Kielce v.0.8

Świętokrzyskie
Dymarki 2012

 drukuj stron�
Świętokrzyskie Dymarki,
Wys�ano dnia 14-08-2012 o godz. 12:35:07 przez rafa 4899

W dniach 18-19 sierpnia w Nowej Słupi odbędą się Dymarki Świętokrzyskie.Stanowią połączenie historii i współczesności. Są okazją do zapoznania się ze starożytnymi metodami uzyskiwania żelaza i poznania folkloru świętokrzyskiego. Główną atrakcją przedsięwzięcia jest uzyskiwanie żelaza metodą stosowaną przed dwoma tysiącami lat. Piece używane w starożytności zostały współcześnie „ochrzczone” średniowiecznym mianem „dymarek”. „Dymarki” to również koncerty estradowe (rok temu wystąpiły Wilki i Lady Pank), kiermasze i wystawy. 

Dymarki Świętokrzyskie to impreza plenerowa odbywająca się co roku w Nowej Słupi u stóp Łysej Góry. Ma najdłuższą tradycję w regionie - odbywa się od 1967 roku. Poświęcona jest prezentacji wyników badań nad starożytnym hutnictwem żelaza w Górach Świętokrzyskich.

Szczegółowy program imprezy

Sobota 18.08.2012

11.00 – 12.00 Zwiedzanie indywidualne całego terenu Centrum.

„Piecowisko”. Komentarze dotyczące starożytnej metalurgii żelaza na ziemiach polskich na tle europejskim wraz z prezentacją warsztatów hutniczych i ich omówieniem.- Szymon Orzechowski, Paweł Madera, Krystyna Koza, Ireneusz Suliga. Prelekcje prowadzone w zależności od potrzeb przez nagłośnienie i indywidualnie przez cały czas trwania programu.

12.00 – 12.45/ 13.00 Amfiteatr – widownia.

* Powitanie gości i komentarz wstępny dotyczący całości prezentacji – Andreas Gobinius/ Andrzej Przychodni.
* „Pokaz mody antycznej”. Prezentacje stroju i uzbrojenia ludności celtyckiej i germańskiej oraz odniesienia do starszych tradycji z początków epoki żelaza. Porównanie do stroju z terenu prowincji rzymskich. Komentarz - Andreas Gobinius, Aneirin Bard, Faerienn, Saoirse, Wotaryk, Megzyk, Hersilia Sabina.
* Pokaz Legio XIIII GMV. Komentarz - Stanisław Ducin i Ireq.

13.00 – 15.00 Amfiteatr – widownia.

* Pokaz konny Damiana Dębskiego i Legio XXI Rapax. Komentarz Dracvs Valerivs.
* Targ niewolników – Terra Operta. Komentarz Dracvs Valerivs.
* Pokaz gladiatorów Lvdvs Magnvs. Komentarz - Lvcivs Tvllivs Cactvs.

15.00 – 16.00 Amfiteatr.

* Pokaz Familia Gladiatoria Tavrvs.
* Uroczyste otwarcie XLVI Dymarek Świętokrzyskich połączone z happeningiem na terenie widowni amfiteatru.

16.00. – 16.30./ 16.45 „Piecowisko”.

* Rozbicie pieców dymarskich. Komentarz – Szymon Orzechowski, Ireneusz Suliga, Jens Jørgen Olesen.

17.00 – 18.00 Widownia amfiteatru.

* Pokaz starcia zbrojnego poprzedzony omówieniem stroju i uzbrojenia ludów celtyckich i germańskich oraz porównaniem do stroju rzymskiego. Komentarz – Andreas Gobinius.
* Pokaz Familia Gladiatoria Tavrvs.
* Pokaz konny Damiana Dębskiego i Legio XXI Rapax. Komentarz Dracvs Valerivs.

18.00 – 18.15 „Piecowisko”

* Inscenizacja ciałopalenia, jako próba rekonstrukcji obrządku pogrzebowego ludów zamieszkujących teren ziem polskich w okresie rzymskim.

