Kielce v.0.8

Fotografia
Świętokrzyskie w obiektywie 2006

 drukuj stron�
Fotografia
Wys�ano dnia 25-11-2006 o godz. 10:00:00 przez pala2 14446

Otwarcie wystawy oraz wręczenie nagród laureatom konkursu ''Świętokrzyskie w obiektywie'' odbędzie się w poniedziałek 27 listopada o godzinie 16:00 w Galerii Fotografii przy ulicy Planty 7 w Kielcach.

Trwa i rozwija się program dokumentowania urody Ziemi Świętokrzyskiej. Pojawiają się nowe inicjatywy, organizowane są wystawy i konkursy fotograficzne o hasłach obejmujących wybrane wątki tematyczne. Rośnie ilość i artystyczna jakość zapisów fotograficznych.

Wzrasta artystyczna mobilizacja kieleckiego środowiska fotograficznego. Po udanym i owocnym sezonie 2005 roku, organizatorzy imprez, wystaw i konkursów fotograficznych, doceniając osiągnięte sukcesy, w roku 2006 stworzyli nowe fakty artystyczne nakierowane na rozwój twórczości fotograficznej. Poszerzył się również stan posiadania: niektóre stowarzyszenia pozyskały nowe możliwości lokalowe i ekspozycyjne („Baza Zbożowa”), a do fotografowania przystąpili nowi autorzy, demonstrujący udane debiuty.

Indywidualne osiągnięcia zostały zaprezentowane w 2006 roku na wystawach i konkursach: „Geologiczne Kielce” (organizator „Geopark” Kielce), „Kielce zimą”, ''Kielce inaczej'' (organizator Fundacja Kultury „WICI”), „Człowiek i jego twórczość” (organizator Mediateka) oraz „Świętokrzyskie w obiektywie” (Okręg ŚwiętokrzyskiZPAF w Kielcach).

Szczególnie trudny start miała druga edycja „Świętokrzyskie w obiektywie”, już choćby z tego powodu, że impreza wystartowała najpóźniej. Jednakże zasoby dzieł fotograficznych okazały się nieomal niewyczerpane. Kieleckie środowisko fotograficzne, przy czynnym udziale fotografów z zaprzyjaźnionych regionów kraju, zanotowało kolejny sukces artystyczny.

Na drugą edycję konkursu 110 autorów nadesłało 754 fotografie. Jury, po dyskusjach i naradach zaakceptowało do ekspozycji 131 prac 51 autorów. Poziom wystawy spełnił połowicznie oczekiwania organizatorów. Na wystawie przeważają krajobrazy (nic dziwnego, wystawa odbywa się w „stolicy polskiego krajobrazu”), architektura oraz sceny rodzajowe. Tak jak w poprzednich wystawach kieleckich, w bieżącej prezentacji zabrakło „fotografii życia”. Do wyjątków należy cykl 9 zdjęć ukazujących człowieka (fotoreportaż Tomasza Krzysztofika z Kielc). Pojawiły się również aktualności w formie dokumentacji z otwarcia „Pomnika Homo Homini” w Kielcach (Zbigniew Czekaj z Kielc) oraz obrazek z meczu piłki nożnej Korony Kielce, przebiegającego pod wymownym hasłem „To my scyzoryki”.

W roku 2006 hasłem przewodnim konkursu było „Millenium Świętego Krzyża”, co znalazło wyraz w regulaminie i w nadesłanym materiale fotograficznym. Po obejrzeniu standardowych fotografii wykonanych na Łysej Górze, jury postanowiło przyznać:

Nagrody regulaminowe:
I - Marek Kwaśny (z Czechowic Dziedzic) za zestaw krajobrazów Ponidzia,
II - Piotr Kaleta (z Buska Zdroju) za „wykopki archeologiczne” z okolic Pełczysk,
III - Marcin Borys (z Kielc) za „Egzotyczne Kielce”, cykl 3 prac dokumentujących najstarszą dzielnicę miasta.

IV nagrody:
- Michał Poros (z Kielc) za zdjęcia architektury
Klasztoru na Św. Krzyżu,
- Leszek Kowalski (z Jędrzejowa) za autorsko zinterpretowaną serię trzech krajobrazów
- Tomasz Pacan (z Kielc) za „Interwał”, krajobraz ukazujący typową dla kieleckiego pejzażu „zieloną falę pól”.

Nagroda Specjalna o tematyce Millenium Św. Krzyża
- Łukasz Zarzycki (z Kielc) za zestaw zdjęć dokumentujących przebieg uroczystości Jubileuszu 1000 Lecia Opactwa Świętokrzyskiego.

Do wyróżniających się autorów należą między innymi:
Jacek Rzodeczko (z Kielc) – kilkumetrowa panorama Kielc, Bogdan Ciesielski (z Kielc) – „Pasiaki świętokrzyskie”, Alicja Bogdanowicz (ze Staszowa) – krajobrazy Pasma Wygiełzowskiego oraz Tadeusz Czarnecki (z Radoszyc) – fotografie rzeźb ludowych.

Niektórzy autorzy, najwidoczniej zachęceni werdyktem jury I edycji („Świętokrzyskie w obiektywie” – Kielce 2005), zastosowali wzory tematyczne oraz chwyty techniczne użyte przez laureatów tego pierwszego konkursu. Tak więc na obecnej wystawie obserwujemy dużo tak zwanej „małej architektury”, wiele ruder i „malowniczych” ruin oraz zaniedbanych krajobrazów podmiejskich obowiązkowo zatopionych w jesiennych mgłach. Te fotografie poświadczają własne poszukiwania autorów i w niczym nie umniejszają poziomu ogólnego wystawy, który należy ocenić wysoko i postrzegać w całości jako jeden z elementów budowania i umacniania się kieleckiego środowiska fotograficznego.

Przyjaciół fotografii gorąco zapraszam do stałego uczestnictwa w programie wystawienniczym Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF w Kielcach. Warto zwiedzić wystawę pokonkursową, choćby w tym celu, żeby zaobserwować, jakie wartości dopisuje młoda fotografia kielecka Anno Domini 2006 do ikonografii naszej świętokrzyskiej krainy.
Paweł Pierściński


Komentarze

Error connecting to mysql