Kielce v.0.8

Nauka Technika
V Kielecki Festiwal Nauki

 drukuj stron�
Nauka Technika
Wys�ano dnia 13-09-2004 o godz. 12:00:00 przez pala2 24827

V Kielecki Festiwal Nauki, który odbędzie się w dniach 16-26 września 2004 r. jest przykładem imprezy, której znaczenie dla miasta doceniają naukowcy, administracja i władze samorządowe. I, II, III i IV KFN były bardzo udane - w czasie ich trwania łącznie odwiedziło prezentacje festiwalowe blisko 65 tysięcy osób.PROGRAM V KIELECKIEGO FESTIWALU NAUKI

Pełne informacje o prezentacjach festiwalowych znajdują się na stronie internetowej KFN pod adresem: www.festiwal-nauki.kielce.pl pod zakładką „Program”.
Można je również uzyskać w następujących miejscach:

 • Biuro Koordynacji: mgr Małgorzata Kuc - Główny Koordynator, mgr Barbara Skuza - Skarbnik (AŚ, ul. Żeromskiego 5, I piętro, pok. 29, tel. (041) 344-20-11, w. 229 w godz. 8:00-15:00)
 • Biuro Festiwalu: mgr inż. Izabela Słotwińska (Urząd Miasta, ul. Szymanowskiego 6, pok. 116,
  tel. (041) 367-67-16 w godz. 9:00-13:00)
 • Koordynatorzy poszczególnych instytucji (wymienieni na stronie internetowej Festiwalu)
 • doc. dr Jan Suwała - Dyrektor Festiwalu (WSH, ul. Peryferyjna 15, tel. (041) 368-51-28 lub 606-212-900)
 • e-mail na adres festiwal@pu.kielce.pl lub kielecki.festiwal.nauki@um.kielce.pl

  Transmisje ON LINE Kieleckiego Festiwalu Nauki w Internecie Uczelniane Centrum Informatyczne Akademii Świętokrzyskiej.
  Na żywo, w miarę możliwości technicznych (nie więcej niż raz dziennie), w sieci Internet transmitowane będą naciekawsze wykłady i prezentacje V KFN.

  Spotkania z Numizmatyką mgr Wacław Lorek, PTN (adres: sala kinowa MN Kielce, Rynek 3/5). 14 września odbędzie się pierwsze spotkanie, zachęcające młodzież do zainteresowania się tematem numizmatyki. Natomiast w czasie trwania Festiwalu zapraszamy na cykl spotkań poruszających ww. temat do następujących szkół: LO im. J. Słowackiego, LO im. J. Śniadeckiego, LO im. S. Żeromskiego, LO im. H. Sawickiej, LE im. M. Kopernika, LE im. Oskara Langego, ZSZ nr 1 ul. Zgoda 31. Informacja o terminach spotkań pod
  nr tel. (041) 367-67-16.

  Historia Ziemi zapisana w kamieniu

  dr Bolesław Kowalski, dr Robert Sołtysik, AŚ, IG (adres: Lapidarium AŚ, ul. Świętokrzyska 15). W strukturze, teksturze i składzie mineralnym kamieni przyroda zapisała liczącą ponad 1,5 miliarda lat historię kształtowania się naszej planety - Ziemi. Jak odczytać dzieje skorupy ziemskiej przybliży nam ekspozycja głazów narzutowych zgromadzonych w Lapidarium AŚ połączona z wykładem. Uroczyste otwarcie 16 września. Zwiedzanie od 18 do 26 września w godz. 14:00-17:00. Wstęp w grupach 15-osobowych, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 367-67-16.

  Co kryje... niebo?

  dr Janusz Krywult, mgr Paweł Kankiewicz, mgr Monika Biernacka, AŚ, IF (adres: s. 600, Obserwatorium Astronomiczne, AŚ, IF, ul. Świętokrzyska 15). W godzinach popołudniowych (14:00-17:00) pokazy plam na Słońcu oraz zwiedzanie wystawy meteorytów. W godzinach wieczornych (20:00-22:00) obserwacje ciekawych obiektów nieba nocnego. Pokazy będą trwać od 18 do 26 września. Wstęp w grupach 15-osobowych, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 349-64-40.

  Zdrowie psychiczne młodzieży - Kawiarenka Naukowa

  Cykl prelekcji na temat problemów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z udziałem psychologów, pedagogów i psychiatrów. Zapraszamy uczestników do aktywnego udziału w dyskusji po wykładach. Odbywać się one będą codziennie od 16 do 26 września w godz. 17:00-19:00 w Domu Środowisk Twórczych przy ul. Zamkowej 5.

  Warsztaty i prezentacje kilkudniowe

  Świętokrzyskie czasopisma regionalne i strony www w edukacji regionalnej
  Anna Łojek AŚ, BGł-WPiNoZ, Jan Jadach SRŚ (adres: Czytelnia Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego AŚ, ul. Świętokrzyska 15). Celem prezentacji jest charakterystyka aktualnie wydawanych czasopism w regionie oraz stron www (zawartość, aktualność) i ich przydatność w realizacji edukacji regionalnej. Poruszone zostanie także zagadnienie regionalnej informacji naukowej. Całość poprzedzi wprowadzenie o aktualnych problemach edukacji regionalnej. Zajęcia adresowane są do nauczycieli i pracowników mass mediów. Termin: 20-22 września w godz. 12:00-13:30. Liczebność grup max 20 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: 609-027-794.

  Jak promień laserowy łączy metale i niemetale?

  Bogusław Grabas, CLTM PŚ i PAN (adres: s. 114, PŚ, CLTM). Cykl wykładów, których celem będzie zapoznanie młodzieży szkół średnich z technologią spawania laserowego, która należy do tzw. niekonwencjonalnych technologii łączenia materiałów. W referacie przedstawione zostaną zagadnienia związane z budową spawarki laserowej i metodami spajania materiałów. Terminy: 18 i 21 września
  w godz. 12:00-13:00, 20 września w godz. 11:00-12:00. Liczebność grup max 20 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 342-45-04.

  Historia podboju kosmosu w latach 1953-2003

  Łukasz Wilczyński, AŚ, IH (adres: s. 246 [20.09.], 143 [21-22.09.], AŚ IF, ul. Świętokrzyska 15). Cykl wykładów poświęconych historii amerykańskich (po części również i radzieckich) kosmicznych wypraw załogowych. Począwszy od lat 40-tych XX wieku, kiedy rozpoczęły się badania nad napędem rakietowym, a skończywszy na latach współczesnych, tj. do 2003 roku. Termin: 20-22 września w godz. 12:30-14:00.

  Drzewa decyzyjne jako narzędzia diagnozowania wiarygodności klientów

  Marzena Nowakowska, Jan Lachowski, PŚ WZiMK (adres: s. 313 bud. B, PŚ, Al. 1000-lecia P.P. 3). Drzewa decyzyjne są narzędziem uczenia maszynowego do pozyskiwania wiedzy. Z ich pomocą możliwe jest klasyfikowanie obiektów lub prognozowanie wartości cech. Uczestnik warsztatów będzie miał możliwość wykorzystania drzew decyzyjnych do oceny wiarygodności klienta na podstawie zbioru cech opisujących tego klienta. W zadaniu klasyfikacji będzie wykorzystany system komputerowy SAS, będący wiodącą na rynku światowym aplikacją z grupy systemów klasy Busines Inteligence. Liczebność grup max 16 osób. Termin warsztatów: 21-23 września w godz. 16:00-17:30.

  Warsztaty wikliniarskie dla młodzieży i chętnych plastyków

  Katarzyna Krzykawska AŚ Kielce, Stanisław Dziubak TDK (adres: s. 14, AŚ IEP, ul. Podklasztorna 117. Pokaz podstawowych splotów i zasad pracy z wikliną oraz fotografii prac wykonanych na plenerach artystycznych przez artystów plastyków oraz studentów Instytutu Edukacji Artystycznej AŚ (warsztaty prowadzone w kwietniu). Warsztaty prowadzone będą przez prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórczego "Wiklina" Stanisława Dziubaka i asystentkę AŚ w Instytucie Edukacji Plastycznej Katarzynę Krzykawską. Pozostaną rzeźby z wikliny na terenie miasta Kielce (okolice BWA, Pałacu Biskupiego lub Pałacyku Zielińskich).
  Termin warsztatów:
  22-24 września w godz. 10:00-18:00. Liczebność grup max 25 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 347-31-20.


  Wystawy:

  AURUM znaczy ZŁOTO

  Jolanta Studencka, PIG Kielce (adres: Muzeum Geologiczne PIG Kielce, ul. Zgoda 21). Wystawa prezentująca występowanie złota w przyrodzie (minerały złotonośne, okazy mineralogiczne), jego wydobycie w Polsce i na świecie, znaczenie dla rozwoju cywilizacji. Uroczyste otwarcie 16 września, zwiedzanie od 17 do 26 września w godz. 8:00-15:00. Dla większych grup nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 361-25-37.

  Żal mi ciszy w dworku białym...Dwory województwa świętokrzyskiego.

  dr Elżbieta Szot-Radziszewska, mgr Leszek Gawlik, MWK Kielce (adres: sale wystawowe MWK, Dworek Laszczyków, ul. Jana Pawła II nr 6). Autorzy ekspozycji przygotowanej w osiemnastowiecznym Dworku Laszczyków w Kielcach zaprezentują na barwnych fotografiach najciekawsze obiekty budownictwa dworskiego, zachowane współcześnie na terenie województwa świętokrzyskiego. Wystawę składającą się z fotogramów w formacie 24x30 cm i 30x40 cm uzupełnią elementy wyposażenia dziewiętnastowiecznych wnętrz dworskich pochodzące ze zbiorów Muzeum Wsi Kieleckiej. Ekspozycja stanowić będzie okazję do pokazania dworów mało znanych szerokiemu gronu osób zainteresowanych zabytkami architektury naszego regionu. Warstwę ikonograficzną wystawy uzupełnią noty z danymi historycznymi na temat prezentowanych zabytków, od wieków nierozerwalnie związanych z dziedzictwem narodowym i polskim krajobrazem kulturowym. Uroczyste otwarcie ekspozycji 16 września. Zwiedzanie w godz. 10:00-15:00, za wyjątkiem sobót. Czas trwania ekspozycji: IX-XI 2004.

