Kielce v.0.8
 Katalog  Dodaj informacje  
Rezerwaty przyrody | Turystyka - wypoczynek

Rezerwat KadzielniaAdres Kielce
Aleja Legionów
Telefon 41 361 47 68
 Strona www

Informacje
Kadzielnia jest rezerwatem ścisłym przyrody nieożywionej, o pow. 0,6 ha, usytuowanym w centrum Kielc, w południowej części miasta, między ulicami: Krakowska, Gagarina, Al. Legionów i Pakosz. Ochronie podlega najwyższa część wyniosłego skalnego cypla, tzw. Skałka Geologów, wznosząca się pośrodku nieczynnego od 1962 r. kamieniołomu Kadzielnia. Rezerwat zbudowany jest z dewońskich wapieni stromatoporowo-koralowcowych przykrytych wapieniami marglistymi. Na terenie rezerwatu opisano szereg interesujących zjawisk geologicznych: szczątki fauny (m.in. korali, brachiopodów, ryb i głowonogów), żyłową mineralizację kruszcowo-kalcytową, zjawiska tektoniczne i krasowe. W obrębie Skałki Geologów zachowały się relikty roślinności naskalnej.
Nazwa wzgórza Kadzielnia pochodzi od zbierania na nim w zamierzchłych czasach ziół na kadzidło dla potrzeb katedry. Około 1770 r. powstał tu z inicjatywy bp. Kajetana Sołtyka pierwszy wapiennik, zaś jego eksploatację zakończono w 1968 r. Już w 1824 r. powstał pierwszy projekt urządzenia na wzgórzu parku i ogrodu, w latach 60-tych obecnego stulecia założono istniejący park krajobrazowy z terenami widokowymi i uporządkowano teren po dawnej kopalni.

Lokalizacja na mapie

Wsprzdne geograficzne Szeroko��: 50.8597769, D�ugo��: 20.6206268

Aktualizowano: : 2011-03-06 21:41:17, Autor: Redakcja, odslony: 26177

Error connecting to mysql