Kielce v.0.8

Taniec
Tańce ludowe dawniej i dziś

 drukuj stron�
Taniec
Wys�ano dnia 29-09-2010 o godz. 22:59:20 przez rafa 13661

Tańce ludowe tak, jak inne elementy folkloru, ulegają zapomnieniu. Ubywa wykonawców, którzy pamiętają tańce tradycyjne, umieją wykonywać je zgodnie z formą, stylem i przekazem.Aby ocalić tę wiedzę od zapomnienia i zainspirować nią młodsze pokolenia, powstał projekt wymiany kulturalnej i współpracy ekspertów w dziedzinie tańca i muzyki ludowej Polski i Norwegii. Realizują go: Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach i Norweska Rada ds. Tradycyjnej Muzyki i Tańca w Trondheim

Zakłada on wspólne prace badawcze, seminarium naukowe, wizyty studyjne powiązane z wymianą doświadczeń, warsztaty folklorystyczne (m.in. naukę tańców ludowych charakterystycznych dla Norwegii i Polski).

W ramach projektu odbyło się już Seminarium Ekspertów. Rozmowy uczestników pozwoliły naszkicować obraz sytuacji współczesnego folkloru w działalności instytucji kultury, szkolnictwie i edukacji artystycznej.

Kolejnym wydarzeniem towarzyszącym wymianie było uczestnictwo artystów norweskich w Buskich Spotkaniach z Folklorem. Obecność tancerzy i muzyków kultywujących tradycyjne tańce i muzykę Norwegii pozwoliła nawiązać nić porozumienia między artystami oraz wymienić cenne doświadczenia zarówno na polu muzyki i tańca, jak i na temat metod propagowania dziedzictwa ojców wśród kolejnych pokoleń młodych ludzi.

Wnioski zaczerpnięte z doświadczeń Norweskiej Rady ds. Tradycyjnej Muzyki i Tańca w Trondheim pozwoliły opracować strategię, która realizowana będzie w ramach projektu „Tańce ludowe dawniej i dziś”. Już latem rozpoczynają się prace badawcze na terenie Polski i Norwegii.


Marzena Słowik


Komentarze

Error connecting to mysql