  Profilaktyka uzależnień w oczach studentów

  Monika Szpringer AŚ, IKM, Edyta Laurman-Jarząbek Nadzieja Rodzinie (adres: hol główny AŚ, IKM, Al. IX Wieków Kielc 19)
  Wystawa prac wykonanych przez studentów Akademii Świętokrzyskiej i Wszechnicy Świętokrzyskiej w ramach terapii zajęciowej, ćwiczeń z profilaktyki społecznej i interwecji kryzysowej. Zwiedzanie codziennie od 16 do 26 września w godz. 10:00-15:00.

  Dyplom 2004 - RZEŹBA

  Henryk Sikora, AŚ, IEP (adres: s. 14, AŚ, IEP, ul. Podklasztorna 117). Wystawa prac rzeźbiarskich - dyplom 2004 wykonanych pod kierunkiem dr Henryka Sikory. Zwiedzanie codziennie od 16 do 26 września w godz. 9:00-15:00.

  Dyplom 2004 - GRAFIKA

  dr Waldemar Kozub, AŚ, IEP (adres: s. 14, AŚ, IEP, ul. Podklasztorna 117). Wystawa prac graficznych dyplomowych (studenci V-ego roku) wykonanych pod kierunkiem dr Waldemara Kozuba. Zwiedzanie codziennie od 16 do 26 września w godz. 9:00-15:00.

  Konfrontacje 2004 - malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek

  Henryk Królikowski, Teresa Ślusarek, AŚ, IEP (adres: hol, AŚ, IEP, ul. Podklasztorna 117). Wystawa prac studentów Instytutu Edukacji Plastycznej Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach z dziedzin artystycznych: Malarstwa, Rzeźby, Grafiki, Rysunku, Struktur Wizualnych, Fotografii, Multimediów. Zwiedzanie codziennie od 16 do 26 września w godz. 9:00-15:00.

  Konfrontacje 2004 - malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek

  Henryk Królikowski, Teresa Ślusarek, AŚ, IEP (adres: Oranżeria, DŚT, ul. Zamkowa 5). Wystawa prac studentów Instytutu Edukacji Plastycznej Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach z dziedzin artystycznych: Malarstwa, Rzeźby, Grafiki, Rysunku, Struktur Wizualnych, Fotografii, Multimediów. Zwiedzanie codziennie od 16 do 26 września w godz. 17:00-19:00.

  Przedwiośnie 2004

  Marian Rumin, BWA Kielce (adres: Galeria "Piwnice" BWA Kielce, ul. Leśna 7). Wystawa to już po raz 27 organizowana, najważniejsza impreza w dziedzinie sztuk plastycznych regionu świętokrzyskiego (obejmującego kieleckie, radomskie i tarnobrzeskie).To doroczna konfrontacja najważniejszych osiągnięć artystów naszego regionu, połączona z przyznawaniem nagród przez profesjonalne jury. Otwarcie
  17 września. Zwiedzanie: dni robocze w godz. 11:00-17:00, w niedziele 11:00-15:00, w soboty nieczynne.

  Prawdy nie można rozstrzelać – Katyń – lekcja historii

  Jan Banaśkiewicz, Adam Lasota, ZSME (adres: foyer KCK, pl. Moniuszki 2b)
  Wystawa poświęcona 64 rocznicy zbrodni katyńskiej. Uroczyste otwarcie 17 września. Zwiedzanie codziennie od 18 do 26 września w godz. 10:00-16:00.

  Barwy Sri Lanki

  Danuta Rasała AŚ, ICh, Waldemar Kseń PTTK (adres: Mała Galeria Fotograficzna, Biblioteka Osiedlowa os. Bocianek, ul. Konopnickiej 5). Wystawa fotograficzna. Prezentacja 25 barwnych fotografii Sri Lanki - wyspy do 1972 r. zwanej Cejlon, gdzie zieleń pól herbacianych harmonizuje z kolorowymi strojami jej mieszkańców. Tutaj znajduje się jedyny na świecie sierociniec dla słoni, a na górze zwanej dziś Adam's Peak biblijny Adam spędził ok. 400 dni po wypędzeniu go z Raju. Uroczyste otwarcie 21 września. Zwiedzanie: 22 i 25 września w godz. 9:00-15:00, 23 i 24 września w godz. 9:00-19:00. Wystawa będzie czynna przez miesiąc od dnia otwarcia.


  BUSKO-ZDRÓJ

  czwartek 16 września 2004r.

  15:30 - 16:30 Koncert Salonowej Orkiestry Zdrojowej
  Piotr Herok, UBZ S.A. (adres: sala koncertowa Sanatorium "Marconi", Busko-Zdrój, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 370-87-50)

  poniedziałek 20 września 2004r.

  09:30 - 10:20 Część i całość - wprowadzenie do cyklu "Polacy w Unii Europejskiej"
  Piotr Iwański, WSU KNH, ZSP nr 1 Busko (wykład dla młodzieży szkolnej i zainteresowanych, adres: ZSP nr 1 Busko ("Ekonomik"), Al. A. Mickiewicza 6; max 80 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 378-79-21)
  10:20 - 11:10 "Serce Europy" - przyczynek do dyskusji nad poczuciem tożsamości kulturalnej współczesnych Polaków
  Małgorzata Grabska, I LO Busko (wykład z dyskusją dla młodzieży szkolnej i zainteresowanych, adres: ZSP nr 1 Busko ("Ekonomik"), Al. A. Mickiewicza 6; max 80 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 378-33-01)
  11:10 - 12:00 Polak wśród Europejczyków - z doświadczeń oficera marynarki handlowej
  Paweł Iwański, KChD Busko (wykład z dyskusją dla młodzieży szkolnej i zainteresowanych, adres: ZSP nr 1 Busko ("Ekonomik"), Al. A. Mickiewicza 6; max 80 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 378-79-21)

  15:30 - 16:30 Koncert Salonowej Orkiestry Zdrojowej
  Piotr Herok, UBZ S.A. (adres: sala koncertowa Sanatorium "Marconi", Busko-Zdrój, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 370-87-50)

  17:00 - 17:50 Polskie lecznictwo uzdrowiskowe na tle europejskiego
  lek. med. Przemysław Potasz, UBZ S.A. (wykład z dyskusją dla kuracjuszy i zainteresowanych, adres: Willa "Zielona", UBZ SA, ul. 1-go Maja 39; max 40 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 370-87-50)
  17:50 - 18:40 Polski konsument konsumentem unijnym
  mgr Grzegorz Lasak, BPRK Busko (wykład z dyskusją, adres: Willa "Zielona", UBZ SA, ul. 1-go Maja 39; max 40 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 370-87-50)
  18:40 - 19:30 Które elementy kultury polskiej powinniśmy szczególnie chronić w Unii Europejskiej?
  mgr Teresa Romańska-Faściszewska, KChD Busko, KTN (wykład z dyskusją, adres: Willa "Zielona", UBZ SA, ul. 1-go Maja 39; max 40 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 370-87-50)

  wtorek 21 września 2004r.

  09:30 - 10:20 Które elementy kultury polskiej powinniśmy szczególnie chronić w Unii Europejskiej?
  mgr Teresa Romańska-Faściszewska, KChD Busko, KTN (wykład z dyskusją dla młodzieży szkolnej
  i zainteresowanych, adres: I LO Busko, Al. A. Mickiewicza 13; nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 378-36-53)
  10:20 - 11:10 Polska religijność - fenomen w Europie?
  dr Maria Sroczyńska-Tomczyk, WSU, KS (wykład z dyskusją dla młodzieży szkolnej, nauczycieli
  i zainteresowanych, adres: I LO Busko, Al. A. Mickiewicza 13; nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 378-36-53)
  11:10 - 12:00 Skarga do Strasburga "ostatnią deską ratunku" - warsztaty pisania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
  Mikołaj Iwański, UKSW WP W-wa (warsztaty dla młodzieży szkolnej i zainteresowanych, adres: I LO Busko,
  Al. Mickiewicza 13; nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 378-36-53)
  12:00 - 12:50 Inne instytucje Unii Europejskiej - czym są i jak działają?
  Mikołaj Iwański, UKSW WP W-wa (wykład z dyskusją dla młodzieży szkolnej i zainteresowanych, adres:
  I LO Busko, Al. A. Mickiewicza 13; nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 378-36-53)
  17:00 - 17:50 Konstytucja Europejska - suwerenność czy podległość?
  mgr Andrzej Sadkowski, KChD Busko (wykład z dyskusją, adres: Willa "Zielona", UBZ SA, ul. 1-go Maja 39; max 40 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 370-87-50)
  17:50 - 18:40 Rynek pracy po akcesji - szanse i zagrożenia
  mgr Zdzisław Kowalski, PUP Kielce (wykład z dyskusją dla poszukujących pracy i zainteresowanych, adres: Willa "Zielona", UBZ SA, ul. 1-go Maja 39; max 40 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 370-87-50)
  18:40 - 19:30 Skarga do Strasburga "ostatnią deską ratunku" -warsztaty pisania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
  Mikołaj Iwański, UKSW WP W-wa (warsztaty, adres: Willa "Zielona", UBZ SA, ul. 1-go Maja 39; max 40 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 370-87-50)

  19:00 - 20:00 Koncert Kapeli BUSKOWIANIE
  Zdzisław Szynal, Stanisław Dufaj UBZ S.A. (koncert, adres: sala koncertowa Sanatorium "Marconi", Busko-Zdrój; nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 370-87-50)

  środa 22 września 2004r.

