Kielce v.0.8

Kultura
Bardzo kulturalna akcja

 drukuj stronę
Kultura Polska Cywilizacja
Wysłano dnia 09-02-2011 o godz. 20:21:18 przez rafa 1435

To, co dzieje się w polskiej kulturze budzi wiele niepokojów i niestety niewiele zainteresowania. Mimo wysokiego poziomu rodzimych wytworów kulturalnych i osiąganych sukcesów przez polskich twórców literatury, filmu, teatru czy sztuki, ich dzieła z dnia na dzień stają się coraz trudniej dostępne dla szerszej rzeszy odbiorców.Kultura w Polsce stała się sferą przeznaczoną dla elit, samo jej pojęcie kojarzy się z bogatym, hermetycznym towarzystwem inteligenckim. Przyczyną takich skojarzeń jest przede wszystkim błędna polityka kulturalna państwa, która dotyczy finansowania i udostępniania dóbr kultury.

Polska znajduje się na szarym końcu pod względem finansowania kultury, choć według ostatnich szacunków dochody z niej pochodzące, to aż 4-5% PKB. Wisi nad nami groźba regresu cywilizacyjnego, pogłębia się analfabetyzm funkcjonalny. Pomimo ponad 20 lat funkcjonowania demokracji, w Polsce wciąż hamowany jest rozwój kapitału intelektualnego społeczeństwa. Musimy pamiętać, że kultura ma znaczący wpływ na wiele sektorów gospodarki, edukację, tożsamość obywateli czy kapitał społeczny.

Wśród Polaków rozgorzała dyskusja na temat powyższej sytuacji. Aktywnie sprawą tą zajął się ruch nazwany „Obywatelami Kultury”, który sformułował apel skierowany do Prezesa Rady Ministrów. Jego głównym celem jest przede wszystkim umożliwienie każdemu Polakowi dostępu do korzystania z dóbr kultury i uczestnictwa w kulturze współczesnej. Zapewnić ma to m.in. odpowiednia edukacja medialna i kulturowa w szkołach, która oznacza umiejętność obcowania z tradycją oraz poruszanie się w świecie wiedzy współczesnych mediów.
Najważniejszym punktem postulatu jest przekazanie 1% budżetu państwa na kulturę, które byłoby do dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Aby apel ten był słyszalny potrzeba co najmniej 100 tys. podpisów (wymóg dla każdej obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej).

Każdy z nas może przyłączyć się do akcji. Najwyższy czas abyśmy wzięli w swoje ręce kiepską formę polskiej kultury i przez złożenie podpisu pod apelem upomnieli się o prawa polskiej kultury i edukacji oraz wspólnie wyrazili swoją opinię na temat polityki kulturowej państwa.

Więcej szczegółów akcji oraz wszystkie jej postulaty są dostępne na stronie obywatelekultury.pl, na której również można podpisać apel skierowany do premiera.


Aneta Pawłowska


Komentarze

Ocena: 3.5/5 (61)

W temacie Kultura

Krzysztof Kasowski: Cieszę się z tego, co mam

Najstarszy ''kielecki scyzoryk''

Na początek Firmamentu manipulacja

Więcej pieniędzy na kulturę

Moda na chuliganów

74-678 exam products is that they can enable the candidates to get certified in 200-125 pdf 200-125 70-483 200-125 exam 642-999 300-210 pdf cism  |  200-125 IIA-CIA-PART3  |  cca-500  |  gpen  |  you can enjoy the full refund of purchasing fees policy. 70-534  |  cissp  |  300-101 pdf 1z0-062  |  200-125 pdf 210-260