Kielce v.0.8


MCK i wszystko jasne

 drukuj stronę

Wysłano dnia 29-04-2008 o godz. 09:00:00 przez sergio 1790

Uzgodniono już ostatnie szczegóły dotyczące budowy Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach - Filharmonia zobowiązała się do rozpoczęcia inwestycji w kwietniu 2009 roku i jej zakończenia w lipcu 2011.

- Porozumieliśmy się co do ostatecznych uzgodnień i pod tymi ustaleniami złożyliśmy parafki - mówi Jacek Rudnicki, zastępca dyrektora do spraw administracyjnych i finansowych Filharmonii Świętokrzyskiej. W preumowie przedstawiciele filharmonii zobowiązali się m.in. do zakończenia przygotowania dokumentacji technicznej, studium wykonalności i rozpisania przetargu w ustalonym terminie. Dokładnie określili też datę rozpoczęcia i zakończenia budowy. Pierwsze prace mają rozpocząć się 1 kwietnia 2009 roku, całość zaś ma być gotowa 30 lipca 2011 roku.

- Oczywiście te daty mogą się zmienić. To znaczy, możemy rozpocząć budowę wcześniej i wcześniej ją zakończyć. Nie możemy natomiast przekroczyć tych terminów - zwraca uwagę Rudnicki. Władze filharmonii zobowiązały się też przekazać wszystkie potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie dokumenty do 15 września. Następnie wniosek trafi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, a gdy zostanie pozytywnie rozpatrzony, co wydaje się być tylko formalnością, zostanie podpisana już właściwa umowa.

Międzynarodowe Centrum Kultur ma stanąć w miejscu byłych koszar policyjnych, między ulicami Głowackiego i Żeromskiego. Szacunkowy koszt budowy to 22 mln euro. 12 mln euro jest zagwarantowane w Programie Operacyjnym "Infrastruktura i Środowisko", bo inwestycja została wpisana na listę projektów kluczowych. Pozostałe 10 mln musi znaleźć zarząd województwa.


Monika Rosmanowska Gazeta Wyborcza


Komentarze

Ocena: 3.4/5 (141)

W temacie

Najbardziej kobiecy taniec świata

Urzędnicy chcą kontrolować studniówki

Pierwsze lądowisko dla UFO już wkrótce

Julie i Julia

Star Trek

74-678 exam products is that they can enable the candidates to get certified in 200-125 pdf 200-125 70-483 200-125 exam 642-999 300-210 pdf cism  |  200-125 IIA-CIA-PART3  |  cca-500  |  gpen  |  you can enjoy the full refund of purchasing fees policy. 70-534  |  cissp  |  300-101 pdf 1z0-062  |  200-125 pdf 210-260