  09:30 - 10:20 Czy warto czytać encykliki papieskie? Wprowadzenie do cyklu "Nauczanie Jana Pawła II w encyklikach"
  dr Piotr Iwański KChD Busko, WSU KNH, KTN (wykład z dyskusją dla młodzieży szkolnej, katechetów
  i zainteresowanych, adres: I LO Busko, Al. A. Mickiewicza 13; nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 378-36-53)
  10:20 - 11:10 "Wschodnie i zachodnie płuco Kościoła" - uwagi na kanwie encyklik "Slavorum Apostoli" i "Ut unum sint"
  mgr Teresa Romańska-Faściszewska KChD Busko, KTN, PTTA (wykład z dyskusją dla młodzieży szkolnej, katechetów i zainteresowanych, adres: ZSP nr 1 Busko, Al. A. Mickiewicza 6; max 80 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 378-79-21)
  17:00 - 17:50 Ochrona ludzkiej godności jednym z głównych zadań Kościoła (uwagi na tle "Redemptor hominis" i innych encyklik)
  dr Piotr Iwański KChD Busko, WSU KNH, KTN (wykład z dyskusją, adres: Willa "Zielona", UBZ SA,
  ul. 1-go Maja 39; max 40 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 370-87-50)
  17:50 - 18:40 Encykliki a problem wykluczenia
  mgr Leonard Kowalski, KChD Busko (wykład z dyskusją, adres: Willa "Zielona", UBZ SA, ul. 1-go Maja 39;
  max 40 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 370-87-50)
  18:40 - 19:30 Czy sprawiedliwość jest wystarczającym regulatorem w relacjach międzyludzkich? (na tle encykliki "Dives in misericordia")
  mgr Teresa Romańska-Faściszewska, PTTA (wykład z dyskusją, adres: Willa "Zielona", UBZ SA,
  ul. 1-go Maja 39; max 40 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 370-87-50)

  czwartek 23 września 2004r.

  09:30 - 10:20 Rozum i wiara - współdziałanie czy konkurencja? (uwagi na tle encyklik "Aeterni Patris" Leona XIII i "Fides et ratio" Jana Pawła II)
  dr Piotr Iwański KChD Busko, WSU KNH, KTN (wykład z dyskusją dla młodzieży szkolnej, katechetów
  i zainteresowanych, adres: ZSP nr 1 Busko ("Ekonomik"), Al. A. Mickiewicza 6; max 80 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 378-79-21)
  10:20 - 11:10 Ochrona ludzkiego życia w encyklikach (na tle encykliki "Evangelium vitae")
  mgr Jolanta Sadkowska, PTTA (wykład z dyskusją dla młodzieży szkolnej, wychowawców i zainteresowanych, adres: ZSP nr 1 Busko ("Ekonomik"), Al. A. Mickiewicza 6; max 80 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc:
  (041) 378-79-21)


  15:30 - 16:30 Koncert Salonowej Orkiestry Zdrojowej
  Piotr Herok, UBZ S.A. (adres: sala koncertowa Sanatorium "Marconi", Busko-Zdrój, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 370-87-50)

  17:00 - 17:50 Napięcie między pracą i zyskiem (na tle encykliki "Laborem exercens")
  mgr Andrzej Sadkowski, KChD Busko (wykład z dyskusją dla przedsiębiorców i zainteresowanych, adres: Willa "Zielona", UBZ SA, ul. 1-go Maja 39; max 40 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 370-87-50)
  17:50 - 18:40 Czy Kościół może być jeszcze misyjny? (na tle encykliki "Redemptoris Missio")
  dr Piotr Iwański KChD Busko, WSU KNH, KTN (wykład z dyskusją, adres: Willa "Zielona", UBZ SA,
  ul. 1-go Maja 39; max 40 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 370-87-50)


  CHMIELNIK

  piątek 24 września 2004r.

  12:00 - 15:00 "Wesoły matematyk"
  Maria Gremba, Magdalena Kulińska ZS nr 3 Chmielnik (konkurs dla młodzieży szkolnej, adres: sala gimnastyczna, ZS nr 3 Chmielnik, ul. Dygasińskiego 11; max 50 osób). Konkurs będzie polegał na odgadywaniu zagadek matematycznych, rebusów, krzyżówek, a także na rozwiązywaniu wesołych, żartobliwych zadań. Zwycięzca konkursu otrzyma tytuł "Wesołego matematyka". Przewidujemy nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników.


  ĆMIELÓW

  czwartek 23 września 2004r.

  10:00 - 12:00 I Ty możesz zostać matematykiem
  mgr Dorota Dąbrowska, Gimn. Ćmielów (turniej dla III-ich klas gimnazjum, adres: sala gimnastyczna, Gimn. Ćmielów, ul. Długa 164, Ćmielów; max 32 osoby, nr tel. do rezerwacji miejsc: (015) 861-51-75)
  Turniej wiedzy matematycznej składał się będzie z zagadek, rebusów, krzyżówek, ciekawych zadań, serii krótkich pytań i odpowiedzi. Między konkurencjami uczniowie naszej szkoły przedstawią sylwetki sławnych matematyków.


  JĘDRZEJÓW

  czwartek 23 września 2004r.

  17:00 - 19:00 Wkład Cystersów jędrzejowskich w rozwój regionu
  dr hab. Krzysztof Ślusarek, UJ Kraków (wykład połączony ze zwiedzaniem, adres: Aula Cysterska, ul. Klasztorna, Jędrzejów)
  Wykład poprowadzi dr hab. Krzysztof Ślusarek, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po wykładzie nastąpi zwiedzanie Klasztoru O.O. Cystersów w Jędrzejowie.
  19:00 - 20:30 Muzyka organowa i kameralna
  dr hab. Krzysztof Ślusarek, UJ Kraków (koncert, adres: Klasztor O. O. Cystersów w Jędrzejowie)
  Będzie to koncert kończący X Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Jędrzejowie. W programie utwory
  J. S. Bacha, T. Albinoniego, W. A. Mozarta, G. Agratiny, L. van Beethovena. Wystąpią: Jerzy Maksymiuk (dyrygent), Georgij Agratina (fletnia Pana), Robert Grudzień (organy) oraz Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina.

  sobota 25 września 2004r.

  15:00 - 16:30 Bracia Polscy - Arianie w Powiecie Jędrzejowskim
  Stanisław Janicki, TVP SA W-wa (wykład z pokazem filmowym dla młodzieży szkolnej i zainteresowanych, adres: sala widowiskowa, Dom Kultury w Jędrzejowie, ul. Piłsudskiego)
  KIELCE i najbliższe okolice

  niedziela 12 września 2004r.

  10:00 - 18:00 Wypalanie węgla drzewnego w mielerzu
  Grażyna Czerwińska, MWK i SMP (pokaz, adres: Skansen w Tokarni)

  10:00 - 18:00 Pędzenie dziegciu metodą garnek na garnku
  Grażyna Czerwińska, MWK i SMP (pokaz, adres: Skansen w Tokarni)

  10:00 - 18:00 Pędzenie smoły drzewnej w jamie ziemnej
  Grażyna Czerwińska, MWK i SMP (pokaz, adres: Skansen w Tokarni)

  11:00 - 14:00 Obróbka drewna metodą darcia i łupania
  Grażyna Czerwińska, MWK i SMP (pokaz, adres: Skansen w Tokarni)

  14:00 - 19:00 Kozioł tracki - sposób przecierania drewna
  Grażyna Czerwińska, MWK i SMP (pokaz, adres: Skansen w Tokarni)

  wtorek 14 września 2004r.

  17:00 - 18:00 Spotkania z Numizmatyką
  mgr Wacław Lorek, PTN (wykłady dla młodzieży szkolnej, adres: sala kinowa MN Kielce, Rynek 3/5)
  14 września odbędzie się pierwsze spotkanie, zachęcające młodzież do zainteresowania się tematem numizmatyki. Natomiast w czasie trwania Festiwalu zapraszamy na cykl spotkań poruszających ww. temat do następujących szkół: LO im. J. Słowackiego, LO im. J. Śniadeckiego, LO im. S. Żeromskiego, LO im. H. Sawickiej, LE im.
  M. Kopernika, LE im. Oskara Langego, ZSZ nr 1 ul. Zgoda 31. Informacja o terminach spotkań pod
  nr tel. (041) 367-67-16.

  czwartek 16 września 2004r.

  09:00 - 11:00 Perspektywy współczesnej pedagogiki jako nauki i praktyki edukacyjnej
  prof. dr hab. Krystyna Duraj-Nowakowa, dr Małgorzata Kaliszewska, mgr Zofia Okraj, mgr Anna Przygoda,
  mgr Mirosław Cholewiński, mgr Beata Chuma, mgr Justyna Ryba, AŚ, IPiP (wykład z dyskusją, adres: s. 130, AŚ, IPiP, ul. Krakowska 11, nr tel. do rezerwacji miejsc: 693-418-348)

  10:00 - 11:00 Zabawkarstwo na Kielecczyźnie - tradycja dla przyszłości
  Jolanta Podsiadło, MZ Kielce (wykład, adres: aula, Rektorat AŚ, ul. Żeromskiego 5)

  10:00 - 13:00 Tworzenie systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w Kielcach
  Dorota Ławniczak, MOPR DOiW (wykład z dyskusją, adres: s. konferencyjna, UM Kielce, ul. Szymanowskiego 6)

  10:00 - 15:00 Zarządzanie środowiskiem – odpady
  Anna Rabajczyk, AŚ, ICh (prezentacja multimedialna, warsztaty dla młodzieży szkolnej, adres: s. 200, AŚ, ICh,
  ul Chęcińska 5, nr tel. do rezerwacji miejsc: 361-60-11)

