Kielce v.0.8

Cywilizacja
Przegląd Filmów Edukacyjnych w ''Ziemowicie''

 drukuj stron�
Cywilizacja Kino
Wys�ano dnia 26-04-2018 o godz. 18:33:22 przez bozena 6492

Przegląd Filmów Edukacyjnych „Człowiek w poszukiwaniu wartości” w Kielcach powstał w 2011 roku, z inicjatywy filmoznawców: Teresy Orlikowskiej – kierownika Ośrodka Kultury „Ziemowit” – filii DK „Zameczek” i Andrzeja Koziei – wykładowcy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (zmarłego nagle w 2016 r., tuż przed 6. edycją Przeglądu).Ten nowy projekt działalności filmowej Ośrodka Kultury „Ziemowit” skierowany został do młodzieży, nauczycieli i wykładowców.

Ideą i celem tego Przeglądu jest od samego początku aż do tej pory:
- upowszechnianie wiedzy o człowieku i otaczającym go świecie poprzez filmowe prezentacje oraz spotkania z twórcami kina edukacyjnego,

- uwrażliwienie odbiorców, szczególnie młodych widzów, na humanistyczne treści prezentowanych obrazów filmowych,

- propagowanie świata pozytywnych wartości,

- promowanie dorobku kultury filmowej – twórców oraz ich dzieł,

- pobudzanie i zachęcanie odbiorców do aktywnego i wszechstronnego uczestnictwa z pasją w realizacji projektów edukacyjnych.

Organizatorzy Przeglądu, promując narodową kulturę filmową, pragną również docenić twórców, bohaterów filmowych, ludzi i instytucje wnoszące znaczny wkład w edukacyjną działalność filmową, przyznając im statuetkę „Filmowego Ziemowita”.
Na przestrzeni lat 2011-2017„Filmowym Ziemowitem” - w poszczególnych kategoriach -zostali uhonorowani:

TWÓRCA FILMOWY:
Józef Gębski (2011r.), Marek Maldis (2012 r.), Andrzej Barański (2013 r.), Lucyna Smolińska i Mieczysław Sroka (2014 r.), Mariusz Malec (2014 r.), Arkadiusz Gołębiewski (2016 r.), Wojciech Staroń (2017 r.)

OSOBOWOŚĆ:
Stanisław Janicki (2012 r.), Anna Dymna (2015 r.)

REPORTER FILMOWY
Sylwia Michałowska (2015 r.)

BOHATER FILMOWY:
Anna Krupa (2011 r.), Filip Aleksander i Rodzina Woźniaków (2015 r.), Łukasz i Małgorzata Krasoniowie (2015 r.), Małgorzata, Jan i Aniela Staroniowie (2017 r.)

PRODUCENT FILMOWY
TVP Kielce (2011 r.)

FILMOWY PROJEKT EDUKACYJNY:
„Paweł z Tarsu. Pojednanie Światów” zrealizowany przez Cogito Ergo Credo i Framesound Production (2011 r.), „Tajemnice początków Polski” Zdzisława Cozaca (2016 r.)

EDUKACJA FILMOWA:
Filmoteka Narodowa (2012 r.), Polski Instytut Sztuki Filmowej (2013 r.), Muzeum Powstania Warszawskiego (2014 r.), Muzeum Narodowe w Kielcach (2014 r.), Kino „Moskwa” w Kielcach (2016 r.), Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie (2017 r.)

SZKOLNA EDUKACJA FILMOWA:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kielcach (2013 r.), Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. J. Szermentowskiego w Kielcach (2015 r.)

LIDER SZKOLNEJ EDUKACJI FILMOWEJ
Iwona Kozera (Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Kielcach) 2016 r., Anna Karp (LO im. św. Stanisława Kostki w Kielcach) 2017 r.

Od 2013 r., organizowane są - w ramach Przeglądu - warsztaty filmowe dla młodzieży, dotychczas prowadzone przez: Annę Majewską, animatorkę kultury i Agatę Sotomską, koordynatorkę programu Filmoteka Szkolna (PISF)- 2013 r., dokumentalistę Marka Maldisa (2014r.), dziennikarkę Agnieszkę Kopacz (2015r.), dokumentalistę Arkadiusza Gołębiewskiego (2016 r.), dokumentalistę i operatora Wojciecha Staronia (2017 r.) oraz konkurs filmowy „Kielecki Klaps”.

W 2018r. roku „Filmowym Ziemowitem” chcemy uhonorować:
• Sławomira Mazura w kategorii TWÓRCA FILMOWY,
• Cykl filmowy „Tajemnice świętokrzyskiej przyrody” Bogusława Sępioła w kategorii FILMOWY PROJEKT EDUKACYJNY,
• Wytwórnię Filmów Oświatowych w Łodzi w kategorii EDUKACJA FILMOWA.

Odbędą się też warsztaty filmowedla młodzieży „Przyroda w skali makro” prowadzone przez operatora filmów fabularnych i dokumentalnych Józefa Romaszaoraz 6. edycja konkursu filmowego „Kielecki Klaps” 2018.


Teresa Orlikowska - Koordynator Przeglądu


Komentarze

Error connecting to mysql