Kielce v.0.8

Sztuki plastyczne
Historia państw Grupy Wyszehradzkiej w plakacie

 drukuj stron�
Sztuki plastyczne Świat Fundusz Wyszehradzki,plakat,
Wys�ano dnia 09-08-2014 o godz. 15:12:38 przez rafa 16031

Bakelit Multi Art Center oraz partner Fundacja Kultury Wici już po raz drugi mają przyjemność zaprosić artystów, grafików, designerów do udziału w projekcie 100 YEARS ON 100 POSTERS – Visegrad in posters.Organizatorzy wystawy poszukują artystów, galerii lub kolekcjonerów, którzy chcieliby zaprezentować plakaty, ukazujące historyczne, polityczne, społeczne i kulturalne wydarzenia, które miały miejsce w ciągu ostatnich 100 lat w krajach Grupy Wyszehradzkiej (Węgry, Słowacja, Czechy, Polska).

Zgłoszenie powinno zawierać cyfrową wersję plakatu wraz z krótkim opisem prac i informacją o autorze.
Zgłoszenia należy wysyłać do 15 sierpnia 2014 r. na adres email: szinhaz@bakelitstudio.hu
Więcej informacji na stronie: www.vip100project.com


Plakaty zostaną pogrupowane w 7 kategoriach tematycznych:

1. Działalność ruchu oporu podczas I i II wojny światowej.
2. Porównanie ruchów rewolucyjnych w Europie wschodniej (1956- 1968, 1980-81, 1989).
3. W drodze do Europy.
4. Grupa Wyszehradzka w Unii Europejskiej.
5. V4 Exodus (prace artystów pochodzących z krajów Grupy Wyszehradzkiej mieszkających i tworzących na emigracji).
6. Japońskie uderzenie. (Plakaty tworzone pod wpływem japońskiej kultury wizualnej).
7. Europejska wizja przyszłości.


Opis projektu:

Projekt 100 YEARS ON 100 POSTERS – Visegrad in posters nawiązuje do zeszłorocznej edycji projektu Visegrad Karma, który poprzez plakat miał na celu ukazanie przemian, jakie zaszły w podczas reżimu lat 90 tych ubiegłego stulecia w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Entuzjastyczny odbiór tzw. wędrującej wystawy (Europa, USA, Japonia) dał impuls do kontynuacji artystycznych działań w grupie krajów V4. Głównym celem projektu jest zaznajomienie z przemianami, jakie miały miejsce w Centralnej oraz Wschodniej Europie oraz wydarzeniami, które kształtowały sumienia społeczeństw. Celem projektu jest naznaczenie wspólnego kierunku myślenia, spotkania twórców i krytyków, dążenie do wzmocnienia tożsamości europejskiej. Projekt dofinansowany jest przez Fundusz Wyszehradzki.


Komentarze

Error connecting to mysql