Kielce v.0.8

Idea patronatu medialnego

Wici.Info, wypełniając misję wspierania inicjatyw służących, rozwoju i promocji regionu, proponuje promocję wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych na zasadzie patronatu medialnego.
Jest to naturalna i efektywna forma promowania wydarzeń skierowanych do masowego odbiorcy.

Oferta skierowana jest do:
 • firm zajmujących się działalnością szkoleniowa, wystawienniczą, itp.
 • szkół i uczelni wyższych,
 • organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, itp.),
 • mediów (prasy, radia i telewizji),
 • instytucji organizujących imprezy kulturalne, rozrywkowe i sportowe
 • grup nieformalnych i osób indywidualnych.
Oferujemy
 • atrakcyjną prezentację informacji o danej imprezie na stronie głównej portalu,
 • oprócz tekstów, możliwość zamieszczenia zdjęć, grafik,
 • szybką aktualizację.
 • opublikowania informacji w papierowej wersji Wici.Info
 • możliwość zamieszczenia informacji o sponsorach imprezy,
 • rozesłanie informacji o imprezie prenumeratorom serwisu portalu www.wici.info
 • możliwość przekazania przez Portal nagród do konkursów przeprowadzonych w czasie imprezy
 • możliwość zrobienia reportażu z imprezy, który pojawi się w serwisach informacyjnym.
 • rabaty na reklame w portalu
W zamian oczekujemy:
 • opublikowania adresu portalu www.wici.info w materiałach informacyjnych i na plakatach
 • prezentacji adresu www.wici.info w trakcie trwania imprezy,
 • w przypadku współpracy z mediami tradycyjnymi (prasa, radio, telewizja) prezentacji adresu - w miarę możliwości - w publikacjach i programach o imprezie,
 • zamieszczenia w widocznym miejscu banera reklamowego portalu podczas trwania imprezy,
 • udostępnienie powierzchni wystawienniczej
 • w przypadku imprez o charakterze komercyjnym (np.szkolenie) - możliwość udziału przedstawiciela redakcji w imprezie,
 • pierwszeństwa w publikacji szczegółów związanych z imprezą,
 • umieszczenie logo Wici.Info na plakatach, folderach, ulotkach i innych materiałach dot imprezy.
Wymagania techniczne
 • pliki tekstowe
 • zdjęcia - w formacie .jpg,.tiff
 • pliki graficzne - w formacie .gif, .jpg i .swf
 • animowane banery reklamowe - w formacie .gif, rozmiary 468x60 pikseli wielkość pliku nie większa jak 25 kb,
Uwagi końcowe
 • Patronat oparty jest na zasadzie barteru zakładającego dobrowolną współpracę obu stron.
 • Szczegóły współpracy i patronatu medialnego są omawiane w każdym przypadku indywidualnie - w zależności od charakteru imprezy, organizatora, grupy docelowej, itp.
 • Po omówieniu szczegółów współpracy, organizator zobowiązuje się dostarczyć redakcji gotowe materiały przygotowane w postaci plików komputerowych.
 • Redakcja Wici Info nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści o imprezach, a za błędne lub nieaktualne informacje o imprezach odpowiadają ich organizatorzy.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania przygotowanych materiałów.
 • Redakcja zastrzega w szczególnych przypadkach, prawo do nie podejmowania współpracy, bez podania przyczyn.
Pobierz logo Wici.Info
Szczegółowe informacje:
Redakcja Wici.Info
tel. 41 344 11 77
e-mail redakcja@wici.info
74-678 exam products is that they can enable the candidates to get certified in 200-125 pdf 200-125 70-483 200-125 exam 642-999 300-210 pdf cism  |  200-125 IIA-CIA-PART3  |  cca-500  |  gpen  |  you can enjoy the full refund of purchasing fees policy. 70-534  |  cissp  |  300-101 pdf 1z0-062  |  200-125 pdf 210-260