Kielce v.0.8
 Katalog  Dodaj informacje  
Organizacje pozarządowe | Społeczeństwo

Centrum Wolontariatu

Adres25-302 Kielce
ul. Mała 4/3
Telefon 41 362 14 12, 665 08 30 79
 Strona www
 Adres e-mail

Informacje
• Rekrutujemy wolontariuszy oraz przyjmujemy zgłoszenia organizacji pozarządowych, które chcą przyjąć wolontariuszy do pomocy. Łączenie potrzeb wolontariuszy z potrzebami organizacji to główne zadania naszego Biura Pośrednictwa Pracy Wolontariackiej.

• Prowadzimy bazę danych wolontariuszy, edukujemy ich w ramach szkoleń dotyczących wolontariatu, a następnie po spotkaniach indywidualnych kierujemy do potrzebujących pomocy. Przygotowujemy wolontariuszy do pomagania innym, stwarzamy im możliwość wzajemnego poznania się, integracji, przyjaźni, zdobyci nowych umiejętności, wykorzystania posiadanego już doświadczenia.

• Poprzez wyznaczonych koordynatorów pracy wolontariuszy z organizacji i instytucji społecznych, w których pomagają wolontariusze, wpływamy na lepszą organizację pracy wolontariuszy w tych placówkach. Koordynatorów szkolimy w ramach warsztatów pt.: „Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza”.

• Prowadzimy poradnictwo z zakresu wolontariatu; udostępniamy publikacje dotyczące wolontariatu.

• Wspieramy merytorycznie organizacje, które tworzą biura wolontariatu w regionie: świętokrzyskim i nie tylko.

• Promujemy ideę wolontariatu wprowadzając wolontariat do placówek społecznych, organizując spotkania, seminaria z dziedziny wolontariatu i prawa. Organizujemy dla koordynatorów pracy wolontariackiej spotkania informacyjne nt. „Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

• Jesteśmy organizacją goszczącą oraz wysyłającą w ramach Wolontariatu Europejskiego (EVS) programu Młodzież w Działaniu. Wysyłamy wolontariuszy na wolontariat zagraniczny oraz gościmy wolontariuszy z innych krajów Europy w Kielcach

• Wspieramy ruch wolontarystyczny w szkołach i na uczelniach.

• Wspieramy inicjatywy lokalne

Lokalizacja na mapie

Współrzędne geograficzne Szerokość: 50.8709195, Długość: 20.6310395

Aktualizowano: : 2012-06-03 10:00:57, Autor: Redakcja, odslony: 2974

Ocena: 3.1/5 (50)

   
74-678 exam products is that they can enable the candidates to get certified in 200-125 pdf 200-125 70-483 200-125 exam 642-999 300-210 pdf cism  |  200-125 IIA-CIA-PART3  |  cca-500  |  gpen  |  you can enjoy the full refund of purchasing fees policy. 70-534  |  cissp  |  300-101 pdf 1z0-062  |  200-125 pdf 210-260