  10:15 - 16:00 "Nasze Kulinarne Dziedzictwo"
  Teresa Wąsik, Anna Palus, WODR Modliszewice (konkurs na najlepszy polski regionalny produkt żywnościowy, adres: "Zamek", WODR Modliszewice, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 372-22-84)
  Celem konkursu jest ochrona przed zapomnieniem lokalnych produktów, ich identyfikacja i inwentaryzacja po to by stały się wizytówką wsi, gminy, powiatu a także całego regionu. Zapraszamy lokalnych rzemieślników, producentów, koła gospodyń wiejskich, gospodynie domowe do zainteresowania się konkursem. Regionalne produkty zgłoszone do konkursu muszą być ściśle związane z określonym obszarem geograficznym, charakteryzować się szczególnymi cechami, często wynikającymi z walorów glebowych i klimatycznych regionu. Powinny być wytworzone na małą skalę tradycyjnymi metodami oraz wywodzić się z tradycji kulturowych regionu, zwyczajów a także muszą być znane od dawna w okolicy.
  11:00 - 12:30 "Kurhanek Maryli" Adama Mickiewicza jako dyskursywny obraz w kulturowym
  i historycznym pejzażu melancholii
  prof. dr hab. Jerzy Winiarski, AŚ Filia P.Tryb. (wykład z pokazem dla krytyków i historyków literatury oraz sztuki, pracowników naukowych, nauczycieli, studentów oraz uczniów klas przedmaturalnych, poetów; grupa max
  45 osób; adres: s. 41, AŚ IFP, ul. Leśna 16)

  12:30 - 13:00 Możliwości wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem poprzez outsourcing zasobów informacyjnych
  Paweł Sitek, Jarosław Wikarek, PŚ WEAiI (wykład, adres: s. 107, (bud. D), PŚ Kielce, Al. 1000-PP 7)

  13:00 - 15:00 AURUM znaczy ZŁOTO
  Jolanta Studencka, PIG Kielce (uroczyste otwarcie wystawy, adres: Muzeum Geologiczne PIG Kielce,
  ul. Zgoda 21, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 361-25-37)

  13:00 - 15:00 Żal mi ciszy w dworku białym... Dwory województwa świętokrzyskiego
  dr Elżbieta Szot-Radziszewska, mgr Leszek Gawlik, MWK Kielce (uroczyste otwarcie ekspozycji, adres: Dworek Laszczyków, ul. Jana Pawła II nr 6, Kielce)

  13:00 - 15:00 Niech życie nie boli
  Iwona Duda, Marzena Samburska, MOPR DRSZON (wykład, występy artystyczne, adres: świetlica ŚDS,
  ul. Miodowa 7)

  14:00 - 17:00 Szacowanie ryzyka zakażenia HIV u osób mających ryzykowne kontakty seksualne
  Mirosław Błoniarz, Monika Chmielewska, SIS WARIANT (warsztaty dla młodzieży szkolnej, nauczycieli, pracowników służby zdrowia; adres: s. 1, NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia WARIANT ul Malików 150 B; grupa max 20 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 367-36-93)

  17:00 - 19:00 Już choroba czy jeszcze zdrowie
  Barbara Braun AŚ, IPiP, Alicja Mistarz ŚCPiE, Dorota Krzemionka-Bruzda Charaktery (Kawiarenka Naukowa, adres: DŚT Kielce, ul. Zamkowa 5)

  18:30 - 19:00 Historia Ziemi zapisana w kamieniu
  dr Bolesław Kowalski, dr Robert Sołtysik, AŚ, IG (uroczyste otwarcie ekspozycji, adres: Lapidarium AŚ,
  ul. Świętokrzyska 15; grupa max 15 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 367-67-16)

  piątek 17 września 2004r.

  09:00 - 10:30 Cybernetyka i charakter. Refleksje matematyczne.
  dr Zygmunt Karol Charzyński AŚ, IM, dr Michał Kosztołowicz WSEiA, mgr Zbigniew Gładkowski TNS Sandomierz (wykład z dyskusją, adres: świetlica, Zespół Szkół Katolickich im. św. St. Kostki, ul. św.St. Kostki 17)

  09:00 - 12:00 Prognozowanie pojawów szkodników pierwotnych sosny oraz cetyńców na przykładzie Polski i Niemiec
  dr Andrzej Borkowski, AŚ, IB (warsztaty dla młodzieży szkolnej, adres: s. 438, AŚ, IB, ul. Świętokrzyska 15;
  nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 349-63-19)

  09:30 - 10:45 Zjawiska geologiczne w Rezerwacie Przyrody Nieożywionej "Wietrznia"
  Zbigniew Złonkiewicz, PIG Kielce (wycieczka-zwiedzanie, adres: Kamieniołom Wietrznia; max 50 osób, zbiórka uczestników na ul. Tarnowskiej róg Wojska Polskiego o godz. 9:30)

  10:00 - 11:00 Oryginał-kopia-falsyfikat. Ukryte życie dzieł sztuki.
  mgr Krzysztof Myśliński, mgr Marek Mazurek, MN Kielce (pokaz dla młodzieży szkolnej, adres: sala kinowo-odczytowa MN Kielce, Rynek 3/5; max 75 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 344-40-14, w. 239)


  10:00 - 12:00 Praca specjalistów placówki opiekuńczo-wychowawczej z rodziną i dzieckiem w trakcie
  i po jej przekształceniu w wielofunkcyjny zespół
  Elżbieta Kozyra, Anna Pochopień, Anna Osowska, MOPR DD nr 3 (warsztaty dla pedagogów, pracowników socjalnych; adres: pokój dzienny, Dom Dziecka ul. Sandomierska 126, Kielce)

  11:00 - 11:30, 12:00 - 12:30, 13:00 - 13:30 Zjawisko interferencji w nauce i technice
  Mirosław Płaza, PŚ WEAiI (pokaz dla młodzieży szkolnej, adres: s. 133 DH (bud. D), PŚ w Kielcach,
  Al. 1000-lecia P.P. 7; grupa max 15 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: 695-613-793)

  11:00 - 12:30 Układy pracy lamp oświetleniowych a oszczędność energii
  Antoni Różowicz, Sebastian Różowicz, PŚ WEAiI (wykład z pokazem, adres: s. DH 131, PŚ Kielce, WEAiI, Samodzielny Zakład Urządzeń Elektrycznych i TWN; max 30 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 342-42-43)

  11:00 - 12:30 Rozważania o inteligencji człowieka i jego realizacji
  mgr Zbigniew Gładkowski TNS Sandomierz, lek. med. Małgorzata Szerla WSSD, dr Michał Kosztołowicz TNS Sandomierz (wykład z dyskusją, adres: Zespół Szkół Katolickich im. św. St. Kostki, ul. św. St. Kostki 17)

  11:00 - 12:30 Psie Górki - góra Słoneczna. Geologiczna ścieżka dydaktyczna projektowana we wschodniej części Pasma Kadzielniańskiego.
  Tymoteusz Wróblewski, PIG Kielce (wycieczka-zwiedzanie, adres: Psie Górki; max 50 osób, zbiórka uczestników na ul. Wojska Polskiego u wylotu ul. Żeromskiego o godz. 11:00)

  11:00 - 13:00, 13:00 - 15:00, 16:00 - 18:00 Biopaliwa - perspektywy rozwoju
  Andrzej Kulczycki CLN, Robert Gmyrek PKN Orlen S.A. (wykład ze zwiedzaniem, adres: sala w MPK Kielce, Jagiellońska 92; grupa max 30 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 345-01-51)

  12:45 - 14:00 O rozłamie w skorupie ziemskiej pod Kielcami
  Jan Malec, PIG Kielce (wycieczka-zwiedzanie, adres: Wzgórze Kadzielnia; max 50 osób, zbiórka uczestników pod pomnikiem na szczycie Kadzielni o godz. 12:45)

  13:00 - 15:00 Niech życie nie boli
  Iwona Duda, Marzena Samburska, MOPR DRSZON (wykład, występy artystyczne, adres: świetlica ŚDS,
  ul. Miodowa 7)

  13:30 - 16:30 Prawa kobiet - prawami człowieka
  Wojciech Golda OS SIS WARIANT, Monika Chmielewska SIS WARIANT (warsztaty, adres: Okrąglak - sala boczna, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, ul IX Wieków Kielc 3; grupa max 30 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 367-36-93)

  17:00 - 18:00 Oryginał-kopia-falsyfikat. Ukryte życie dzieł sztuki.
  mgr Krzysztof Myśliński, mgr Marek Mazurek, MN Kielce (pokaz, adres: sala portretowa MN Kielce, Pałac Biskupów Krakowskich, pl.Zamkowy 1; max 120 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 344-23-18)

  17:00 - 19:00 Przestępczość wśród młodzieży
  Leszek Osterczy UM Kielce, Mirosław Jamrożek WŚ Kielce (Kawiarenka Naukowa, adres: DŚT Kielce,
  ul. Zamkowa 5)

  sobota 18 września 2004r.

  08:30 - 16:30 Szlakiem zabytków Staropolskiego Okręgu Przemysłowego z XIX wieku
  Joanna Olejniczak, VII LO Kielce (wycieczka, odjazd autokaru: VII LO, Al. Legionów 4, godz. 8:30, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 361-99-12)

  09:00 - 12:00 Technologie laserowe - omówienie. Pokaz cięcia laserem TRUMPF 6000T
  Ryszard Gradoń, PŚ CLTM (pokaz dla młodzieży szkolnej, adres: hala laserów PŚ CLTM; grupa max 15 osób,
  nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 342-45-50)

  09:00 - 12:00 Znakowanie i grawerowanie przy użyciu lasera Nd – YAG
  Edward Cendrowicz, PŚ CLTM (pokaz dla młodzieży szkolnej, adres: hala laserów PŚ CLTM; grupa max 15 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 342-45-50)

  10:00 - 12:00 Łańcuchy Markowa w wyznaczaniu toku realizacji treści matematycznych
  mgr Jolanta Korba SP Ćmińsk, dr Michał Kosztołowicz TNS Sandomierz (wykład z dyskusją dla młodzieży szkolnej i nauczycieli, adres: s. 29, SP Ćmińsk)

  10:00 - 13:00 Piknik historyczny "Wikingowie i Celtowie"
  Zbigniew Kowalski, I LO Kielce (zabawy, pokaz, turniej, adres: aula I LO Kielce, ul. Ściegiennego 15, nr tel. do rezerwacji miejsc: 609-595-139)

  12:00 - 13:00 Prace konserwatorskie w pałacu
  mgr Alina Celichowska, MN Kielce (wycieczka-zwiedzanie, adres: sala portretowa MN Kielce, Pałac Biskupów Krakowskich, pl.Zamkowy 1; nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 344-23-18)

