Kielce v.0.8

Literatura
Skarby biblioteki Sienkiewiczowskiej

 drukuj stron�
Literatura
Wys�ano dnia 12-09-2013 o godz. 20:41:26 przez bozena 4326

W Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku 13 września 2013 roku zostanie otwarta wystawa "Skarby biblioteki Sienkiewiczowskiej" prezentująca najciekawsze książki będące własnością autora Trylogii.Pisarz do swojej podkieleckiej rezydencji przywiózł ogromny księgozbiór, którego nie był w stanie pomieścić w swym gabinecie. Z relacji świadków wynika, że książkami wypełniona była również górująca nad Pałacykiem wieża. Niewiele egzemplarzy przetrwało wojny. Największe straty w czasie II wojny światowej poniósł właśnie księgozbiór. Niemcy spakowali go na ciężarówki i, oficjalnie w trosce o bezcenny zbiór, wywieźli do Kielc, gdzie spalili. Do dziś do muzeum wracają pojedyncze egzemplarze, które ze stosu uratowali przypadkowi świadkowie wandalizmu.
Ostatecznie udało się ocalić około 600 książek z biblioteki Henryka Sienkiewicza, w tym ponad pięćdziesiąt to starodruki. Najstarszym jest pierwsze wydanie dzieła Marcina Kromera De origne et rebus gestis Polonorum drukowane w 1555 roku w Bazylei.
Wyjątkowo piękne są ilustracje, jakie zawierają starodruki. Grafiki sprzed kilkuset lat, bardzo oryginalne, zadziwiające i poruszające wyobraźnię widza, są nadal aktualne. Tematyka starodruków, które pragniemy zaprezentować jest różnorodna, dotyczy historii, prawa, geografii, liturgii, filozofii oraz literatury pięknej. Są wśród nich liczne polonika.

Publikacje zaprezentowane na wystawie są niezwykłe, to dzieła zagraniczne i polskie - rękopisy, stare druki i druki rzadkie (o niewielkiej liczbie wydanych egzemplarzy). Są one bardzo cenne, bo wybraliśmy takie, które wyróżniają szczególne walory artystyczne przejawiające się w formie zewnętrznej lub w oryginalnej treści dzieła.
Podkreślenie roli książki w kształtowaniu sztuki oraz przywrócenie pamięci o niej jako przedmiocie pięknym i ekskluzywnym - to jedne z celów wystawy. Chcemy pokazać na ekspozycji książki piękne, artystyczne, współtworzone przez różnego rodzaju artystów, m.in. ilustratorów i rękodzielników. Do takich niewątpliwie należą albumy jubileuszowe Henryka Sienkiewicza, a także wybrane wydania jego książek.

Pragniemy poprzez wystawę poszerzyć wiedzę odbiorców o procesie powstawania książki i zwrócić uwagę na to, jak zdobienie utworów wpływało i wpływa na czytelnictwo.

Wernisaż wystawy odbędzie się 13 września o godz. 18 w Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Wstęp wolny.


Muzeum Narodowe w Kielcach


Komentarze

Error connecting to mysql