18.15 – 18.30 Widownia amfiteatru.

* „Bursztynowy Fire Show” w wykonaniu Eryka Popkiewicza.
* Pożegnanie publiczności i zaproszenie na drugi dzień prezentacji


Niedziela 19.08.2012

10.00 – 11.00 Zwiedzanie indywidualne całego terenu Centrum.

„Piecowisko”. Komentarze dotyczące starożytnej metalurgii żelaza na ziemiach polskich na tle europejskim wraz z prezentacją warsztatów hutniczych i ich omówieniem.- Szymon Orzechowski, Paweł Madera, Krystyna Koza, Ireneusz Suliga. Prelekcje prowadzone w zależności od potrzeb przez nagłośnienie i indywidualnie przez cały czas trwania programu.

11.00 – 11.45/ 12.00 Amfiteatr – widownia.

* Powitanie gości i komentarz wstępny dotyczący całości prezentacji – Andreas Gobinius/ Andrzej Przychodni.
* „Pokaz mody antycznej”. Prezentacje stroju i uzbrojenia ludności celtyckiej i germańskiej oraz odniesienia do starszych tradycji z początków epoki żelaza. Porównanie do stroju z terenu prowincji rzymskich. Komentarz - Andreas Gobinius, Aneirin Bard, Faerienn, Saoirse, Wotaryk, Megzyk, Hersilia Sabina.
* Pokaz Legio XIIII GMV. Komentarz - Stanisław Ducin i Ireq.

12.00 – 15.00 Amfiteatr – widownia.

* Pokaz Familia Gladiatoria Tavrvs.
* Pokaz konny Damiana Dębskiego i Legio XXI Rapax. Komentarz Dracvs Valerivs.
* Targ niewolników – Terra Operta. Komentarz Dracvs Valerivs.
* Pokaz gladiatorów Lvdvs Magnvs. Komentarz - Lvcivs Tvllivs Cactvs.

15.15. – 16.15 „Piecowisko”.

* Rozbicie pieców dymarskich. Komentarz – Szymon Orzechowski, Ireneusz Suliga, Jens Jørgen Olesen, Paweł Madera, Krystyna Koza.

16.30 - 17.15 Widownia amfiteatru.

* Pokaz starcia zbrojnego poprzedzony omówieniem stroju i uzbrojenia ludów celtyckich i germańskich oraz porównaniem do stroju rzymskiego. Komentarz – Andreas Gobinius.
* Pokaz Familia Gladiatoria Tavrvs.

17.15 – 17.45 „Piecowisko”

* Inscenizacja złożenia ofiary ludzkiej, jako próba rekonstrukcji zwyczajów plemion zamieszkujących Europę Środkową w okresie lateńskim i rzymskim..

17.45 – 18.00 Widownia amfiteatru.

* Pokaz konny Damiana Dębskiego i Legio XXI Rapax. Komentarz Dracvs Valerivs.
* Rozniecenie „Świętego Ognia” i pożegnanie publiczności

KONCERTY W AMFITEATRZE NA CENTRUM KULTUROWO-ARCHEOLOGICZNYM

Sobota 18.08.2012

godz. 18.30
Występ zespołu Wesołe Kumoszki
Występ Koła Gospodyń z Mirocic
Występ Koła Gospodyń Wiejskich Chełmowianki z Rudek
Występ Koła Gospodyń z Mirocic
Występ Agaty Kulik

20.00 - Masters

Niedziela 19.08.2012

godz. 18.00
Rozstrzygnięcie konkursu rzeźbiarskiego
Występ zespołu "Świetokrzyskie Diabliki" z GOK z Rudek
Występ zespołu "Jeszcze nie"
Występ zespołu Berkut

20.00 - Video


grol

Dymarki 2012. Nowa Słupia


...

  Album Dymarki 2012. Nowa Słupia


Komentarze

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego u�ytkownika, prosze sie zarejestrowa�

Anonim 17-08-2012 o godz. 14:33:50
bez sensu
Error connecting to mysql