  12:00 - 14:00 Metody statystyki matematycznej w wartościowaniu płac w administracji publicznej
  w Polsce
  mgr Iwona Kosztołowicz, dr Zdzisław Kosztołowicz AŚ, IM (wykład z dyskusją dla młodzieży szkolnej, pracowników administracji państwowej, adres: s. 29, SP Ćmińsk)

  14:00 - 16:00 Słońce było bogiem - czy może być energetykiem?
  Andrzej Barwicki, Mariusz Bąk, ZSME (pokaz, adres: ZSME Kielce, ul. Jagiellońska 32)

  16:00 - 17:30 Taniec życia ze śmiercią
  dr Janusz Krywult, AŚ, IF (wykład z prezentacją multimedialną, adres: s. 143, AŚ IF, ul. Świętokrzyska 15;
  nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 349-64-40)
  Materia wypełniająca Wszechświat, i ta z której również my jesteśmy zbudowani, nieustannie zmienia swą postać.
  Z mgławic rodzą się gwiazdy, które w trakcie życia przemieniają jedne pierwiastki w inne. Pod koniec życia gwiazda odrzuca część swego budulca w przestrzeń kosmiczną. Jedne czynią to spokojnie, inne w potężnym wybuchu oznajmiają swój kres. Resztki gwiazd wzbogacają w pierwiastki ciężkie obłoki międzygwiazdowe. W nich rodzą się kolejne pokolenia gwiazd. Taki cykl powtarza się od początku Wszechświata.

  17:00 - 19:00 Współczesne media. Czy można je zrozumieć?
  Katarzyna Bernat, Radio Plus (Kawiarenka Naukowa, adres: DŚT Kielce, ul. Zamkowa 5)

  17:00 - 19:00 O pożytkach i szkodliwości mediów
  Barbara Braun, Katarzyna Krzystanek, AŚ, IPiP (Kawiarenka Naukowa, adres: DŚT Kielce, ul. Zamkowa 5)

  niedziela 19 września 2004r.

  10:00 - 12:00 Refleksje festiwalowe: to co już było i coś nowego
  dr Zygmunt Karol Charzyński, AŚ, IM (warsztaty dla młodzieży szkolnej i zainteresowanych, adres: s. 451, AŚ IM, ul. Świętokrzyska 15)

  12:00 - 13:00 Tkaniny artystyczne w wyposażeniu apartamentu biskupiego
  mgr Anna Kwaśnik-Gliwińska, MN Kielce (wykład, adres: apartament biskupi MN Kielce, Pałac Biskupów Krakowskich, pl.Zamkowy 1; nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 344-23-18)

  17:00 - 19:00 Zdrowy styl życia
  Justyna Mróz, Monika Majewska, AŚ, IPiP (Kawiarenka Naukowa, adres: DŚT Kielce, ul. Zamkowa 5)

  15:00 - 18:00 Bądźmy zdrowi - cieszmy się życiem
  Krzysztof Gąsior ŚCPiE, Małgorzata Kuc AŚ Kielce (festyn rodzinny, adres: Muszla Koncertowa w Parku Miejskim, Kielce)

  poniedziałek 20 września 2004r.

  09:00 - 11:00 Co to jest złość?
  Joanna Stanek WSZON OTUoA, Olga Dąbrowska-Cendrowska AŚ, IbiD (warsztaty dla młodzieży szkolnej
  i zainteresowanych, adres: s. 41, AŚ, IFP, ul. Leśna 16; max 30 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: 609-111-646)

  09:00 - 10:30 Czy każdy powinien znać matematykę?
  dr Zygmunt Karol Charzyński AŚ, IM, prof.dr hab Weronika Jaskiewicz AŚ, IM, mgr Barbara Skuza AŚ Kielce (dyskusja, adres: Zespół Szkół Katolickich im. św. St. Kostki, ul. św. St. Kostki 17)

  10:00 - 11:30 Program "Posiłek za pracę"
  Emilia Błaszkiewicz, MOPR DU (wykład z dyskusją, adres: świetlica ŚDS ul. Okrzei 8, Kielce)

  10:00 - 12:00 Uczymy i wychowujemy - sam zobacz
  Zofia Wesołowska, Agnieszka Bernatek, MOPR POW nr 1 (wykład, wycieczka-zwiedzanie, adres: pokój dzienny POW nr 1, ul. Toporowskiego 12)

  10:00 - 12:00 Najciekawsze minerały i skały Gór Świętokrzyskich
  Maria Kuleta, Stanisława Zbroja, PIG Kielce (warsztaty z pokazem, adres: sala konferencyjna PIG Kielce,
  ul. Zgoda 21; grupa max 30 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 361-25-37, w. 222)

  10:00 - 12:00 Czy turyści zagrażają jaskini Raj?
  prof. dr hab. Marek Jóźwiak, dr Rafał Kozłowski AŚ, SM, Bogusława Krawczyńska Jaskinia Raj (wycieczka-zwiedzanie, warsztaty dla młodzieży szkolnej i zainteresowanych, adres: s. 1 w budynku administracyjnym jaskini Raj; grupa max 30 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 346-55-18)

  10:00 - 12:00 Początek Wszechświata w warunkach laboratoryjnych
  Grzegorz Stefanek, AŚ, IF (wykład, adres: s. 143, AŚ, IF, ul. Świętokrzyska 15; nr tel. do rezerwacji miejsc:
  (041) 349-64-40)

  10:00 - 13:00 Antygeny i przeciwciała. Grupy krwi człowieka.
  Anna Lankoff, Anna Banasik, Andrzej Wójcik AŚ, IB (warsztaty dla młodzieży szkolnej, adres: s. 29, AŚ IB, Zaklad Radiobiologii i Immunologii, ul. Świętokrzyska 15; grupa max 15 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc:
  (041) 349-62-98)

  10:00 - 11:00, 11:00 - 12:00, 12:00 - 13:00, 13:00 - 14:00 Formy pomocy stosowane w Punkcie Interwencji Kryzysowej
  dr Monika Szpringer, Elzbieta Toporek, Agata Horecka-Lewitowicz AŚ, IKM (dyskusja, adres: PIK (miejsce oznaczone), AŚ IKM, Al. IX Wieków Kielc 19)

  10:00 - 16:00 Diagnoza środowiska w zakresie problemów alkoholowych, nikotynizmu i przemocy na przykładzie wybranej gminy
  dr Monika Szpringer AŚ, IKM, ks. Andrzej Drapała Nadzieja Rodzinie (wykład-konferencja, warsztaty dla nauczycieli, pedagogów szkolnych i zainteresowanych, adres: świetlica, s. 115, AŚ IKM, Al. IX Wieków Kielc 19)
  Konferencja składać się będzie z części teoretycznej i praktycznej. W pierwszej części zaprezentowane będą wykłady z zakresu teorii diagnozy uzależnień i diagnozy programów profilaktycznych. Część drugą stanowić będą warsztaty dotyczące przemocy w rodzinie.

  11:00 - 12:00 Właściwości naszych gleb
  Iwona Stanisławska, Joanna Tytko, ZSSP (warsztaty dla młodzieży szkolnej, adres: s. 107, ZSSP Kielce,
  ul. Radiowa 3; max 20 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: 501-458-642)

  11:00 - 12:30 Czy matematyka się zmienia?
  dr Michał Kosztołowicz TNS Sandomierz, dr Zdzisław Kosztołowicz AŚ, IM, mgr Barbara Skuza AŚ Kielce (wykład z dyskusją dla młodzieży szkolnej i zainteresowanych, adres: Zespół Szkół Katolickich im. św. St. Kostki, ul. św. St. Kostki 17)

  12:00 - 14:00 Drzwi stoją otworem! Czyli jakie możliwości otwiera Internet.
  Tomasz Molęda, SEPI (interaktywny pokaz multimedialny dla młodzieży szkolnej i zainteresowanych, adres:
  s. 143, AŚ IF, ul. Świętokrzyska 15)

  12:30 - 14:00 Wpływ przemysłu cementowo-wapienniczego na lasy w "Białym Zagłębiu"
  dr Rafał Kozłowski, prof. dr hab. Marek Jóźwiak, AŚ, SM (wycieczka-zwiedzanie, warsztaty dla młodzieży szkolnej, adres: s. 1 w budynku administracyjnym jaskini Raj; grupa max 30 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 349-64-29)

  13:00 - 16:00 Jak pracować z dziećmi i młodzieżą z rodzin z problemem alkoholowym
  Mirosław Błoniarz, Monika Chmielewska, SIS WARIANT (warsztaty dla pedagogów, kuratorów
  i zainteresowanych, adres: s. 1, NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia WARIANT,
  ul Malików 150 B; grupa max 20 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 367-36-93)

  14:00 - 15:30 Przekształcenie Domu Dziecka nr 2 w placówkę wielofunkcyjną
  Teresa Lato MOPR DD nr 2, Iwona Godek MOPR OWI (wykład, wycieczka-zwiedzanie, adres: świetlica
  DD nr 2, os. Na Stoku 42)

  16:00 - 17:00 Współczesny obraz Układu Słonecznego
  Paweł Kankiewicz, AŚ, IF (wykład, adres: s. 143, AŚ, IF, ul. Świętokrzyska 15)

  16:00 - 20:00 Świetokrzyskie Spotkanie z Folklorem
  Alojzy Sobura, Janina Malasińska, Augustyna Nowacka, WDK Kielce (pokaz filmowy, kiermasz, wystawa, koncert; adres: sala lustrzana WDK Kielce, ul. Ściegiennego 2)

  17:00 - 19:00 Sekty
  ks. Zbigniew Trzaskowski, WSD (Kawiarenka Naukowa, adres: DŚT Kielce, ul. Zamkowa 5)
  wtorek 21 września 2004r.

