Kielce v.0.8

Sztuki plastyczne

  wystawy  

Zbigniew Bajek - Relikwiarze

Galeria BWA, Sandomierz Sztuki plastyczne Zbigniew Bajek - Relikwiarze

Info"...żadnego „prawdziwego obrazu” nie można przeoczyć, gdyż jego właściwą funkcją jest docieranie do żywej świadomości patrzących. Proces ten może oczywiście zachodzić na wielu różnych poziomach percepcji (świadomej lub podświadomej) jednak tożsamość „postrzeżonego” z odciskającym ślad nie daje się usunąć. Ślad ten zawsze pozostaje faktycznym świadectwem unikatowego zdarzenia, choćby był jedynie częściowy, zniekształcony czy przypadkowy – jego istnienie jest zawsze potwierdzeniem dokonanego aktu. Dlatego też powstając – ślad ów staje się gwarantem i strażnikiem sensu. Rolę tę pełni odtąd bez względu na przypisane mu cechy, jedynie na mocy danego mu bytu. ..." Ewa Herniczek, fragment wstępu do katalogu wystawy


Linkhttp://bwasandomierz.pl

Error connecting to mysql