Kielce v.0.8

Nauka Technika
Perspektywy kształcenia cudzoziemców w Kielcach

 drukuj stron�
Nauka Technika Kielce Nauka Technika Targi
Wys�ano dnia 20-03-2016 o godz. 18:50:26 przez bozena 8797

Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód, Targi Kielce SA oraz ukraińska organizacja Winnickie Regionalne Centrum Informacji „Kreatyw” organizują 22 marca 2016 r. polsko – ukraińską konferencję pod hasłem: Polska: Europa w praktyce. Możliwości i perspektywy kształcenia w Polsce dla cudzoziemców.Wydarzenie to jest organizowane w ramach Giełdy Szkół i Uczelni 2016, której corocznie organizatorem są Targi Kielce SA. W tym roku Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód jest oficjalnym partnerem Targów w organizacji Giełdy.
Warto dodać, iż w tegorocznej edycji Giełdy oraz konferencji weźmie udział 70 – osobowa delegacja z Ukrainy, która na Giełdę przyjeżdża na zaproszenie Stowarzyszenia. Jest to odpowiedź na dynamicznie rosnące zainteresowanie edukacją w Polsce przez naszych sąsiadów z Ukrainy.

Podczas konferencji zaproszeni eksperci z Kielc i Krakowa przedstawią praktyczne aspekty związane z rozpoczynaniem edukacji, podejmowaniem pracy oraz legalizacją pobytu w Polsce przez obcokrajowców.
Dodatkowo na zakończenie zostanie zorganizowana dyskusja, która będzie okazją do bezpośrednich kontaktów z zaproszonymi ekspertami z Urzędu Miasta Kielce, Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

Poprzez organizację ww. wizyty edukacyjnej w Polsce Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód kontynuuje rozpoczęty w 2015 roku polsko – ukraiński projekt pod hasłem: PL+UA=EU Polsko – ukraińskie spotkania na szlaku do Zjednoczonej Europy.
Głównym celem projektu jest promocja polskiej kultury i edukacji na Ukrainie. W 2015 roku inicjatywa ta uzyskała dofinansowanie w ramach konkursu MSZ "Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2015". W tym roku kontynuujemy działania we współpracy także z Targami Kielce SA.


Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód


Komentarze

Error connecting to mysql