  08:00 - 12:00 Technologie laserowe - omówienie. Pokaz cięcia laserem TRUMPF 6000T
  Ryszard Gradoń, PŚ CLTM (pokaz dla młodzieży szkolnej, adres: hala laserów PŚ CLTM; grupa max 15 osób,
  nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 342-45-50)

  08:00 - 12:00 Znakowanie i grawerowanie przy użyciu lasera Nd – YAG
  Edward Cendrowicz, PŚ CLTM (pokaz dla młodzieży szkolnej, adres: hala laserów PŚ CLTM; grupa max 15 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 342-45-50)

  08:00 - 20:00 Tajemnice ziemi koneckiej
  Cezary Jastrzębski, AŚ Kielce (wycieczka, odjazd autokaru: Rektorat AŚ, ul. Żeromskiego 5, godz. 8:00; nr tel. do rezerwacji miejsc: 606-342-700)

  08:30 - 13:30 Od substratów do produktów. Jak możesz wpłynąć na szybkość tego procesu?
  Grażyna Piasecka, Ewa Radom V LO Kielce (warsztaty dla młodzieży szkolnej, adres: pracownia chemiczna, V LO Kielce, ul Toporowskiego 96; grupa max 20 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 362-48-10)

  08:30 - 10:30 Życie codzienne kobiet ze stanu chłopskiego w pierwszej połowie XIX wieku
  Małgorzata Stawiak-Ososińska, AŚ, IPiP (wykład, adres: s. 132, AŚ IPiP, ul.Krakowska 11; max 50 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: 605-743-047)

  09:00 - 10:00 Cmentarze legionowe w regionie świętokrzyskim
  dr Urszula Oettingen, AŚ Kielce (wykład-referat dla młodzieży szkolnej i zainteresowanych, adres: sala gimnastyczna, VII LO Kielce, Al. Legionów 4; nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 361-99-12)

  09:00 - 10:00 Kielce w latach I wojny światowej - miasto i jego mieszkańcy
  dr Jan Główka, MN Kielce (wykład dla młodzieży szkolnej, adres: sala gimnast., VII LO Kielce, Al. Legionów 4)

  09:00 - 11:00 Reklama drogą do sukcesu
  Dorota Rębiś Gimn. nr 2 Kielce, prof. dr hab. Weronika Jaśkiewicz AŚ, IM (pokaz-prezentacja dla młodzieży szkolnej, adres: s. 20, Gimn. nr 2 Kielce, ul. Prosta 27 a; max 30 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 361-05-22)

  09:00 - 18:00 Modele pracy z rodziną problemową
  Grażyna Pisarczyk, Maria Pokładek, Anna Szczepańska MOPR DPSiPR, Anna Gromska MOPR (wykład z dyskusją, adres: świetlica, ul. Toporowskiego 12, Kielce)

  10:00 - 10:45 Narkomania czyli rzecz o smutku młodości
  Edyta Pedrycz, Joanna Czerwińska ZSZ nr 1 (spektakl teatralny dla młodzieży szkolnej, adres: świetlica ZSZ nr 1, ul. Zgoda 31; nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 361-27-06)

  10:00 - 11:00, 11:00 - 12:00, 12:00 - 13:00 Wzbudzenie atomu a czysta woda
  mgr Artur Michalik, AŚ, ICh (warsztaty dla młodzieży szkolnej, adres: s. 9, AŚ ICh, ul.Chęcińska 5; grupa max 15 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: 502-250-019)

  10:00 - 13:00 Kolekcjonerzy dyplomów, czy wizjonerzy przyszłości. Cele życiowe, strategie i taktyki w kształtowaniu ścieżek kariery.
  Lidia Świeboda - Toborek, WSU (dyskusja, warsztaty dla młodzieży szkolnej, adres: s. 62, WSU Kielce,
  ul. Wesoła 52; max 40 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 344-52-64)

  10:00 - 14:00 Warsztaty graficzne - ex libris, mała forma graficzna
  Henryk Królikowski, Magdalena Szplit, AŚ, IEP (warsztaty dla młodzieży szkolnej, adres: s. 112, AŚ, IEP,
  ul. Podklasztorna 117; nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 347-31-20)

  10:00 - 14:00 Warsztaty ceramiczne
  Katarzyna Ziołowicz, AŚ Kielce (warsztaty dla młodzieży szkolnej, adres: s. 5, AŚ IEP, ul. Podklasztorna 117; grupa max 20 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 366-36-14)

  10:00 - 14:00 Pomagając innym pomagamy sobie
  Agnieszka Siejka, Aleksandra Szproch-Gromada, Wioletta Orłowska MOPR ŚDS ul. Miodowa (wykład, kiermasz, wystawa, adres: świetlica ŚDS, ul. Miodowa 7)

  11:00 - 12:00 Właściwości naszych gleb
  Iwona Stanisławska, Joanna Tytko ZSSP (warsztaty dla młodzieży szkolnej, adres: s. 107, ZSSP Kielce, ul. Radiowa 3; max 20 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: 501-458-642)

  11:00 - 14:00 Praca środowiskowa z dziećmi i młodzieżą
  Mirosław Błoniarz, Monika Chmielewska SIS WARIANT (warsztaty dla młodzieży szkolnej i zainteresowanych, adres: s. 1, NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia WARIANT, ul. Malików 150 B; grupa max 20 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 367-36-93)

  12:00 - 12:30 Optoelektroniczne systemy zabezpieczające
  Justyna Kęczkowska, PŚ WEAiI (pokaz, adres: s. 426 (bud. D), Adres: PŚ WEAiI, Al. 1000-P.P. 7; max 15 osób)

  13:00 - 14:00 Kompresja sygnałów
  prof. dr hab. Mariusz Ziółko, WSTKT Kielce (wykład z prezentacją multimedialną, adres: aula, Rektorat AŚ,
  ul. Żeromskiego 5)

  14:00 - 15:00 Kompresja obrazów
  Przemyslaw Ślusarczyk, AŚ, IF (wykład z pokazem, adres: s. 143, AŚ IF, ul. Świętokrzyska 15)

  14:00 - 18:00 Kolor w technikach druku wklęsłego i wypukłego - warsztaty graficzne
  Teresa Ślusarek, Magdalena Szplit AŚ, IEP (warsztaty, adres: s. 111, AŚ IEP, ul. Podklasztorna 117; grupa max
  20 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 347-31-20)

  16:00 - 17:00 Wykorzystanie układu łańcuchów Markowa do oceny rezultatów nauczania informatyki
  Jarosław Sołtys, SP nr 25 (wykład dla młodzieży szkolnej, adres: Zespół Szkół Katolickich im. św. St. Kostki,
  ul. św. St. Kostki 17)

  16:00 - 18:00 Stres nasz powszedni
  Anna Jaśkiewicz-Baumann, AŚ Kielce (warsztaty, adres: s. 21, AŚ IBiD, ul. Leśna 16; grupa max 12 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 367-67-16)
  17:00 - 18:00 Sztuka i propaganda: pałac jako pomnik czynów fundatora
  dr Marta Pieniążek-Samek, MN Kielce (wykład, adres: sala portretowa MN Kielce, Pałac Biskupów Krakowskich, pl. Zamkowy 1; nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 344-23-18)

  17:00 - 19:00 Fobie szkolne i zaburzenia lękowe
  Beata Górlicka WSZON, OPD, Anna Karlińska ŚCPiE (Kawiarenka Naukowa, adres: DŚT Kielce, ul. Zamkowa 5)

  18:00 - 19:00 Barwy Sri Lanki
  Danuta Rasała AŚ, ICh, Waldemar Kseń PTTK (uroczyste otwarcie wystawy, adres: Mała Galeria Fotograficzna, Biblioteka Osiedlowa os. Bocianek, ul. Konopnickiej 5)

  środa 22 września 2004r.

  10:00 - 11:30 Obraz Kielc i Kielecczyzny w twórczości Stefana Żeromskiego
  Anita Stachura - Koza, VII LO Kielce (wykład-prelekcja dla młodzieży szkolnej, adres: s. 45, VII LO Kielce, Al. Legionów 4; max 40 osób)

  10:00 - 12:00 Zastosowanie energii solarnej do przygotowania ciepłej wody
  Kazimierz Bednarczyk, Edyta Pedrycz ZSZ nr 1 (wykład z pokazem, adres: świetlica ZSZ nr 1 Kielce, ul. Zgoda 31; max 60 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 361-27-06)

  10:00 - 14:00 Pomagając innym pomagamy sobie
  Agnieszka Siejka, Aleksandra Szproch-Gromada, Wioletta Orłowska MOPR ŚDS ul. Miodowa (wykład, kiermasz, wystawa, adres: świetlica ŚDS, ul. Miodowa 7)
  10:00 - 15:00 Potencjał jest w każdym z nas
  Monika Sikora, Alicja Kochanowska, Bożena Czuba MOPR ŚDS ul. Okrzei (wystawa, kiermasz, adres: świetlica ŚDS ul. Okrzei 8; max 20 osób)

  10:30 - 12:00 Zespół Poalkoholowego Uszkodzenia Płodu
  Małgorzata Klecka, Zbigniew Łotysz MOPR SZR (wykład z dyskusją dla młodzieży szkolnej, adres: sala konferencyjna UM Kielce, ul. Szymanowskiego 6; max 30 osób)
  11:00 - 12:00 Efekt cieplarniany - fakty i mity
  Artur Michalik, AŚ, ICh (wykład, adres: s. 301, AŚ ICh, ul. Chęcińska 5)

  11:00 - 12:30 Polonica wśród minerałów i skał
  Jerzy Gągol, Gertruda Herman PIG Kielce (wykład, adres: sala konferencyjna, PIG Kielce, ul. Zgoda 21; max 50 osób)

  11:00 - 12:00, 12:00 - 13:00 Elektryczność w świecie fizyki
  dr Małgorzata Wysocka-Kunisz, AŚ, IF (pokaz-warsztaty dla młodzieży szkolnej, adres: s. 143, AŚ IF, ul. Świętokrzyska 15; max 40 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 349-64-40)

