Kielce v.0.8

Muzyka
Festiwal im. Jonasza Kofty - Moja wolności 2011

 drukuj stronę
Muzyka Polska
Wysłano dnia 08-02-2011 o godz. 14:46:54 przez rafa 2823

Stowarzyszenie Warszawska Scena Bardów oraz Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy zaprasza do wzięcia udziału w konkursie wokalnym solistów i zespoły muzyczne.Regulamin V Ogólnopolskiego Festiwalu im. JONASZA KOFTY "MOJA WOLNOŚCI" 2011

1. Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty "Moja Wolności" organizowany przez Stowarzyszenie Warszawska Scena Bardów oraz Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy jest otwartym konkursem wokalnym dla zespołów oraz solistów amatorów i profesjonalistów, którego finał ma miejsce w pierwszej dekadzie czerwca.
2. Uczestnicy: Młodzież od lat 16 oraz osoby dorosłe.
3. Nieletni uczestnicy konkursu mają obowiązek przebywania pod opieką instruktorów lub opiekunów.
4. Podczas festiwalu uczestnicy zaprezentują dwa utwory słowno-muzyczne:
a) autorstwa Jonasza Kofty (możliwość zaprezentowania własnej muzyki),
b) własnego autorstwa powstałe w poetyce Jonasza Kofty (mile widziane utwory satyryczne),
c) innych autorów piszących o tematyce szeroko pojętej wolności (wolności słowa, jednostki, narodów).
Punkty a, b i c mogą się przenikać.
Jury kwalifikujące uczestników do Koncertu Konkursowego, biorąc pod uwagę walory artystyczne nadesłanych materiałów, może zakwalifikować do udziału w konkursie utwory w pełni autorskie powstałe w poetyce patrona festiwalu.
5. Uczestnicy zgłaszają swój udział w festiwalu nadsyłając karty zgłoszeń (wg załączonego wzoru) oraz materiał dźwiękowy z zarejestrowanymi piosenkami zgłoszonymi na festiwal do dnia 10 maja 2011r., na adres:
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy ul. Podskarbińska 2 , 03-833 Warszawa.
6. Na podstawie nadesłanych materiałów Jury zakwalifikuje wykonawców do Koncertu Konkursowego (z udziałem publiczności).
7. Festiwal odbędzie się w dniach 4 i 5 czerwca 2011 w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa.
8. Koncert Konkursowy odbędzie się 4 czerwca 2011 od godz. 17:00, według harmonogramu ustalonego przez Jury i przekazanego uczestnikom najpóźniej na tydzień przez datą Festiwalu.
9. Uczestnicy zakwalifikowani do Festiwalu są zobowiązani spełnić następujące wymagania techniczne:
- podkład muzyczny na CD,
- opisany: wykonawca, tytuły piosenek, czas trwania, kolejność wykonywania,
- podkłady instrumentalne nie mogą zawierać partii wokalnych,
- uczestnicy wykorzystują akompaniament własny lub na nośniku CD.
10. Uczestników festiwalu oceniać będzie Jury w składzie: Jadwiga Kofta, Artur Andrus, Stanisław Klawe, Jerzy Mamcarz, Paweł Sztompke, Andrzej Zakrzewski i Roman Ziemlański.
Dopuszcza się ważność werdyktu Jury w składzie nie mniejszym niż 5 osób.
11. Jury przyzna I, II, III miejsca oraz wyróżnienia, którymi będzie zaproszenie do Koncertu Finałowego.
12. W swojej ocenie Jury kierować się będzie następującymi kryteriami:
- dobór repertuaru dostosowany do możliwości wokalnych,
- walory głosowe,
- dykcja,
- muzykalność,
- interpretacja piosenek konkursowych,
- walory artystyczne utworów autorskich,
- osobowość sceniczna.
13. Werdykt Jury, będący jednocześnie zaproszeniem do Koncertu Finałowego, zostanie przekazany uczestnikom w dniu Koncertu Konkursowego, godzinę po zakończeniu przesłuchań oraz opublikowany na http://www.cpk.art.pl/.
- I nagroda - Złoty Klucz - 2 000 PLN
- II nagroda - Srebrny Klucz - 1 500 PLN
- III nagroda - Brązowy Klucz - 1000 PLN
Kwoty nagród są kwotami brutto.
Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
14. Fundatorem nagród pieniężnych, wręczanych podczas Koncertu Finałowego jest Stowarzyszenie Autorów ZAIKS i Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Stoart.
15. Laureaci konkursu mają obowiązek udziału w Koncercie Finałowym.
16. Koncert Finałowy w którym wystąpią Laureaci oraz Warszawska Scena Bardów w składzie: Artur Andrus, Krzysztof Daukszewicz, Andrzej Garczarek, Stanisław Klawe, Jerzy Mamcarz, oraz Stan Borys i zespół "3 zmiana" z Wiednia, odbędzie się 5 czerwca 2011 o godz. 18:00 w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy.
17. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom zakwaterowania i wyżywienia. Nie zwracają także opłat za przejazdy kolejowe, autobusowe, etc.
18. Kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga zespół Jurorski.
19. Wszystkich informacji dotyczących Konkursu udzielają:
- Jerzy Mamcarz - Warszawska Scena Bardów,
- Kamila Korzybska - Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawa.

Regulamin i karta zgłoszenia na stronie organizatorów
http://cpk.art.pl/Articles/view/1034/_MOJA-WOLNOSCI_-2011


Komentarze

Ocena: 3.4/5 (46)

W temacie Muzyka

Miles czeka na wiadomości

ELECTRO LIVE ACT. Warsztaty muzyki elektronicznej.

Skubas: Pomysłów mam aż za dużo

Jacek Bieleński: w Kielcach są ludzie ze lśnieniem

LUC & Rahim - Otwieramy ludziom umysły...

Tu Es Petrus - Ty Jesteś Skała

Hemp Gru - Klucz

74-678 exam products is that they can enable the candidates to get certified in 200-125 pdf 200-125 70-483 200-125 exam 642-999 300-210 pdf cism  |  200-125 IIA-CIA-PART3  |  cca-500  |  gpen  |  you can enjoy the full refund of purchasing fees policy. 70-534  |  cissp  |  300-101 pdf 1z0-062  |  200-125 pdf 210-260