego industrialnego krajobrazu."

Rzeźba krajobrazowa jest stworzona przez studentki specjalizacji "Sztuka Ogrodu i Krajobrazu" w ramach zajęć na studiach magisterskich Architektura Krajobrazu SGGW.
Autorki: Martyna Baran, Zuzanna Bartman, Małgorzata Cegielska, Aleksandra Jaskłowska, Celina Jechna, Dorota Karwat, Karolina Kuszlis, Joanna Lilia, Jolanta Nowak, Justyna Pałka.
Prowadzący: dr inż. Krzysztof Herman, Katedra Sztuki Krajobrazu SGGW
Autorka rysunku: Martyna Baran

Organizatorzy: Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie z tej Bajki i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydarzenie współfinansuje Krytyka Polityczna w ramach projektu "Demokracja 4.0" - projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Stowarzyszenie "Nie z tej Bajki"


Data publikacji: 05-06-2014 o godz. 22:09:42, Temat: Sztuki plastyczne

Artyku� pochodzi z serwisu Wici.Info Array
Link do artyku�u: Array/News,abc_huty,13780,html