  11:00 - 12:00, 12:30 - 13:30, 14:00 - 15:00 Potencjał jest w każdym z nas
  Beata Radek, Maciej Mudryk, Anna Bedla MOPR ŚDS ul. Okrzei (spektakl teatralny, adres: świetlica ŚDS, ul. Okrzei 8; max 30 osób)

  11:30 - 13:00 Nowatorstwo poezji Juliana Tuwima
  Justyna Terlecka-Heinich, VII LO Kielce (lekcja festiwalowa - warsztaty dla młodzieży szkolnej, adres: s. 45,
  VII LO Kielce, Al. Legionów 4; max 40 osób)

  12:00 - 12:30 Optoelektroniczne systemy zabezpieczające
  Justyna Kęczkowska, PŚ WEAiI (pokaz, adres: s. 426 (bud. D), PŚ WEAiI, Al. 1000-P.P. 7; max 15 osób)

  13:00 - 14:30 Zespół Poalkoholowego Uszkodzenia Płodu
  Małgorzata Klecka, Zbigniew Łotysz MOPR SZR (wykład z dyskusją dla rodzin i pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, adres: sala konferencyjna UM Kielce, ul. Szymanowskiego 6; max 30 osób)

  14:00 - 15:00 Standardy kompresji obrazów
  Przemysław Ślusarczyk, WSTKT Kielce (wykład, adres: s. 143, AŚ IF, ul. Świętokrzyska 15)

  14:00 - 16:00 Słońce było bogiem - czy może być energetykiem?
  Andrzej Barwicki, Mariusz Bąk ZSME ((pokaz, adres: aula, Rektorat AŚ, ul. Żeromskiego 5)

  14:00 - 18:00 Kolor w technikach druku wklęsłego i wypukłego - warsztaty graficzne
  Teresa Ślusarek, Magdalena Szplit AŚ, IEP (warsztaty, adres: s. 111, AŚ IEP, ul. Podklasztorna 117; grupa max
  20 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 347-31-20)

  15:00 - 16:00 Dlaczego każdy z nas jest inny i jakie z tego wynikają kłopoty przy przeszczepianiu narządów?
  Andrzej Wójcik, Anna Lankoff, Anna Banasik AŚ, IB (wykład dla młodzieży szkolnej, adres: s. 26, AŚ IB,
  ul. Świętokrzyska 15; max 40 osób)

  16:00 - 18:00 Krótki kurs przeżywania
  Anna Jaśkiewicz-Baumann, AŚ Kielce (warsztaty, adres: s. 21, AŚ IBiD, ul. Leśna 16; grupa max 12 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 367-67-16)

  16:00 - 18:00 Asertywność
  Joanna Stanek WSZON OTUoA, Olga Dąbrowska-Cendrowska AŚ, IBiD (warsztaty dla młodzieży szkolnej i zainteresowanych, adres: świetlica, AŚ IKM, ul. IX Wieków Kielc 19; max 40 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: 609-111-646)

  17:00 - 18:00 Socjotechniki i manipulacje w sprzedaży na przykładzie sklepów wielkopowierzchniowych
  Michał Nowakowski, Anna Benicewicz-Miazga ŚCITT (wykład z pokazem, adres: aula, Rektorat AŚ,
  ul. Żeromskiego 5)


  17:00 - 19:00 Uzależnienia
  Joanna Woźniak WSSNPC Morawica, Dariusz Zwierzchowski WOTUiW Kielce (Kawiarenka Naukowa, adres: DŚT Kielce, ul. Zamkowa 5)
  Wykładom i dyskusjom towarzyszyć będzie tematyczny kiermasz książek Wydawnictwa AŚ, wraz z autorami dr Moniką Szpringer oraz ks. dr hab. Janem Śledzianowskim (możliwość rozmowy i uzyskania autografu na zakupionym wydawnictwie).

  18:00 - 19:30 Koncert kompozytorski mgr Pawła Łukowca
  Paweł Łukowiec, Marek Mizera AŚ, IEM, Grzegorz Maliniak, Maciej Ćwikliński AM Łódź (koncert, adres: Sala Portretowa, MN Kielce, Pałac Biskupów Krakowskich, pl. Zamkowy 1; max 170 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 361-43-14)

  18:00 - 20:00 Radzenie sobie ze stresem
  Joanna Stanek WSZON OTUoA, Olga Dąbrowska-Cendrowska AŚ, IBiD (warsztaty dla młodzieży szkolnej i zainteresowanych, adres: świetlica, AŚ IKM, ul. IX Wieków Kielc 19; nr tel. do rezerwacji miejsc: 609-111-646)

  18:15 - 19:15 Efektywność osobista i zarządzanie czasem
  Michał Nowakowski, Anna Benicewicz-Miazga ŚCITT (wykład z dyskusją, adres: aula, Rektorat AŚ, ul. Żeromskiego 5)

  czwartek 23 września 2004r.

  09:00 - 12:00 Tajemnice życia ptaków
  dr Janusz Wróblewski, AŚ, IBiD (wykład, wycieczka-zwiedzanie, odjazd autokaru: Rektorat AŚ, ul. Żeromskiego 5, godz. 8:30; nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 367-67-16)
  Adres do indywidualnego dojazdu: sala wykładowa, Ptasi Azyl, Ostrów 10, kierunek - Chęciny.

  10:00 - 11:30 Tworzenie animacji i korekcja zdjęć
  Jolanta Cichosz-Radomska, VII LO Kielce (warsztaty dla młodzieży szkolnej, adres: s. 37, VII LO Kielce, Al. Legionów 4; grupa max 16 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 361-99-12)
  Nauka tworzenia animacji promujących miasto Kielce. Korygowanie wyglądu zdjęć najciekawszych zabytków naszego miasta.

  10:00 - 13:00 Katastrofy XX wieku
  Marzena Sadowska, Ewa Wach, Zofia Grądzka ZSZ nr 1 (wykład z pokazem filmowym dla młodzieży szkolnej, adres: świetlica ZSZ nr 1 Kielce, ul. Zgoda 31; max 100 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 361-27-06)

  10:00 - 13:00 Wybrani w bezpośrednich wyborach - z doświadczeń władz samorządowych po dwóch latach kadencji
  Joanna Kowalik, MOPR, WSAP Kielce (wykład z dyskusją, adres: sala kominkowa, WDK Kielce, ul. Ściegiennego 2; max 30 osób)

  10:00 - 13:00 "Ego" - co to takiego? Kim jestem? Jak siebie spostrzegam i oceniam? Jak widzą mnie inni? Co mogę zrobić, żeby twórczo i ciekawie żyć?
  Dorota Krzemionka - Brózda, Lidia Świeboda - Toborek WSAP (warsztaty dla młodzieży szkolnej, adres: s. 106, WSAP, ul. Staffa 7; max 40 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 368-66-61)

  10:00 - 15:00 Rozważania nad przyszłością edukacji w Polsce
  Zdzisław Skuza, MOPR (dyskusja, adres: aula WSD, ul. Jana Pawła II 7)
  Panel dyskusyjny dotyczący przyszłości systemu edukacji w Polsce. Referaty przygotują zaproszeni eksperci, między innymi: Marian Niezgoda (Uniwersytet Jagielloński), Michał Kosztołowicz (AŚ), Zdzisław Skuza (MOPR).

  11:00 - 12:30 Antropologiczny pejzaż miniatury poetyckiej Czesława Miłosza "Szczęście"
  prof. dr hab. Jerzy Winiarski, Filia AŚ P.Tryb., IFP (wykład z pokazem, adres: s. 41, AŚ IFP, ul. Leśna 16; max 50 osób)
  Odczyt komentowany i ilustrowany materiałem literackim i ikonograficznym. Wystąpienie ma charakter pokazu warsztatowego dla krytyków i historyków literatury oraz sztuki, pracowników naukowych, nauczycieli, studentów oraz uczniów klas przedmaturalnych, poetów.

  11:30 - 12:30 Zagłębie Staropolskie w latach 1831- 1863
  Joanna Olejniczak, VII LO Kielce (wykład dla młodzieży szkolnej i zainteresowanych, adres: s. 50, VII LO Kielce, Al. Legionów 4; max 40 osób)

  11:30 - 13:00 Podpis elekroniczny
  Wiesława Sierant, VII LO Kielce (warsztaty dla młodzieży szkolnej, adres: s. 38, VII LO Kielce, Al. Legionów 4; grupa max 15 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 361-99-12)

  12:00 - 13:00 Bioterroryzm
  prof. dr hab. Stanisław Wiąckowski, AŚ, IB (wykład dla młodzieży szkolnej i zainteresowanych, adres: aula, Rektorat AŚ, ul. Żeromskiego 5)

  12:00 - 14:00 Rośliny i zwierzęta transgeniczne w perspektywie rozwoju inżynierii genetycznej - obawy, nadzieje
  Joanna Michalik, AŚ, IB (wykład dla młodzieży szkolnej i zainteresowanych, adres: s. 26,AŚ IB, ul. Świętokrzyska 15; max 60 osób)

  12:00 - 14:00 Holografia i jej wybrane zastosowania
  prof. Alfred Budziak, PŚ ZTiF (wykład z pokazem, adres: s. 113 (bud. D), PŚ Kielce, Al. 1000-lecia P.P. 7)

  13:00 - 14:30 Stosunek polskiej młodzieży do naszego członkostwa w Unii Europejskiej
  Anna Cyran – Mądzik, VII LO Kielce (dyskusja dla młodzieży szkolnej i zainteresowanych, adres: s. 44, VII LO Kielce, Al. Legionów 4)

  13:30 - 16:30 Od dyskryminacji ku tolerancji wobec osób homoseksualnych
  Wojciech Golda OS SIS WARIANT, Mirosław Błoniarz SIS WARIANT (warsztaty, adres: Okrąglak - sala boczna, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, ul. IX Wieków Kielc 3; max 30 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 367-36-93)

  16:00 - 18:00 Twoje zdrowie w twoich rękach
  Anna Jaśkiewicz-Baumann, AŚ Kielce (warsztaty, adres: s. 21, AŚ IBiD, ul. Leśna 16; grupa max 12 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 367-67-16)

  17:00 - 19:00 Anoreksja i bulimia - zaburzenia odżywiania
  Katarzyna Dobrowolska, Agnieszka Marcisz ŚCPiE (Kawiarenka Naukowa, adres: DŚT Kielce, ul. Zamkowa 5)

  piątek 24 września 2004r.

  10:00 - 11:00 Fizyka wokół nas
  Beata Zięba, Tomasz Zembala VII LO Kielce (warsztaty dla młodzieży szkolnej, adres: s. 43, VII LO Kielce, AL. Legionów 4; max 30 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 361-99-12)

  10:00 - 11:00 'Nie wszystko musisz wiedzieć, żeby odpowiedzieć...'- "Reading" na Nowej Maturze
  Tatiana Kubicka, Anna Zembala VII LO, I LP Kielce (warsztaty dla młodzieży szkolnej, adres: s. 44, VII LO Kielce, AL. Legionów 4; max 20 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 361-99-12)

  10:00 - 13:00 Ułamki języka i język ułamków, czyli wspólny mianownik humanistów i matematyków
  Danuta Pyrek IV LO Kielce, SODMiDN, Marianna Ławniczek, Joanna Pacak, Lidia Kuczyńska IV LO Kielce, ZSP nr 2 (wykład i konkurs dla młodzieży szkolnej, adres: hol parter, IV LO Kielce, ul. Radiowa 1; max 170 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 368-11-70)
  Impreza rozpocznie się wykładem o roli języka w życiu człowieka autorstwa dr Janusza Wróblewskiego z Akademii Świętokrzyskiej. Następnie przewidziany jest turniej drużynowy z nagrodami dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o tytuł najlepszego humanisty wśród matematyków i najlepszego matematyka wśród humanistów. Szkoły reprezentują cztery osoby (2 humanistów i 2 matematyków). Prezentację zakończy program artystyczny.

  11:00 - 13:00 Mów: poprawnie, sprawnie i ładnie !!!
  dr Alina Bielawska AŚ, IEP, Anna Masternak, Edyta Strzycka, Magdalena Brodowska AŚ, IEM (warsztaty dla młodzieży szkolnej i akademickiej, adres: aula, AŚ IEP, ul. Podklasztorna 117)

  11:00 - 15:00 System pomocy osobom po kryzysach psychicznych
  Katarzyna Gonciarz, MOPR DU (wykład z dyskusją, warsztaty dla urzędników, terapeutów, adres: sala kominkowa, WDK Kielce, ul. Ściegiennego 2)
  Przedstawienie doświadczeń sieci domów Fountain House w Europie i w Polsce. Wdrażanie systemu zatrudnienia przejściowego. Plany uruchomienia domu-klubu w Kielcach. Organizacja mieszkań chronionych. Forma pracy przez art-terapię. Firma "Pan Cogito"-aktywizacja zawodowa. Prelegentami będą: Agnieszka Lewonowska-Banach (Pensjonat u Pana Cogito, Kraków), Katarzyna Boguszewska (Warszawski Dom Pod Fontanną), Jerzy Pióro (ŚDS, ul. Okrzei) oraz Katarzyna Gonciarz (MOPR, Dział Usług).

  11:30 - 13:00 Procesy globalizacji i ich wpływ na rozwój gospodarczy świata
  Jarosław Adach, VII LO Kielce (wykład-referat dla młodzieży szkolnej i zainteresowanych, adres: s. 44, VII LO Kielce, Al. Legionów 4; max 40 osób)

  12:00 - 14:00 Holografia i jej wybrane zastosowania
  prof. Alfred Budziak PŚ ZTiF (wykład z pokazem, adres: s. 113 (bud. D), PŚ Kielce, Al. 1000-lecia P.P. 7)

  12:00 - 14:00, 17:00 - 19:00 Wierzenia religijne mieszkańców Azji Środkowej i Południowej
  prof. dr hab. Stanisław Godziński UW, IO (wykład z pokazem dla młodzieży szkolnej i zainteresowanych, adres:
  s. 43, AŚ IFP, ul. Leśna 16)
  Przedstawiamy kolejny cykl 4 wykładów poświęconych mieszkańcom Azji, ilustrowanych zdjęciami
  i przeźroczami, prezentowany podczas Kieleckich Dni Nauki. Wykłady poprowadzą: prof. Stanisław Godziński ("Buddyzm tybetański (lamaizm)"), dr Joanna Kusio ("Hinduizm południowoindyjski"), mgr Agnieszka Sychowicz-Wachnik i mgr Jacek Wysocki ("Buddyzm mongolski" oraz "Szamanizm mongolski").

  13:30 - 16:30 Wielokulturowość. Mniejszości we współczesnym świecie.
  Wojciech Golda OS SIS WARIANT, Mirosław Błoniarz SIS WARIANT (warsztaty dla młodzieży szkolnej i zainteresowanych, adres: Okrąglak - sala boczna, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, ul IX Wieków Kielc 3; grupa max 30 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 367-36-93)

  17:00 - 19:00 Depresja u dzieci i młodzieży
  Izabella Chojnowska-Ćwiąkała WSZON, PZPdM, Agnieszka Mazur AŚ, IPiP (Kawiarenka Naukowa, adres: DŚT Kielce, ul. Zamkowa 5)

  18:00 - 20:00 Co to jest złość?
  Joanna Stanek WSZON OTUoA, Olga Dąbrowska-Cendrowska AŚ, IBiD (warsztaty, adres: s. 41, AŚ, IFP, ul. Leśna 16; max 30 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: 609-111-646)

  sobota 25 września 2004r.

  09:00 - 14:00 Szlakiem Gombrowicza, Żeromskiego i Sienkiewicza
  Stanisław Nyczaj, KO ZLP (wycieczka, odjazd autokaru: Rektorat AŚ, ul. Żeromskiego 5, godz. 9:00; nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 367-67-16)

  09:00 - 16:00 Góry Świętokrzyskie – skarbnica przyrody nieożywionej
  Zdzisław Migaszewski, Agnieszka Gałuszka AŚ, ICh (wycieczka, odjazd autokaru: Rektorat AŚ, ul. Żeromskiego 5, godz. 9:00; nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 361-40-12)

  12:00 - 13:00 Tomasz Zieliński – kolekcjoner
  mgr Elżbieta Jeżewska, MN Kielce (wykład, adres: sala portretowa, MN Kielce, Pałac Biskupów Krakowskich, pl. Zamkowy 1; max 120 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 344-23-18)

  17:00 - 19:00 Gry, w które grają ludzie, a zwłaszcza w szkole
  Jarosław Jagieła, Bogdan Białek Charaktery (Kawiarenka Naukowa, adres: DŚT Kielce, ul. Zamkowa 5)
  Gra psychologiczna to pewien rodzaj emocjonalnej pułapki albo intrygi. Szkoła jest niewątpliwie miejscem gdzie zawsze można wpaść w sieć niezrozumiałych interpersonalnych transakcji. I nie ma znaczenia, czy jest się uczniem, czy nauczycielem. Przyczyny, skutki, strategie gier w swoim wykładzie objaśni Jarosław Jagieła, pedagog i psychoterapeuta.

  niedziela 26 września 2004r.

  09:00 - 10:00, 10:00 - 11:00, 11:00 - 12:00, 12:00 - 13:00 Domowa opieka nad przewlekle chorym
  Grażyna Czerwiak, Edyta Naszydłowska AŚ, IKM (szkolenie, adres: s. 15, AŚ IKM, Al. IX Wieków Kielc 19; grupa max 20 osób, nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 343-12-46)
  Proponujemy możliwość szkolenia w zakresie opieki nad przewlekle chorym w domu z wykorzystaniem sprzętu w pracowni pielęgniarskiej.

  10:00 - 12:00 Wykorzystanie programu Sigma-2100 do projektowania złożonych układów optycznych
  Marcin Kowalczyk, PŚ WEAiI (pokaz, adres: s. 133 DH (bud. D), PŚ Kielce, Al. 1000-lecia P.P. 7

  10:00 - 11:00, 11:00 - 12:00, 12:00 - 13:00, 13:00 - 14:00 Dieta kobiety karmiącej. Promocja karmienia naturalnego.
  Maria Michalska, Kazimiera Zdziebło AŚ, IKM (warsztaty, adres: s. 14, AŚ IKM, Al. IX Wieków Kielc 19)
  Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z zaleceniami dotyczącymi zastosowania odpowiedniej diety w okresie karmienia, poznania zalet karmienia naturalnego. Proponujemy możliwość rozmowy ze specjalistami oraz korzystanie z udosępnionych materiałów informacyjnych.

  10:00 - 14:00 Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
  Jadwiga Krawczyńska, Renata Stępień AŚ, IKM (pokaz, adres: s. 15, AŚ IKM, Al. IX Wieków Kielc 19)
  Zwiedzający będą mogli dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi i uzyskać informacje na temat zdrowego stylu życia.

  12:00 - 12:45 Światłowód - medium transmisyjne
  Tomasz Kaczmarek, PŚ ZTiF (pokaz, adres: s. 133 DH (bud. D), PŚ WEAiI, Al. 1000-lecia P.P. 7; grupa max 9 osób)

  12:00 - 13:00 Kielecki szlak staszicowski
  dr Jan Główka, MN Kielce (wycieczka-zwiedzanie, adres: wnętrza pałacu, MN Kielce, Pałac Biskupów Krakowskich, pl. Zamkowy 1 oraz zabytkowe centrum Kielc; nr tel. do rezerwacji miejsc: (041) 344-23-18)

  15:00 - 15:30, 16:00 - 16:30 Zapobieganie przeciążeniom występującym podczas transmisji informacji multimedialnej
  Agnieszka Chodorek, PŚ ZTiF (wykład dla młodzieży szkolnej, adres: s. 107 (bud. D), PŚ, ul. 1000-lecia PP 7; max 50 osób)

  17:00 - 19:00 O dorosłych dzieciach alkoholików
  Krzysztof Gąsior, Jarosław Kania ŚCPiE, Stanisław K
 • Komentarze

  Error connecting to mysql